SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Microsoft

Školení: Microsoft

Celkem: 74 seminářů, kurzů a/nebo školení

20487: Vývoj webových služeb v Microsoft Azure (Developing Microsoft Azur and Web Services)
Listopad 2021 # Předpokládané znalosti Zkušenosti s programováním v jazyce C# a znalost pojmů Lambda výraz, LINQ a anonymní typy Porozumění konceptu vícevrstvých aplikací Zkušenosti s dotazováním a prací s daty pomocí objektů ADO.NET Znalost datových sktruktur XML Zaměření kurzu Kurz ...
20487:VývojwebovýchslužebMicrosoftAzureDevelopingMicrosoftAzurServices

20345-2: Návrh a nasazení Microsoft Exchange Serveru 2016 - 2019
Listopad 2021 # Předpokládané znalosti Minimálně dvouletá praxe při správě Exchange Serverů různých verzí Minimálně dvouletá praxe při správě AD DS, DNS a Windows Serveru 2012 R2 Zkušenosti s prací v prostředí Windows PowerShell Zkušenosti s technologií infrastruktury veřejných klíčů (PKI) včetně Active ...
20345-2:NávrhnasazeníMicrosoftExchangeServeru20162019

20345-1: Správa Microsoft Exchange Serveru 2016 - 2019
Listopad 2021 # Předpokládané znalosti Zkušenosti se správou Windows Server včetně Windows Server 2012 R2 nebo Windows Server 2016 Dobrou znalost AD DS a DNS Dobrou znalost TCP - IP a koncepcí sítí  Zkušenost s plánováním a nasazením Windows Serveru 2012 R2 (nebo 2016), znalost bezpečnostních konceptů, jako ...
20345-1:SprávaMicrosoftExchangeServeru20162019

20463: Implementace Data Warehouse v Microsoft SQL Serveru 2014
Říjen 2021 # Předpokládané znalosti Znalost operačních systémů MS Windows Zkušenost s relačními databázemi Základní znalost programování Dotazování pomocí jazyka Transact–SQL Doporučená je základní znalost v oblasti BI Zaměření kurzu Kurz je určen pro databázové specialisty, kteří chtějí získat znalosti v oblasti ...
20463:ImplementaceDataWarehouseMicrosoftServeru2014

20462: Administrace databázového serveru Microsoft SQL Server 2014
Říjen 2021 # Předpokládané znalosti Doporučené znalosti na úrovni kurzu 20461 Microsoft SQL Server 2014 - Vytváření dotazů v Transact-SQL Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows Základní znalost jazyka Transact-SQL Základní znalost relačních databází Zkušenosti s designem databází Zaměření kurzu ...
20462:AdministracedatabázovéhoserveruMicrosoftServer2014

20464: Programování databází v Microsoft SQL Server 2014 (Developing Microsoft® SQL Server® 2014 Databases)
Říjen 2021 # Předpokládané znalosti Znalost dotazovacího jazyka T-SQL Znalost základních konceptů relačních databází Zaměření kurzu Kurz je určen všem IT profesionálům, kteří si chtějí osvojit funkce a techniky vývoje databází v SQL Server 2014 Po celou dobu kurzu je pro vás připraveno bohaté o...
20464:ProgramovánídatabázíMicrosoftServer2014DevelopingMicrosoft®Server®2014Databases

20461: Microsoft SQL Server 2014 – Vytváření dotazů v Transact-SQL
Listopad 2021 # Předpokládané znalosti Základní znalost relačních databází Základní znalost operačních systémů Microsoft Windows  Zaměření kurzu Kurz je určen pro správce databází, vývojáře databází a BI profesionály     # Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně ...
20461:MicrosoftServer2014VytvářenídotazůTransact-SQL

20483: Microsoft Visual Studio – Programování v jazyku C#
Listopad 2021 # Předpokládané znalosti Lehká znalost syntaxe jazyka C# a prostředí Visual Studia Deklarace a používání proměnných Používání aritmetických, relačních a logických operátorů Schopnost vytvářet podmínky a cykly Rozpoznat a opravit syntaktické chyby Vytvořit novou funkci ...
20483:MicrosoftVisualStudioProgramováníjazyku

10266: Microsoft Visual Studio 2010 – programování v C#
Listopad 2021 #   Předpokládané znalosti Praktická zkušenost s programováním v jazyce C#, Visual Basic a Java. Zaměření kurzu Kurz je určen programátorům aplikací v C# pro platformu MS .NET Framework 4.0. #   Studijní materiály Originální literatura Microsoft v anglickém jazyce v ceně kurzu ...
10266:MicrosoftVisualStudio2010programování

MOCMS-203 - Microsoft 365 - nasazení a správa Exchange a Exchange Online
Říjen 2021 # Pětidenní kurz připravuje účastníky ke správě on-prem Exchange Server i cloudového Exchange Online a jejich koexistence ...
MOCMS-203MicrosoftnasazenísprávaExchangeExchangeOnline

MOCAZ-303 - Microsoft Azure - architektura cloudových řešení
Listopad 2021 # Pokročilý pětidenní kurz připravuje správce Azure cloudových technologií k tomu, aby se mohli stát architekty komplexních řešení a seznamuje je průřezově s možnostmi velké škály služeb a technologií a jejich vzájemné spolupráce a integrace. ...
MOCAZ-303MicrosoftAzurearchitekturacloudovýchřešení

MOCAZ-400 - Microsoft Azure - DevOps
Listopad 2021 # Pětidenní kurz připravuje k certifikaci AZ-400 a přináší studentům DevOps základní technické vědomosti o podpoře vývoje v prostředí Azure. Kurz je složen z obsahů kurzů AZ-400T00. Kurz je vhodný jako příprava k získání titulu Microsoft Azure - Expert: Azure DevOps Engineer. ...
MOCAZ-400MicrosoftAzureDevOps

Microsoft

Celkem: 74 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Microsoft

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde