SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Moderní

Školení: Moderní

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení

Evoluce Pythonu: moderní prostředí, nová syntaxe a trendy
Leden 2024 # IT konference Kurzy a certifikace Dev & Test Python Recenze - Evoluce Pythonu: moderní prostředí, nová syntaxe a trendy Zpět Jiří Toušek 7. 11. 2023 Výborný přehled. Jiří Toušek, Thales Group. Jiří Hemer 7. 11. 2023 Přínosný a zajímavý workshop! Jindřich Hemer, T-Mobile Czech republic - - * ...
EvolucePythonu:moderníprostředínovásyntaxetrendy

MODERNÍ RÉTORIKA - 2denní
Březen 2024 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří chtějí a potřebují mít přirozený hlasový projev, sebevědomě mluvit a zvládat veřejná vystoupení . Cíl Kultivovaný mluvený a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích. Lidský hlas jako komunikační prostředek komplexně vypovídá o osobnosti člověka. Ledacos vypoví o jeho psychickém i fyzickém stavu. Osvojením dovedností práce s hlasem a principů moderní rétoriky můžete zlepšit svoje ...
MODERNÍRÉTORIKA2denní

Moderní manažerský reporting a KPI
Prosinec 2023 # Popis Školení je součástí cyklu Diplomovaný controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Moderní manažerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důležité řídící procesy v každé společnosti. Teprve poté má smysl se zabývat správným výběrem dat a vhodnou vizualizací. Zároveň je důležitý profesionální ...
Modernímanažerskýreporting

Moderní HTML 5 – jazyk webových stránek
Únor 2024 # Předpokládané znalosti Ovládat operační systém, ve kterém pracujete (Windows, Linux, Mac OS). Znalost práce s winzip nebo winrar. Rozeznat rozdíl mezi souborem a složkou. Cíl kurzu Kódovat stránky v HTML5 a psát čistý, úsporný a efektivní kód. Pochopit princip fungování webových stránek a porozumět způsobu jejich tvorby. Zaměření kurzu Kurz HTML 5 je určen všem, kteří chtějí porozumět ...
ModerníHTMLjazykwebovýchstránek

Moderní manažerský reporting a KPI
Únor 2024 # Moderní manažerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důležité řídící procesy. Teprve poté má smysl se zabývat správným výběrem dat a vhodnou vizualizací. Zároveň je důležitý profesionální design a systém technické podpory procesů. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů můžete zrychlit a zlepšit proces rozhodování manažerů a tím získat cennou konkurenční výhodu, která se může výrazně promítnout do lepší výkonnosti společnosti. ...
Modernímanažerskýreporting

Moderní manažerský reporting a KPI
Červen 2024 # Moderní manažerský reporting je charakterizován naprostým napojením na strategii a ostatní důležité řídící procesy. Teprve poté má smysl se zabývat správným výběrem dat a vhodnou vizualizací. Zároveň je důležitý profesionální design a systém technické podpory procesů. Aplikováním praktických rad, návodů, postupů a dokumentů můžete zrychlit a zlepšit proces rozhodování manažerů a tím získat cennou konkurenční výhodu, která se může výrazně promítnout do lepší výkonnosti společnosti. ...
Modernímanažerskýreporting

Moderní Public Relations v době digitální: více než jen klasické PR (manuál komunikace s médii)
Březen 2024 # Zorientujete se v základech budování vztahů s médii, odnesete si vlastní „PR manuál“ a budete vědět, jak připravovat tiskové zprávy a další akce pro média. * • Public Relations a jeho místo v marketingovém mixu, • co média vlastně chtějí – struktura a specifika sdělovacích prostředků, • nástroje a postupy PR, • postupy tvorby dobré tiskové informace: formy a techniky, práce s tématem, • tisková oprava, omluva – ano či ne – pokud ano, kdy a ...
ModerníPublicRelationsdobědigitální:víceklasickémanuálkomunikacemédii

FINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech
Březen 2024 # Ekonomický management # Určeno pro podnikatele, začínající pracovníky controllingu, finanční manažery a jejich spolupracovníky s controllingovými úkoly a všechny, kteří potřebují ve své praxi orientaci v moderních metodách controllingu využitelných pro řízení a firemní plánování, firemní finance či finanční analýzu. Cíl Představit controllingové metody a osvědčené techniky rozkrývající příčiny tvorby a spotřeby finančních zdrojů firmy, tvorbu zisku, zjištění ...
FINANČNÍCONTROLLINGmodernímetodypříkladech

Prezentační design budoucnosti - Jak se pozná moderní prezentace? Že diváci hltají každý slide!
Prosinec 2023 # Zaujměte díky skvělé vizualizaci Vzpomínáte na ten pocit marnosti, když kolega na poradě přepnul slide a objevil se další, prakticky identický, jen obsahoval ještě víc textu, nesrozumitelných grafů nebo jiných dat, která si ani nestihnete přečíst? A v zápatí svítila malá čísla ukazující, že jich ještě 20 zbývá? Prezentace je velmi ...
Prezentačnídesignbudoucnostipoznámoderníprezentace?divácihltajíkaždýslide!

Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji
Červen 2024 # Z obsahu kurzu: * relevantní normy a standardy, * čemu věnovat pozornost ještě před vlastním psaním, * jak a proč efektivně využívat osnovu, * jak začínat dopis - (oslovení aj.), * které fráze a obraty nám mohou pomoci, * nejčastější stylistické a pravopisné chyby, * jak na případnou ...
Modernídopise-mailsnadnějirychleji

Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
Prosinec 2023 # Z obsahu kurzu: * relevantní normy a standardy, * čemu věnovat pozornost ještě před vlastním psaním, * jak a proč efektivně využívat osnovu, * jak začínat dopis - (oslovení aj.), * které fráze a obraty nám mohou pomoci, * nejčastější stylistické a pravopisné chyby, * jak na případnou ...
Modernídopise-mailsnadnějirychlejiON-LINE

Moderní dopis a e-mail snadněji a rychleji - ON-LINE
Červen 2024 # Z obsahu kurzu: * relevantní normy a standardy, * čemu věnovat pozornost ještě před vlastním psaním, * jak a proč efektivně využívat osnovu, * jak začínat dopis - (oslovení aj.), * které fráze a obraty nám mohou pomoci, * nejčastější stylistické a pravopisné chyby, * jak na případnou ...
Modernídopise-mailsnadnějirychlejiON-LINE

Moderní

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Moderní

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net