SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; Motivation

Školení: Motivation

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovorFeedback, Evaluation Interview and Employee Motivation
Červenec 2023 # Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem. Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení hodnotícího pohovoru s problémovými zaměstnanci apod. Kurz klade důraz na využití získaných poznatků v praxi a jeho ...
PracovnímotivacezpětnávazbahodnotícípohovorFeedbackEvaluationInterviewEmployeeMotivation

Zpětná vazba – podpora vnitřní motivace The Power of Motivation or How to Communicate Feedback
Červenec 2023 # Cílem praktického workshopu je umět vést rozhovory se zpětnou vazbu, která dokáže účinně motivovat, zvýšit výkonnost a budovat firemní kulturu sp...
ZpětnávazbapodporavnitřnímotivacePowerMotivationCommunicateFeedback

Motivation

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Motivation

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net