SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; Novelizace

Školení: Novelizace

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení

Schvalovaná velká novelizace zákoníku práce pro rok 2023
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-512 - 2022; Zákoník práce - aktuality a praxe Obsah 1.      Transpoziční novelizace zákoníku práce 2.      Požadavky evropských směrnic a proces jejich naplnění 3.      Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele 4.      Právo zaměstnance  na odůvodnění nesouhlasného postupu zaměstnavatele 5.      Práce na dálku 6.      Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr 7.      Omezení flexibility u zaměstnávání na dohody 8.      Elektronické ...
Schvalovanávelkánovelizacezákoníkupráce2023

Novelizace insolvenčního zákona
Listopad 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-507 - 2019; Insolvenční řízení Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálním legislativním vývojem v odvětví insolvenčního práva. Dojde k představení tzv. transpoziční novely insolvenčního zákona, která přinese řadu změn do institutu oddlužení v souvislosti s implementací konceptu druhé šance podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019 - 1023 o restrukturalizaci a insolvenci. ...
Novelizaceinsolvenčníhozákona

Novelizace spisové služby v praxi od 1.1.2023
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-390 - 2021; Spisová služba a archivnictví – aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře: Seznámení s novelizací právních předpisů upravujících spisovou službu účinnou od 1.1.2023 a prohloubení znalostí spisové služby za účelem zajištění jejího úspěšného vedení v listinné či elektronické podobě a bezpečného zvládnutí podmínek pro úspěšné ukládání a vyřazování dokumentů v souladu s příslušnou archivní legislativou. Obsah: V rámci semináře bude podrobně vysvětleno ...
Novelizacespisovéslužbypraxi112023

Novelizace školských předpisů
Červen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-772 - 2022; Novelizace školských předpisů (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s legislativou z oblasti regionálního školství (tedy zejména mateřských, základních a středních škol a školských zařízení). Detailnější pohled je věnován novějším změnám legislativy z posledních let a jejich dopadům na praxi. ...
Novelizaceškolskýchpředpisů

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE - A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, - práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání ve znění novelizace
Září 2023 # Pracovní právo # Určeno pro mzdové účetní, personalisty, podnikové právníky, manažery a vedoucí zaměstnance. PRACOVNĚPRÁVNÍ POHLED – prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. (9.00 – 12.30 hod.) Cíl Detailní, komplexní rozbor institutu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a práce z jiného místa výkonu práce jako alternativních a často využívaných forem zaměstnání. Obsah Novelizace právní úpravy dohod s ohledem na transpozici Směrnic EP ...
DOHODAPROVEDENÍPRÁCEPRACOVNÍČINNOSTIprácedomovajinépružnéformyzaměstnávánízněnínovelizace

Rekodifikace veřejného stavebního práva – nový stavební zákon a jeho novelizace
Září 2023 # Nový stavební zákon, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283 - 2021 Sb. přináší významné koncepční změny směřující k urychlení a zjednodušení přípravy staveb. V procesní rovině dochází k odstranění duality územního a stavebního řízení. Stavební i nestavební záměry tak budou podléhat pouze jednomu řízení. Za velmi významné je možné považovat zavedení úplné apelace v odvolacích řízeních a dílčí apelace při rozhodování soudů. Další podstatnou změnou obsaženou v novém stavebním ...
Rekodifikaceveřejnéhostavebníhoprávanovýstavebnízákonjehonovelizace

Rekodifikace veřejného stavebního práva – nový stavební zákon a jeho novelizace
Září 2023 # Nový stavební zákon, který vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 283 - 2021 Sb. přináší významné koncepční změny směřující k urychlení a zjednodušení přípravy staveb. V procesní rovině dochází k odstranění duality územního a stavebního řízení. Stavební i nestavební záměry tak budou podléhat pouze jednomu řízení. Za velmi významné je možné považovat zavedení úplné apelace v odvolacích řízeních a dílčí apelace při rozhodování soudů. Další podstatnou změnou obsaženou v novém stavebním ...
Rekodifikaceveřejnéhostavebníhoprávanovýstavebnízákonjehonovelizace

Novelizace zákoníku práce v roce 2023
Červen 2023 # Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Požadavky transponovaných Směrnic EP * Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele o pracovních podmínkách * Právo na úpravu pracovních podmínek při péči o jiné osoby * Řešení osobních překážek v práci * Skloubení péče a ...
Novelizacezákoníkupráceroce2023

Novelizace zákoníku práce schvalované v roce 2023
Srpen 2023 # Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Schválené znění transpoziční novelizace zákoníku práce * Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovních poměr * Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod * Odměňování, minimální a zaručená ...
Novelizacezákoníkupráceschvalovanéroce2023

Novelizace zákoníku práce schvalované v roce 2023
Září 2023 # Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Schválené znění transpoziční novelizace zákoníku práce * Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovních poměr * Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod * Odměňování, minimální a zaručená ...
Novelizacezákoníkupráceschvalovanéroce2023

Novelizace zákoníku práce schvalované v roce 2023
Říjen 2023 # Program semináře: * Úvodní shrnutí změn pracovněprávních předpisů * Schválené znění transpoziční novelizace zákoníku práce * Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovních poměr * Rozvrhování pracovní doby, překážky v práci, příplatky a dovolená u dohod * Odměňování, minimální a zaručená ...
Novelizacezákoníkupráceschvalovanéroce2023

Novelizace

Celkem: 22 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Novelizace
[?]


Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net