SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Novinky

Školení: Novinky

Celkem: 29 seminářů, kurzů a/nebo školení

Novinky v účetnictví a daních v roce 2022 - online
Květen 2022 # Cíle kurzu: Seznámíte se se změnami, které platí pro rok 2022 v oblasti účetnictví a daní. Přednáší daňová a účetní poradkyně. Popis: Nezúčastnili jste se našeho semináře o novinkách v účetnictví a daních pro rok 2022? Nezoufejte, máme pro Vás záznam, můžete si jej poslechnout prostřednictvím internetu. Poskytneme Vám k němu také studijní materiály. Pro koho je určen Záznam semináře je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit nejen s novinkami v daních a účetnictví platnými od ...
Novinkyúčetnictvídaníchroce2022online

FKSP a sociální fondy – aktuální stav a novinky 2022
Květen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-270 - 2016; FKSP a sociální fondy - aktuální stav a novinky Máte v organizaci fond kulturních a sociálních potřeb nebo si chcete zřídit sociální fond? Pak je tento kurz určen právě Vám. Jedná se o  akreditovaný kurz , který je zaměřen na výklad vyhlášky 114 - 2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a problematiku sociálních fondů. Seminář je určen pro ekonomy, účetní, odborové funkcionáře, vysoké školy, příspěvkové organizace, obce, kraje, ale i další ...
FKSPsociálnífondyaktuálnístavnovinky2022

Krizové řízení – legislativa, novinky i aktuální praxe pro ústřední úřady, kraje a obce
Červen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-85 - 2015 Krizové řízení jako takové bezprostředně souvisí s bezpečností a jeho hlavním cílem je příprava na řešení krizových situací a jejich řešení, ať už se jedná o přírodní pohromy nebo další mimořádné události, spojené s ochranou základních hodnot, tj. životů, zdraví, majetku a životního prostředí. Cílem semináře je seznámit zájemce s problematikou základů a hlavního obsahu krizového řízení. V rámci semináře budou podrobně vysvětleny povinnosti všech subjektů ...
Krizovéřízenílegislativanovinkyaktuálnípraxeústředníúřadykrajeobce

Novinky ve správě místních poplatků dle daňového řádu
Červen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2017; Místní poplatky Cíl semináře Cílem školení je prohloubit znalosti účastníků vzdělávání v oblasti správy místních poplatků dle zákona č. 280 - 2009 Sb., daňový řád, se zaměřením na novelu daňového řádu účinnou od 1. 1. 2021. ...
Novinkysprávěmístníchpoplatkůdaňovéhořádu

Novinky v exekučních srážkách ze mzdy v roce 2022
Červenec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-64 - 2017, Exekuce srážkami ze mzdy v praxi Cíl semináře Seznámení účastníků s právní úpravou vztahující se ke srážkám ze mzdy, které jsou prováděny v rámci exekučního ...
Novinkyexekučníchsrážkáchmzdyroce2022

Kurz-školení Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory
Červen 2022 # Kurz-školení Oracle Database 19c: Novinky pro administrátory představuje administrátorům databázového systému novinky verze Oracle 19c na úrovni bezpečnosti, obnovování, výkonnosti, mo...
Kurz-školeníOracleDatabase19c:Novinkyadministrátory

Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled
Listopad 2022 # Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Změny zákona o dani z příjmů a aktuálními problémy a případnými novelizacemi (například oblast darů a nepeněžních plnění ve vztahu k Ukrajině) – * Změny v zákoně o DPH – aktuální problémy (mimo jiné také ve vztahu k plnění na Ukrajinu) * Nové Interpretace NÚR č. ...
Daňovéúčetnínovinkyroku20222023komplexnípohled

Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled
Listopad 2022 # Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Změny zákona o dani z příjmů a aktuálními problémy a případnými novelizacemi (například oblast darů a nepeněžních plnění ve vztahu k Ukrajině) – * Změny v zákoně o DPH – aktuální problémy (mimo jiné také ve vztahu k plnění na Ukrajinu) * Nové Interpretace NÚR č. ...
Daňovéúčetnínovinkyroku20222023komplexnípohled

Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled
Prosinec 2022 # Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Změny zákona o dani z příjmů a aktuálními problémy a případnými novelizacemi (například oblast darů a nepeněžních plnění ve vztahu k Ukrajině) – * Změny v zákoně o DPH – aktuální problémy (mimo jiné také ve vztahu k plnění na Ukrajinu) * Nové Interpretace NÚR č. ...
Daňovéúčetnínovinkyroku20222023komplexnípohled

Novinky v daňové legislativě od roku 2022 a 2023 a daňové přiznání fyzických osob za rok 2022
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: * Nová legislativa v propojení na konkrétní změny oproti původní úpravě * Výhodnost - nevýhodnost institutu paušální daně – názorné příklady * Úpravy daňového základu OSVČ * Případy vedoucí k „dodanění“ při změně uplatňování výdajů jako např. z procentních výdajů na výdaje prokázané, ...
Novinkydaňovélegislativěroku20222023daňovépřiznánífyzickýchosob2022

Novinky ve zdaňování mezd v roce 2022 a 2023 a příprava na roční zúčtování záloh
Prosinec 2022 # PROGRAM SEMINÁŘE: * Daňová podpora Ukrajiny (ST 173) – zvýšení max. limitu pro odečet bezúplatných plnění (darů) ze základu daně pro rok 2022 na 30 %, rozšíření okruhu subjektů, kterým lze dar poskytnout, okruhu účelů, na které lze dar poskytnout, rozšíření okruhu osob, které mohou uplatnit odpočet daru od základu daně, daňové osvobození ...
Novinkyzdaňovánímezdroce20222023přípravaročnízúčtovánízáloh

Daňové a účetní novinky roku 2022 a 2023 - komplexní pohled - ON-LINE
Listopad 2022 # Seminář bude zaměřen na účetní a daňovou legislativu: * Změny zákona o dani z příjmů a aktuálními problémy a případnými novelizacemi (například oblast darů a nepeněžních plnění ve vztahu k Ukrajině) – * Změny v zákoně o DPH – aktuální problémy (mimo jiné také ve vztahu k plnění na Ukrajinu) * Nové Interpretace NÚR č. ...
Daňovéúčetnínovinkyroku20222023komplexnípohledON-LINE

Novinky

Celkem: 29 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Novinky

Počet kurzů: 101448
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde