SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Obchodní

Školení: Obchodní

Celkem: 31 seminářů, kurzů a/nebo školení

TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ - pro nákupčí - 4denní
Březen 2024 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Uveďte, prosím, zda objednáváte celý cyklus nebo jednotlivé ...
TRÉNINKOBCHODNÍHOJEDNÁNÍVYJEDNÁVÁNÍnákupčí4denní

Obchodní a vyjednávací dovednosti – dvoudenní seminář
Květen 2024 # Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání“, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám. * • osobnost obchodníka, • strategie jednání, • příprava na jednání, • potřeby komunikačního partnera, prodej užitku, • fáze průběhu jednání, • vedení jednání v týmu, • ...
Obchodnívyjednávacídovednostidvoudenníseminář

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI pro nákupčí - 2denní
Březen 2024 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Seznámit se se základními principy práce nákupčího, poznat zákonitosti obchodního vyjednávání s dodavateli s cílem dosáhnout maximálního prospěchu ze vzájemné spolupráce . Obsah Základní přístupy k vyjednávání a příprava na vyjednávání, aneb co vše je třeba udělat před usednutím k jednacímu stolu Definice pojmu vyjednávání Poziční a principiální vyjednávání – rozdíl mezi nimi, kritéria pro volbu adekvátního stylu ...
OBCHODNÍDOVEDNOSTInákupčí2denní

Psychologie v obchodním vyjednávání - VENI, VIDI, VICI v obchodním vyjednávání
Únor 2024 # Chcete přijít, vidět a zvítězit jako Julius Caesar? Jděte na to psychologicky Obchody se primárně neuzavírají mezi firmami, ale mezi lidmi. Proto se v tomto kurzu budeme zabývat psychologií, technikami obchodní interakce a budováním pozitivních emocí. Budeme diskutovat o konkrétních případech, kdy používat open ended questions a kdy closing ...
PsychologieobchodnímvyjednáváníVENIVIDIVICI

Obchodník na startovní čáře - Úspěšný obchodník
Únor 2024 # Chcete-li naplno využít potenciálu vašich nových obchodníků, poskytněte jim nástroje a dovednosti, které potřebují k tomu, aby byly efektivní, a sledujte, jak dojde k jejich zlepšení. V tomto tréninku obchodních dovedností budou účastníci hledat způsoby, jak vést obchodní rozhovory takovým způsobem, aby dosahovali výborných výsledků. Zároveň se ...
ObchodníkstartovníčářeÚspěšnýobchodník

Obchodní dovednosti: obchodujte bez zbytečné argumentace
Únor 2024 # Naučíte se, jak si připravit správnou strukturu obchodního jednání a následných schůzek. Dozvíte se, jak si domluvit setkání s vašimi klienty, získáte základy networkingu, dozvíte se, jak ve správnou chvíli položit tu správnou otázku a jak celou dobu dobře vést obchodní jednání. Seminář se opírá o dvacetileté zkušenosti lektora z oblasti prodeje služeb i produktů v oblastech B2B a B2C * • typologie zákazníka, • jak oslovovat a kontaktovat klienty, • prostředky a ...
Obchodnídovednosti:obchodujtezbytečnéargumentace

TRÉNINK PRO POKROČILÉ OBCHODNÍKY - užitečné tipy pro praxi
Únor 2024 # Obchodní dovednosti # Určeno pro zkušené obchodníky, kteří znají a aktivně používají běžné vyjednávací postupy a chtějí své umění posunout ještě o kousek výš. Cíl Seznámit se s různými vyjednávacími triky a umět je aktivně používat a zároveň se jim účinně bránit, pokud je používá druhá strana. Dokázat rozlišit, které triky jsou přijatelné a do vyjednávání patří, a které už jsou za hranicí etiky a mohou nás, pokud bychom je používali, poškodit. I při použití ...
TRÉNINKPOKROČILÉOBCHODNÍKYužitečnétipypraxi

TRÉNINK OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
Duben 2024 # Obchodní dovednosti # Určeno pro obchodníky, manažery, pracovníky zákaznického servisu atd. Seminář je zaměřen především na vyjednávání profesní. Protože vyjednávání je, aniž bychom si to často uvědomovali, součástí nejen profesního, ale i soukromého života každého z nás, nalezne na kurzu užitečné podněty prakticky kdokoli. Cíl Absolvent porozumí zákonitostem vyjednávání , získá důvěru v sebe sama. Naučí se stanovit správně své cíle a pochopit cíle partnera. ...
TRÉNINKOBCHODNÍCHDOVEDNOSTÍ

TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ - 2denní
Duben 2024 # Obchodní dovednosti # Určeno pro obchodníky, manažery, pracovníky zákaznického servisu atd. Seminář je zaměřen především na vyjednávání profesní. Protože vyjednávání je, aniž bychom si to často uvědomovali, součástí nejen profesního, ale i soukromého života každého z nás, nalezne na kurzu užitečné podněty prakticky kdokoli. Cíl Absolvent porozumí zákonitostem vyjednávání , získá důvěru v sebe sama. Naučí se stanovit správně své cíle a pochopit cíle partnera. ...
TRÉNINKOBCHODNÍHOJEDNÁNÍVYJEDNÁVÁNÍ2denní

KOMUNIKACE S MANAŽERY, OBCHODNÍMI PARTNERY A KOLEGY - - trénink jednání a vystupování pro asistentky a recepční
Duben 2024 # Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční # Určeno pro asistentky, sekretářky, recepční, jejichž náplní práce je každodenní kontakt s partnery, kolegy, spolupracovníky, hosty v rozmanitých pracovních situacích. Cíl Naučit se být profesionální, taktní a diplomatický, aniž byste museli mít pocit, že ztrácíte sami sebe Poznat nové přístupy a naučit se je aplikovat do svých pracovních situací Umění jednat efektivně s kolegy Vyzkoušet si náročné ...
KOMUNIKACEMANAŽERYOBCHODNÍMIPARTNERYKOLEGYtréninkjednánívystupováníasistentkyrecepční

TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro obchodníky
Květen 2024 # Obchodní dovednosti # Určeno pro všechny, kteří již mají s vyjednáváním zkušenosti, ale potřebují se v něm dále zdokonalovat. Cíl Získat znalosti a návyky vedoucí k profesionálnímu vyjednávání, naučit se postupům, které umožní mít pod kontrolou i složitá vyjednávání . Seminář se soustředí na samotný proces vyjednávání – od usednutí k jednacímu stolu k jeho opuštění a kroky bezprostředně následující. Obsah Formální struktura vyjednávání ...
TRÉNINKVYJEDNÁVÁNÍobchodníky

JAK MŮŽE MARKETINGOVÉ MYŠLENÍ ZLEPŠIT OBCHODNÍ VÝSLEDKY - - 10 tipů marketingového obchodníka
Srpen 2024 # Obchodní dovednosti # Obchodník může využít potenciál marketingových akcí na maximum, pokud ovšem ví, jak na to. Tento kurz odpoví na nejčastější mýty na téma porozumění a neporozumění mezi oddělením marketingovým a obchodním. Obchodník může výrazně zlepšit své obchodní výsledky díky úspěšné spolupráci s marketéry! Pro Určeno pro Specialisty na obchod a marketing Vedoucí oddělení marketingu, komunikace a obchodu Všechny obchodníky a ...
MŮŽEMARKETINGOVÉMYŠLENÍZLEPŠITOBCHODNÍVÝSLEDKYtipůmarketingovéhoobchodníka

Obchodní

Celkem: 31 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Obchodní

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net