SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Obchodní

Kurzy: Obchodní

Celkem: 48 seminářů, kurzů a/nebo školení

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE - ZÁSTUPKYNĚ
Červen 2023 # Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kv...
OBCHODNÍZÁSTUPCEZÁSTUPKYNĚ

Obchodní a vyjednávací dovednosti – dvoudenní seminář
Červen 2023 # Zdokonalíte svoji přesvědčivost v komunikaci, získáte znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné vedení jednání a vyjednávání. Zaměříte se na tzv. „vítězné vyjednávání“, budete znát a umět v praxi použít různé vyjednávací techniky, včetně obrany proti nátlakovým taktikám. * • osobnost obchodníka, • strategie jednání, • příprava na jednání, • potřeby komunikačního partnera, prodej užitku, • fáze průběhu jednání, • vedení jednání v týmu, • ...
Obchodnívyjednávacídovednostidvoudenníseminář

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI pro nákupčí - 2denní
Říjen 2023 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Seznámit se se základními principy práce nákupčího, poznat zákonitosti obchodního vyjednávání s dodavateli s cílem dosáhnout maximálního prospěchu ze vzájemné spolupráce . obsah Základní přístupy k vyjednávání a příprava na vyjednávání, aneb co vše je třeba udělat před usednutím k jednacímu stolu Definice pojmu vyjednávání Poziční a principiální vyjednávání – rozdíl mezi nimi, kritéria pro volbu adekvátního stylu ...
OBCHODNÍDOVEDNOSTInákupčí2denní

TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ - pro nákupčí - 4denní
Říjen 2023 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Seznámit se se základními principy práce nákupčího, poznat zákonitosti obchodního vyjednávání s dodavateli s cílem dosáhnout maximálního prospěchu ze vzájemné spolupráce . obsah Základní přístupy k vyjednávání a příprava na vyjednávání, aneb co vše je třeba udělat před usednutím k jednacímu stolu Definice pojmu vyjednávání Poziční a principiální vyjednávání – rozdíl mezi nimi, kritéria pro volbu adekvátního stylu ...
TRÉNINKOBCHODNÍHOJEDNÁNÍVYJEDNÁVÁNÍnákupčí4denní

Obchodní korporace v roce 2023 - aktuální otázky, problémy a výzvy
Listopad 2023 # Odborný program semináře: * EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ - právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) - legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace - ...
Obchodníkorporaceroce2023aktuálníotázkyproblémyvýzvy

Obchodník na startovní čáře - Úspěšný obchodník
Červen 2023 # Chcete-li naplno využít potenciálu vašich nových obchodníků, poskytněte jim nástroje a dovednosti, které potřebují k tomu, aby byly efektivní, a sledujte, jak dojde k jejich zlepšení. V tomto tréninku obchodních dovedností budou účastníci hledat způsoby, jak vést obchodní rozhovory takovým způsobem, aby dosahovali výborných výsledků. Zároveň se ...
ObchodníkstartovníčářeÚspěšnýobchodník

Psychologie v obchodním vyjednávání - VENI, VIDI, VICI v obchodním vyjednávání
Listopad 2023 # Chcete přijít, vidět a zvítězit jako Julius Caesar? Jděte na to psychologicky Obchody se primárně neuzavírají mezi firmami, ale mezi lidmi. Proto se v tomto kurzu budeme zabývat psychologií, technikami obchodní interakce a budováním pozitivních emocí. Budeme diskutovat o konkrétních případech, kdy používat open ended questions a kdy closing ...
PsychologieobchodnímvyjednáváníVENIVIDIVICI

JAK MARKETINGOVÉ MYŠLENÍ MŮŽE ZLEPŠIT OBCHODNÍ VÝSLEDKY - - 10 tipů marketingového obchodníka
Srpen 2023 # Obchodní dovednosti # Specialisty na obchod a marketing Vedoucí oddělení marketingu, komunikace a obchodu Všechny obchodníky a manažery z oddělení obchodu Všechny marketéry a reklamní experty, kteří spolupracují s oddělením obchodu cíl Poznáte klíčové principy marketingové komunikace, které obchodníkům přitáhnou ty pravé zákazníky Naučíte se, jak zlepšit spolupráci s marketéry a dosáhnout ...
MARKETINGOVÉMYŠLENÍMŮŽEZLEPŠITOBCHODNÍVÝSLEDKYtipůmarketingovéhoobchodníka

TRÉNINK OBCHODNÍCH DOVEDNOSTÍ
Září 2023 # Obchodní dovednosti # Určeno pro obchodníky, manažery, pracovníky zákaznického servisu atd. Seminář je zaměřen především na vyjednávání profesní. Protože vyjednávání je, aniž bychom si to často uvědomovali, součástí nejen profesního, ale i soukromého života každého z nás, nalezne na kurzu užitečné podněty prakticky kdokoli. cíl Absolvent porozumí zákonitostem vyjednávání , získá důvěru v sebe sama. Naučí se stanovit správně své cíle a pochopit cíle partnera. ...
TRÉNINKOBCHODNÍCHDOVEDNOSTÍ

TRÉNINK OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ - 2denní
Září 2023 # Obchodní dovednosti # Určeno pro obchodníky, manažery, pracovníky zákaznického servisu atd. Seminář je zaměřen především na vyjednávání profesní. Protože vyjednávání je, aniž bychom si to často uvědomovali, součástí nejen profesního, ale i soukromého života každého z nás, nalezne na kurzu užitečné podněty prakticky kdokoli. cíl Absolvent porozumí zákonitostem vyjednávání , získá důvěru v sebe sama. Naučí se stanovit správně své cíle a pochopit cíle partnera. ...
TRÉNINKOBCHODNÍHOJEDNÁNÍVYJEDNÁVÁNÍ2denní

TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro obchodníky
Září 2023 # Obchodní dovednosti # Určeno pro všechny, kteří již mají s vyjednáváním zkušenosti, ale potřebují se v něm dále zdokonalovat. cíl Získat znalosti a návyky vedoucí k profesionálnímu vyjednávání, naučit se postupům, které umožní mít pod kontrolou i složitá vyjednávání . Seminář se soustředí na samotný proces vyjednávání – od usednutí k jednacímu stolu k jeho opuštění a kroky bezprostředně následující. obsah Formální struktura vyjednávání ...
TRÉNINKVYJEDNÁVÁNÍobchodníky

KOMUNIKACE S MANAŽERY, OBCHODNÍMI PARTNERY A KOLEGY - - trénink jednání a vystupování pro asistentky a recepční
Říjen 2023 # Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční # Určeno pro asistentky, sekretářky, recepční, jejichž náplní práce je každodenní kontakt s partnery, kolegy, spolupracovníky, hosty v rozmanitých pracovních situacích. cíl Naučit se být profesionální, taktní a diplomatický, aniž byste museli mít pocit, že ztrácíte sami sebe Poznat nové přístupy a naučit se je aplikovat do svých pracovních situací Umění jednat efektivně s kolegy Vyzkoušet si náročné ...
KOMUNIKACEMANAŽERYOBCHODNÍMIPARTNERYKOLEGYtréninkjednánívystupováníasistentkyrecepční

Obchodní

Celkem: 48 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Obchodní

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net