SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Obsluha

Školení: Obsluha

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

OBSLUHA OSOBNÍHO POČÍTAČE
Leden 2023 # Po úspěšném absolvování kurzu Obsluha osobního počítače absolvent zná obsluhu osobního počítače, ovládá orientaci v terminologii, umí ovládat MS Windows, zná základní návyky práce se soubory a adresáři, má znalost textového editoru MS Word, tabulkového procesoru MS Excel, prezentačního softwaru MS PowerPoint. Umí obsluhovat a vyhledávat na internetu, umí si založit a používat emailovou poštu. Zná problematiku virů a ochrany proti ...
OBSLUHAOSOBNÍHOPOČÍTAČE

Složitá obsluha hostů [úplná kvalifikace]
Leden 2023 # Kurz je koncipován jako přípravný kurz na zkoušku před autorizovanou osobou, osvědčení lze použít pro živnostenské oprávnění. S osvědčením o profesní kvalifikaci se můžete přihlásit na učiliště společného stravování k závěrečným ...
Složitáobsluhahostůúplnákvalifikace

OBSLUHA MZDY A PLATU - - průměrný výdělek, srážky ze mzdy, zúčtování a výplata mzdy
Květen 2023 # Mzdové účetnictví # Postup při výpočtu průměrného výdělku , hrubá mzda, odpracovaná doba, rozhodné období Rozlišování mzdy a platu od nemzdových benefitů Postup při sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas a dopad do průměrného výdělku Započítávání složek mzdy poskytovaných za delší období do PV a krácení za neodpracovanou dobu Pravděpodobný výdělek Průměrný výdělek (PV) čistý a hrubý, hodinový a měsíční (daňový bonus, ...
OBSLUHAMZDYPLATUprůměrnývýděleksrážkymzdyzúčtovánívýplatamzdy

Jednoduchá obsluha hostů
Únor 2023 # Obsah kurzu: Stolničení, potraviny a výživa, hospodářské výpočty a ...
Jednoducháobsluhahostů

Obsluha motovozíku - elektro vozíku - vysokozdvižné a nízkozdvižné [VZV, NZV]
Prosinec 2022 # Kurz obsluhy elektro - moto vozíků. teoretická část včetně zkoušky. Cena kurzu bez praxe činí 1.990.- ...
ObsluhamotovozíkuelektrovozíkuvysokozdvižnénízkozdvižnéVZVNZV

Obsluha CNC obráběcích strojů
Leden 2023 # Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Kurz je určen uchazečům a zájemcům práce v oblasti strojírenství, hlavně pro pracovníky ve funkci seřizovače, programátora nebo operátora CNC obráběcích strojů a center. Cílem kurzu je naučit účastníky kurzu základní teoretické informace o technologii obrábění na CNC obráběcích strojích. Dále je naučit využívat výkresovou dokumentaci a pracovat s řídícím programem na CNC stroje. Účastníci by měli po ...
Obsluhaobráběcíchstrojů

Obsluha motorové pily
Prosinec 2022 # Certifikovaný rekvalifikační kurz Kurz je určen zájemcům o zaměstnání v oblasti práce s motorovou řetězovou pilou (jak elektrickou, tak benzínovou). Absolvent tedy bude připraven pro činnost na pozici samostatného pracovníka obsluhy motorové řetězové pily včetně jejich údržby. Zná problematiku rizik při práci s těmito stroji, umí pracovat s těmito stroji a vyhodnotit vhodné využití a nastavení těchto technik vzhledem k dané situaci. Dále ...
Obsluhamotorovépily

Obsluha 3D tiskáren a příprava tiskových souborů
Prosinec 2022 # Základní délka kurzu jsou dva dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené 3D tiskárnami a datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač, přístup k 3D tiskárně a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Po absolvování kurzu je absolvent připraven pro komplexní ...
Obsluhatiskárenpřípravatiskovýchsouborů

Základní kurz jeřábník, vazač, obsluha montážní plošiny a hydraulické ruky [rekvalifikace]
Prosinec 2022 # Určeno: uchazečům o získání Průkazu jeřábníka a vazače,... Délka kurzu jeřábník : 4 dny, ostatní kurzy: 3 ...
Základníkurzjeřábníkvazačobsluhamontážníplošinyhydraulickérukyrekvalifikace

Obsluha

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Obsluha

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net