SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; Opravn��

Kurzy: Opravn��

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení

Živnostenské oprávnění
Červenec 2022 # Živnostenské oprávnění na Hostinskou činnost v privátním módu, pro jednoho klienta. Primárním cílem tohoto programu je mimo jiné úspora času, energie a budoucích financí. Přidáme také rady a tipy, jež jinde nezískáte a které Vám podnikatelský život v mnohém usnadní. S námi minimalizujete náklady a maximalizujete svůj zisk. Vložené kurzovné Vám výrazně zhodnotíme, vnímejte ho jako zajištěnou investici bez rizika. Po tomto kurzu ihned zahájíte podnikání se svým Živnostenským oprávněním na ...
Živnostenskéoprávnění

Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů
Listopad 2022 # Pokud jste se dosud opravných položek obávali nebo jste se jim cíleně vyhýbali, pak je tento seminář právě pro vás. Téma vám bude předloženo jasně, srozumitelně a odcházet budete s tím, že je začnete používat v praxi. * • co znamená pojem „opravné položky“ a jaký je jejich smysl, • kdy opravné položky použít, • kde najdeme oporu v legislativě a čím se máme obecně řídit, • účtování opravných položek, • účetní x daňové opravné položky, • inventarizace ...
Opravnépoložkydaňovýúčetnípohledvčetněpříkladů

Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů
Listopad 2022 # Pokud jste se dosud opravných položek obávali nebo jste se jim cíleně vyhýbali, pak je tento seminář právě pro vás. Téma vám bude předloženo jasně, srozumitelně a odcházet budete s tím, že je začnete používat v praxi. * • co znamená pojem „opravné položky“ a jaký je jejich smysl, • kdy opravné položky použít, • kde najdeme oporu v legislativě a čím se máme obecně řídit, • účtování opravných položek, • účetní x daňové opravné položky, • inventarizace ...
Opravnépoložkydaňovýúčetnípohledvčetněpříkladů

Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
Prosinec 2022 # Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem - autoremedura - průběh odvolacího řízení před odvolacím ...
Opravnédozorčíprostředkysprávnímřízení

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ, DOHADNÉ POLOŽKY, - REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY z pohledu účetního a daňového
Listopad 2022 # Finanční účetnictví # Časové rozlišení v návaznosti na vyhlášku č. 500 - 2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, a v návaznosti na České účetní standardy Tvorba dohadných položek aktivních a pasivních Rezervy a opravné položky v návaznosti na změny v zákoně Zákonné a účetní rezervy – tvorba a zaúčtování rezervy na opravy hmotného majetku, rezervy na pěstební činnosti, ostatní zákonné rezervy, rezervy účetní, ...
ČASOVÉROZLIŠENÍDOHADNÉPOLOŽKYREZERVYOPRAVNÉPOLOŽKYpohleduúčetníhodaňového

Opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení - ON-LINE
Prosinec 2022 # Program semináře: * Odvolací řízení - odvolání a jeho náležitosti, neúplné odvolání, koncentrace řízení - odvolací lhůta - odkladný účinek odvolání a jeho vyloučení - průběh odvolacího řízení před prvostupňovým orgánem - autoremedura - průběh odvolacího řízení před odvolacím ...
OpravnédozorčíprostředkysprávnímřízeníON-LINE

Zákon o silničním provozu – řidičské oprávnění, řidičský průkaz (zákon č. 199 - 2017 Sb. – částečné rozvolnění místní příslušnosti + digitalizace)
Září 2022 # 1. Zákon č. 361 - 2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů – řidičské oprávnění, řidičský průkaz. 2. Základní informace v dané oblasti včetně aktuálních novinek. 3. Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel včetně dopravně psychologického ...
Zákonsilničnímprovozuřidičskéoprávněnířidičskýprůkazzákon2017částečnérozvolněnímístnípříslušnostidigitalizace

Opravn��

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Opravn��

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde