SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; PECB

Kurzy: PECB

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení

PECB Certified NIS 2 Directive Lead Implementer
Březen 2024 # Školení PECB Certified NIS 2 Directive Lead Implementer umožňuje účastníkům získat potřebné kompetence pro podporu organizací při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování programu kybernetické bezpečnosti, který splňuje požadavky směrnice NIS ...
PECBCertifiedDirectiveLeadImplementer

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead ImplementerISO - IEC 27001 Lead Implementer
Duben 2024 # Mezinárodní autorizované PECB školení ISO - IEC 27001 Lead Implementer (Certifikovaný Manažer Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) umožňuje účastníkům získat znalosti potřebné k podpoře organizace při efektivním plánování, zavádění, řízení, monitorování a udržování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS). Toto školení je navíc zakončeno oficiální zkouškou “PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead Imp...
PECBCertified27001LeadImplementerISOImplementer

PECB Certified ISO - IEC 27001 Lead AuditorISO - IEC 27001 Lead Auditor
Duben 2024 # Mezinárodně autorizované školení PECB ISO - IEC 27001 Lead Auditor (Certifikovaný Auditor Informační Bezpečnosti dle ISO - IEC 27001) vám umožní získat potřebné odborné znalosti pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) za použití všeobecně uznávaných principů, postupů a technik auditu. Na základě praktických cvičení si osvojíte techniky auditu a získáte kompetence k řízení programu auditu, týmu auditorů, komunikaci se zákazníky a řešení konfliktů. Kromě toho je toto ...
PECBCertified27001LeadAuditorISOAuditor

PECB Certified ISO - IEC 27001 Transition: Transformační kurzPECB Certified ISO - IEC 27001 Transition
Únor 2024 # Mezinárodní autorizované přechodové školení PECB ISO - IEC 27001 Transition umožňuje účastníkům důkladně pochopit rozdíly mezi normami ISO - IEC 27001:2013 a ISO - IEC 27001:2022. Kromě toho získají účastníci znalosti o nových konceptech, které představuje norma ISO - IEC 2...
PECBCertified27001Transition:TransformačníkurzPECBTransition

PECB

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | PECB

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net