SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Personalistika

Kurzy: Personalistika

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

Personalistika v praxi - BEST PRACTICES - načerpejte novou inspiraci
Září 2024 # Chcete personálně dobře fungující a stabilní společnost? Chcete samostatné a fungující týmy? Naučte se uplatňovat účinné personální přístupy a nastavovat HR procesy. Často jsou to právě dobře nastavené a fungující personální procesy, které odlišují úspěšné firmy od těch neúspěšných. Správný personální přístup často ovlivní výkon z...
PersonalistikapraxiBESTPRACTICESnačerpejtenovouinspiraci

Personalistika v praxi # pro personalisty a manažery
Červenec 2024 # pracovní postupy personalisty soulad se zákoníkem práce BOZP a PO pracovně lékařské ...
Personalistikapraxipersonalistymanažery

Personalistika

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Personalistika

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net