SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Python

Kurzy: Python

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení

Evoluce Pythonu: moderní prostředí, nová syntaxe a trendy
Leden 2024 # IT konference Kurzy a certifikace Dev & Test Python Recenze - Evoluce Pythonu: moderní prostředí, nová syntaxe a trendy Zpět Jiří Toušek 7. 11. 2023 Výborný přehled. Jiří Toušek, Thales Group. Jiří Hemer 7. 11. 2023 Přínosný a zajímavý workshop! Jindřich Hemer, T-Mobile Czech republic - - * ...
EvolucePythonu:moderníprostředínovásyntaxetrendy

Programovací jazyk Python - praktické použití IPython Notebooku, knihovny Numpy a Matplotlib
Únor 2024 # Python je interpretovaný vysokoúrovňový programovací jazyk, který v současnosti patří mezi nejoblíbenější programovací jazyky vůbec. Jedná se o takzvaný multiparadigmatický jazyk, což znamená, že podporuje různá programátorská paradigmata včetně objektového, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního. I když Python bývá označován za skriptovací jazyk, jeho možnosti jsou ve skutečnosti daleko širší. V současnosti se Python masivně používá i pro numerické výpočty, analýzu dat, ...
ProgramovacíjazykPythonprakticképoužitíIPythonNotebookuknihovnyNumpyMatplotlib

Python a Django – kurz tvorby a nasazení aplikací
Prosinec 2023 # Předpokládané znalosti Základní principy programování a HTML. Cíl kurzu Poznat moderní principy tvoření webů a webových aplikací a ukázat si, že existují výkonnější a efektivnější řešení než stárnoucí PHP frameworky. Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro začátečníky ve ...
PythonDjangokurztvorbynasazeníaplikací

Datová analýza s využitím programovacího jazyka Python
Leden 2024 # Python je interpretovaný vysokoúrovňový programovací jazyk, který v současnosti patří mezi nejoblíbenější programovací jazyky vůbec. Jedná se o takzvaný multiparadigmatický jazyk, který podporuje různá programátorská paradigmata včetně objektového, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního. I když Python bývá označován za skriptovací jazyk, jeho možnosti jsou ve skutečnosti daleko širší. V současnosti se masivně používá i pro numerické výpočty, analýzu dat, statistické výpočty, ...
DatováanalýzavyužitímprogramovacíhojazykaPython

Jazyk Python - tvorba testů s využitím knihovny Behave
Leden 2024 # Zejména při návrhu rozsáhlých systémů je nutné navrhnout a implementovat takzvané testy chování ( behaviour-driven ), protože ty mohou pomoci odhalit nelogičnosti ve zdánlivě funkčním systému (například se očekává neintuitivní ovládání). Tyto typy testů do určité míry kombinují přístupy TDD a ATDD a používají se zde nástroje Behave či Robot Framework . Pro implementaci jednotlivých kroků testovacích scénářů lze použít různé jazyky, ovšem pravděpodobně nejčastěji se v této oblasti používá ...
JazykPythontvorbatestůvyužitímknihovnyBehave

Tvorba testů v Pythonu
Leden 2024 # Testování aplikací, což je téma, do kterého se počítá jak tvorba testů, tak i nástroje a postupy pro jejich spouštění a vyhodnocování, v současnosti tvoří nedílnou součást vývoje aplikací a popř. i součást jejich akceptace zákazníkem. Jedná se o velmi rozsáhlou oblast IT, která se postupně vyvíjela a rozdělovala do několika podoblastí společně s tím, jak se měnil charakter vyvíjených aplikací i jejich celková složitost (původně dávkové úlohy, dále čistě desktopové aplikace s grafickým ...
TvorbatestůPythonu

Python - úvod do jazyka
Únor 2024 # IT konference Kurzy a certifikace Dev & Test Python Recenze - Python - úvod do jazyka Zpět Zdeněk Sláma 13. 7. 2023 Znalosti pana Kaplana považuju za velmi hluboké, na nic si nehraje, co neví dohledá pochopí během kurzu a vysvětlí, jednoznačně doporučuji. Zdeněk Sláma, Unico> Petr Hanák 3. 2. 2022 Školení ...
Pythonúvodjazyka

Základy statistiky v jazyce Python s knihovnami pandas, sklearn, matplotlib a seabornBasic statistics in Python with the pandas, sklearn, matplotlib and seaborn libraries
Leden 2024 # Toto školení se zaměřuje na základy statistiky v jazyce Python a knihovnách pandas, sklearn, matplotlib a seaborn. Účastníci se naučí analýze a interpretaci dat, základním principům strojového učení a vizualizaci datových analýz. Školení zahrnuje deskriptivní statistiku, pravděpodobnost a rozdělení, vztahy mezi proměnnými, inferenční statistiku a práci s kategoriálními p...
ZákladystatistikyjazycePythonknihovnamipandassklearnmatplotlibseabornBasicstatisticswithseabornlibraries

Python - návrhové vzoryDesign Patterns in Python
Leden 2024 # Programujete v Pythonu a rádi byste tvořili kvalitní a udržovatelný kód? Za dobu existence objektově orientovaných jazyků vzniklo mnoho zavedených postupů a zvyklostí. Mnohé z nich se dají přímo uplatnit v Pythonu, další lze pro Python adaptovat a některé se dokonce staly součástí jazyka. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte přizpůsobení klasických návrhových vzorů (design patterns) pro Python. Návrhové vzory jsou demonstrovány na pečlivě vybraných ukázkách kódu. ...
PythonnávrhovévzoryDesignPatterns

Python - Tvorba automatizovaných testů
Leden 2024 # Programujete v Pythonu a rádi byste své schopnosti uplatnili při tvorbě automatizovaných testů? Obliba programovacího jazyka Python pro automatizaci a skriptování neustále roste. Softwarové firmy začínají Python vnímat jako univerzální jazyk pro tvorbu testů pro software napsaný v libovolném programovacím jazyce. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte tvorbu automatizovaných testů pro software napsaný nejen v Pythonu, ale v libovolném programovacím jazyce. Vyzkoušejte si ...
PythonTvorbaautomatizovanýchtestů

Python - pokročilé programováníPython - Advanced Programming
Leden 2024 # Už ovládáte psaní jednoduchých programů v Pythonu a máte zájem upevnit své dovednosti a získat dobré programátorské návyky? Python je objektově orientovaný programovací jazyk, který se snadno integruje s dalšími nástroji. S pomocí Pythonu můžete vytvářet od drobných automatizací a skriptů až po rozsáhlé systémy. Přihlaste se na náš praktický workshop, kde budete mít příležitost vyzkoušet si různé vlastnosti Pythonu a objevovat nová překvapení. Zvládněte ...
PythonpokročiléprogramováníPythonAdvancedProgramming

Python - základy programováníPython - Programming Essentials
Prosinec 2023 # Chcete začít programovat nebo svůj repertoár rozšířit o jeden z nejoblíbenějších programovacích jazyků? Python je programovací jazyk vhodný pro začátečníky i programátorské veterány. Používá se ve všech oblastech vývoje software, automatizace a zpracování dat. Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém se naučíte pracovat s tímto programovacím jazykem v příkazové řádce i v textovém editoru. Naučte se psát přehledný a srozumitelný kód. ...
PythonzákladyprogramováníPythonProgrammingEssentials

Python

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Python

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net