SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Rozvoj

Kurzy: Rozvoj

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

Vzdělávání dospělých v praxi - Jak zaujmout rozvojem?
Říjen 2024 # Víte, jak zaujmout a udržet pozornost účastníků na vašich školeních? Připravte se na intenzivní dva dny plné praktických tipů, osvědčených technik a interaktivního učení. Na tréninku Vzdělávání dospělých v praxi: Jak zaujmout rozvojem? získáte klíčové know-how a dovednosti, které vám pomohou efektivně vést kurzy a zlepšit komunikaci s ...
Vzdělávánídospělýchpraxizaujmoutrozvojem?

Tvorba systému firemního vzdělávání - Od analýzy potřeb k realizaci rozvojových programů
Prosinec 2024 # Vytvořte ve své společnosti efektivní vzdělávací systém Vzdělaní a motivovaní zaměstnanci pomáhají firmě udržet konkurenceschopnost. Naučte se diagnostikovat vzdělávací potřeby ve své firmě, seznamte se s nejčastějšími chybami v oblasti vzdělávání zaměstnanců a osvojte si postupy rozpočtování a kontroly vzdělávacích aktivit. Na tomto ...
Tvorbasystémufiremníhovzděláváníanalýzypotřebrealizacirozvojovýchprogramů

SYNERGOGIKA: Sebezkušenostní rozvoj týmu - Cesta k lepší spolupráci skrze sebereflexi
Prosinec 2024 # Sebezkušenostní workshop „Týmová spolupráce“ poskytuje prostor k objevení vlastního stylu spolupráce a vůdcovství. Jedná se o zážitkový workshop postavený na prověřené metodě Synergogy. Účastníci tráví většinu času v týmech plněním zadaných aktivit, zkoumáním užitečnosti svých návyků a vzájemnou reflexí. Aktivity nejsou hra, ale reálně odráží, ...
SYNERGOGIKA:SebezkušenostnírozvojtýmuCestalepšíspolupráciskrzesebereflexi

Umění pochválit i vytknout - zpětná vazba s respektem - Cesta k rozvoji skrze zpětnou vazbu
Listopad 2024 # Zpětná vazba je to, co nás každý den posouvá. Má ale své principy, které můžou podpořit její dopad a také přijetí tak, abyste se stali mistrem ve vedení konstruktivních dialogů a podpořili růst a rozvoj nejen sebe, ale i svých kolegů či spolupracovníků. Během kurzu se zaměříme na důležité otázky: Proč je zpětná vazba klíčová? Co z ní můžeme ...
UměnípochválitvytknoutzpětnávazbarespektemCestarozvojiskrzezpětnouvazbu

Rozvoj smyslového vnímání u dětí do 6 let - ONLINE
Září 2024 # Pomocí smyslů vnímá dítě vše, co ho obklopuje. Ke každodennímu zkoumání a objevování okolního světa potřebuje plně využívat své smysly. Při rozvoji smyslového vnímání musíme brát v potaz jednotlivé vývojové fáze, ale také individualitu každého dítěte. Co se na webináři dozvíte? - Přiblížíme si vývojové fáze jednotlivých smyslů. - Zaměříme se na důležité milníky vývoje dítěte. A případě pochybností, kdy se včas obrátit na odborníka. - Vysvětlíme si, proč by měly být podněty, které na ...
RozvojsmyslovéhovnímánídětíONLINE

Rozvoj jemné motoriky u dětí do 6 let - ONLINE
Listopad 2024 # Seminář v sobě skrývá především mnoho praktických námětů. V semináři se seznámíte s důležitými základy rozvoje hrubé, ale také jemné motoriky u dětí od batolecího věku až po předškoláka. Ukážeme způsoby, jak formou hry pomoci dětem při běžných sebeobslužných činnostech. Ztrácíte se v nepřeberném množství pomůcek a her, které jsou na trhu? Ukážeme si ty, které budou děti bavit, ale také ...
RozvojjemnémotorikydětíONLINE

Rozvoj prezentačních dovedností
Červenec 2024 # Developing Presentation Skills * Cílem praktického workshopu je naučit se lépe pracovat s emocemi při prezentaci. Na praktických cvičeních si natrénujete, jak lépe pracovat s průběhem prezentace, neverbální komunikací, skladbou vět, s publikem. Budete tak schopni předcházet kritickým situacím, zvýšit zapamatovatelnost předávaných informací, vytvořit působivou prezentaci a následně touto prezentaci snadněji přesvědčit publikum. Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, p...
Rozvojprezentačníchdovedností

Rozvoj obchodních dovedností
Listopad 2024 # Business Skills Development - A Triple Concept of Business * Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Prakticky se naučíte zvládat nestandardní námitky i obtížné situace.Dozvíte se, jaké jsou typy problematických zákazníků a jak s nimi jednat. Zdokonalíte se v technikách přesvědčivé prezentace a umění zaujmout svého ...
Rozvojobchodníchdovedností

Mind set – rozvoj otevřeného myšlení a samostatnosti
Srpen 2024 # Professional Development * Cílem praktického workshopu je naučit se různé techniky práce s negativními myšlenkami tak, aby myšlenky neovládaly nás, ale my je. Získáte techniky pro práci s myslí efektivním způsobem a díky tomu se stanete tvůrcem nového přístupu, protože – cítíme se tak, jak ...
Mindrozvojotevřenéhomyšlenísamostatnosti

Rozvoj

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Rozvoj

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net