SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; STAVEBNÍCH

Školení: STAVEBNÍCH

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení

Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně
Duben 2024 # Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturou správních soudů * judikatura správních soudů z oblasti stavebního práva a nové stavební právo - organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, ...
Novýstavebnízákonjudikaturavěcechstavebníchaktuálně

Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183 - 2006 Sb. a zákona č. 283 - 2021 Sb.) - NOVINKA
Březen 2024 # Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6. 2024 a k 1. 7. 2024. Kdy a u kterých staveb stavební úřad postupuje podle nového stavebního zákona a kdy ještě ...
Povolovánízáměrůdoběúčinnostidvoustavebníchzákonůzákona2006zákona2021SbNOVINKA

Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183 - 2006 Sb. a zákona č. 283 - 2021 Sb.) - NOVINKA
Červen 2024 # Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6. 2024 a k 1. 7. 2024. Kdy a u kterých staveb stavební úřad postupuje podle nového stavebního zákona a kdy ještě ...
Povolovánízáměrůdoběúčinnostidvoustavebníchzákonůzákona2006zákona2021SbNOVINKA

Nový stavební zákon a judikatura ve věcech stavebních - aktuálně - ON-LINE
Duben 2024 # Základní témata semináře: * využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob * zásady práce s judikaturou správních soudů * judikatura správních soudů z oblasti stavebního práva a nové stavební právo - organizace veřejné správy (výkon státní správy a samosprávy, ...
NovýstavebnízákonjudikaturavěcechstavebníchaktuálněON-LINE

Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183 - 2006 Sb. a zákona č. 283 - 2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
Březen 2024 # Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6. 2024 a k 1. 7. 2024. Kdy a u kterých staveb stavební úřad postupuje podle nového stavebního zákona a kdy ještě ...
Povolovánízáměrůdoběúčinnostidvoustavebníchzákonůzákona2006zákona2021SbNOVINKAON-LINE

Povolování záměrů v době účinnosti dvou stavebních zákonů (zákona č. 183 - 2006 Sb. a zákona č. 283 - 2021 Sb.) - NOVINKA - ON-LINE
Červen 2024 # Z programu semináře vybíráme: * Účinnost nového stavebního zákona a přechodná období: postup stavebního při posuzování žádostí o umístění - povolení stavby podané za účinnosti současného stavebního zákona, v období do 30. 6. 2024 a k 1. 7. 2024. Kdy a u kterých staveb stavební úřad postupuje podle nového stavebního zákona a kdy ještě ...
Povolovánízáměrůdoběúčinnostidvoustavebníchzákonůzákona2006zákona2021SbNOVINKAON-LINE

KURZ STROJNÍKŮ STAVEBNÍCH STROJŮ
Březen 2024 # Kurz je určen pro uchazeče, kteří potřebují získat průkaz strojníka - obsluha nakladačů, dozerů, rypadel, silničních válců, kompresorů, vrtných souprav ...
KURZSTROJNÍKŮSTAVEBNÍCHSTROJŮ

STAVEBNÍCH

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | STAVEBNÍCH

Počet kurzů: 113365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net