SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Smlouva

Školení: Smlouva

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
Březen 2022 # Obchodní právo # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. obsah Obecný výklad o uzavírání smluv Volba smluvního typu , označování účastníků smlouvy Obchodní podmínky Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci Závěrečná ustanovení smluv Platnost a účinnost smlouvy Změny a dodatky smluv Ukončení smlouvy formou výpovědi a odstoupení, ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYOMYLYOBCHODNÍCHSMLOUVÁCH

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
Březen 2022 # Obchodní právo # Určeno pro pracovníky, kteří v rámci své profese uzavírají smlouvy v obchodních vztazích. obsah Obecný výklad o uzavírání smluv Volba smluvního typu , označování účastníků smlouvy Obchodní podmínky Osoby oprávněné k podpisu smlouvy, statutární orgány, zaměstnanci a zástupci Závěrečná ustanovení smluv Platnost a účinnost smlouvy Změny a dodatky smluv Ukončení smlouvy formou výpovědi a odstoupení, ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYOMYLYOBCHODNÍCHSMLOUVÁCH

Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost
Listopad 2021 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby * relativní - absolutní - částečná neplatnost, její důvody a důsledky ...
Smlouvadalšíprávníjednáníexistenceplatnostúčinnost

Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti
Prosinec 2021 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti - ...
Smlouvadalšíprávníjednánívznikobsahzániksmluvlimitysmluvnívolnosti

Smlouva o dílo
Prosinec 2021 # Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? * podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše ceny) podstatnou náležitostí? * příklady (ne)určitého předmětu smlouvy o ...
Smlouvadílo

Smlouva o dílo
Listopad 2021 # Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla soužit svému účelu? * Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami? * Je třeba předvést užívání věci, nebo ...
Smlouvadílo

Smlouva o úvěru
Prosinec 2021 # Seminář bude zaměřen zejména na: * Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce * Sjednávání smluv o úvěru a o zápůjčce, kontraktační proces, rizika * Korektivy podnikatelských úvěrů * Korektivy spotřebitelských úvěrů * Limity sjednávání úroků z úvěru * Kdy lze přezkoumávat sjednané ...
Smlouvaúvěru

Smlouva a další právní jednání - existence, platnost, účinnost - ON-LINE
Listopad 2021 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * zdánlivost právního jednání, její důvody, význam a důsledky (včetně judikatury k „nepřihlížení“ k právnímu jednání) * stěžejní rozhodnutí k (ne)určitosti právního jednání z poslední doby * relativní - absolutní - částečná neplatnost, její důvody a důsledky ...
SmlouvadalšíprávníjednáníexistenceplatnostúčinnostON-LINE

Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE
Prosinec 2021 # Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek: * obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu - dispozitivnost a kogentnost v novém právu - veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok - úrok z prodlení - smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti - ...
SmlouvadalšíprávníjednánívznikobsahzániksmluvlimitysmluvnívolnostiON-LINE

Smlouva o dílo - ON-LINE
Prosinec 2021 # Z odborného programu semináře: * odlišení smlouvy o dílo od smlouvy kupní a jiných smluvních typů * plná dispozitivita právní úpravy? * podstata smlouvy o dílo – je provedení díla na vlastní nebezpečí zhotovitele a úplatnost (výše ceny) podstatnou náležitostí? * příklady (ne)určitého předmětu smlouvy o ...
SmlouvadíloON-LINE

Smlouva o dílo - ON-LINE
Listopad 2021 # Konkrétně tak půjde například o otázky: * Je zde nadále zákonný požadavek provést dílo řádně, tedy bez vad a včas? * Jakým způsobem musí zhotovitel předvést způsobilosti díla soužit svému účelu? * Může být předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, i když trpí vadami? * Je třeba předvést užívání věci, nebo ...
SmlouvadíloON-LINE

Smlouva o úvěru - ON-LINE
Prosinec 2021 # Seminář bude zaměřen zejména na: * Limity autonomie vůle při sjednávání smluv o úvěru a o půjčce * Sjednávání smluv o úvěru a o zápůjčce, kontraktační proces, rizika * Korektivy podnikatelských úvěrů * Korektivy spotřebitelských úvěrů * Limity sjednávání úroků z úvěru * Kdy lze přezkoumávat sjednané ...
SmlouvaúvěruON-LINE

Smlouva

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Smlouva

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde