SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Správná

Školení: Správná

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi
Listopad 2022 # Program: * Vymezení pojmů OBEC, ÚSC, VEŘEJNÁ SPRÁVA * Rozbor hlavních ustanovení právních předpisů souvisejících - Zákon o obcích a krajích - Zákon o úřednících - Vztah zákona o úřednících k jiným právním předpisům (zákoník práce ad.) * Vymezení pojmů ŘLZ, manažer a personalista * ...
Správnáaplikacezákonaúřednícíchvčetnězákonaobcíchpersonálnípraxi

Správná aplikace zákona o úřednících ÚSC včetně zákona o obcích v personální praxi - ON-LINE
Listopad 2022 # Program: * Vymezení pojmů OBEC, ÚSC, VEŘEJNÁ SPRÁVA * Rozbor hlavních ustanovení právních předpisů souvisejících - Zákon o obcích a krajích - Zákon o úřednících - Vztah zákona o úřednících k jiným právním předpisům (zákoník práce ad.) * Vymezení pojmů ŘLZ, manažer a personalista * ...
SprávnáaplikacezákonaúřednícíchvčetnězákonaobcíchpersonálnípraxiON-LINE

Správná

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Správná

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net