SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Syndrom

Školení: Syndrom

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

Prevence syndromu vyhoření [MPSV ČR]
Září 2024 # Syndrom vyhoření se může v určitou chvíli týkat každého člověka pracujícího v sociálních službách. Seznamte se s jeho rizikovými faktory a příznaky, abyste byli schopni rozeznat včas tento nežádoucí jev na sobě i na svých spolupracovnících. Dozvíte se také, jaké jsou možnosti pomoci, pokud se syndrom vyhoření objeví. Zjistíte i možnosti prevence, abyste mohli předcházet jeho vzniku. Staňte se neohroženými pracovníky a mějte ze svého povolání stále radost. Vaše psychické rozpoložení ovlivní ...
PrevencesyndromuvyhořeníMPSV

Syndrom vyhoření a jak se mu bránit
Září 2024 # Akreditace: MPSV - A2022 - 0080-SP - PC - PP - VP, Pomáhající profese a syndrom vyhoření-jak se mu bránit Cíl semináře Absolventi kurzu se v jeho průběhu seznámí s jednotlivými kategoriemi, ve kterých se syndrom vyhoření projevuje a s jejich vzájemným propojením. Po objasnění konkrétních projevů a mechanismů jejich vytváření, se seznámí s možnostmi preventivních aktivit, které se v současném pojetí lidského jedince jak bio-psycho-sociální jednoty osvědčily. Absolventi si vyzkouší konkrétní ...
Syndromvyhořeníbránit

Syndrom ADHD [hyperaktivita s poruchou pozornosti] z praxe a do přímé praxe
Červenec 2024 # Syndrom ADHD způsobuje především v dnešním školství mnohé problémy a to jak dětem, žákům, tak pedagogům, vychovatelům [rodičům]. Pokud není správně pochopen, dopouštějí se dospělí řady chyb, které vedou, nebo mohou vést, k následným - menším, či větším - potížím, výchovným problémům. Nejen těžší a těžké problémy, ale i ty menší mohou nepříznivě ovlivnit další život dítěte, zařadit ho mezi „zlobivé, nepřizpůsobivé, problémové“, zhoršit jeho prospěch, zhoršit možnost dalšího vzdělávání, ...
SyndromADHDhyperaktivitaporuchoupozornostipraxepřímé

Aspergerův syndrom
Září 2024 # Cílem kurzu je pomoci pedagogům, rodičům a dalším, poznat specifika jedinců s Aspergerovým syndromem [dále jen AS] tak, aby s nimi mohli pracovat s větší kompetencí. Bližší porozumění jim usnadní výuku a výchovu tak, aby se nebáli tyto jedince integrovat a uměli jim v případě potřeby pomoci. Častým požadavkem škol je pomoc v akutní, krizové situaci, často spojené s nějakým druhem agrese, proto je žádoucí seznamovat pedagogy s tím, jak si mohou pomoci, jak lze zasáhnout v krizi a jak lze udělat ...
Aspergerůvsyndrom

Stres management, relaxační techniky a prevence syndromu vyhoření
Srpen 2024 # Stress management * Cílem praktického workshopu je pochopit úlohu stresu v našem životě, používat relaxační techniky a věnovat se prevenci syndromu ...
Stresmanagementrelaxačnítechnikyprevencesyndromuvyhoření

Syndrom

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Syndrom

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net