SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; TOC

Školení: TOC

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

CASH FLOW - přehled o peněžních tocích, - aneb co z výsledovky nevyčteme
Únor 2023 # Finanční účetnictví # Určeno pro hlavní účetní, ekonomy, finanční analytiky, finanční ředitele. cíl Přiblížit význam a vypovídací schopnost přehledu o peněžních tocích neboli zisk je subjektivní, peníze jsou skutečné . obsah Struktura přehledu o peněžních tocích Interpretace přehledu o peněžních tocích na praktických příkladech Sestavení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou a nejčastější chyby ...
CASHFLOWpřehledpeněžníchtocíchanebvýsledovkynevyčteme

Teorie omezení (TOC)Theory of Constraints (TOC)
Srpen 2022 # Ve stále ostřejším konkurenčním prostředí je zvyšování produktivity jedním ze základních předpokladů přežití firem. Máte na výběr: Můžete řídit úzká místa, nebo se jimi nechat řídit. Právě úzkými místy a jejich odstraňováním se zabývá teorie ometení. Teorie omezení se dívá na procesy poněkud jiným způsobem, než bývá zvykem. A právě na tento odlišný přístup se na kurzu zaměříme. ...
TeorieomezeníTOCTheoryConstraintsTOC

TOC

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | TOC

Počet kurzů: 102887
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net