SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Typologie

Kurzy: Typologie

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Jak využít znalosti typologie osobnosti pro komunikaci a lepší porozumění
Červenec 2024 # Každý člověk má dokonalou osobnost – jen každý mluví trochu jiným jazykem. Naučíte se rychlé rozklíčovat typ a komunikační jazyk daného člověka. Dovede vás to k pochopení komunikačních schémat druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte silné i slabé stránky a budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • co je to typologie osobnosti, kde a jak nám pomůže její znalost, • rozdělení a popis jednotlivých typů ...
využítznalostitypologieosobnostikomunikacilepšíporozumění

To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci
Červenec 2024 # Získáte jistotu v různých sociálních situacích, odnesete si návod, jak dobře využít předností své osobnosti. Procvičíte dovednosti potřebné k vedení konstruktivní kritiky, budete umět lépe pracovat s emocemi vlastními i emocemi druhých. Všechna cvičení jsou navázána na případy z praxe. Získáte jasné návody, jak říkat nepříjemné věci tak, aby se nenarušily týmové vztahy. Nacvičíte si dovednosti potřebné pro zvládání manipulace a útlaku, osvojíte si poznatky, jak se manipulativním taktikám ...
nejdůležitějšíkomunikacetypologieobranyprotimanipulaci

To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci
Září 2024 # Získáte jistotu v různých sociálních situacích, odnesete si návod, jak dobře využít předností své osobnosti. Procvičíte dovednosti potřebné k vedení konstruktivní kritiky, budete umět lépe pracovat s emocemi vlastními i emocemi druhých. Všechna cvičení jsou navázána na případy z praxe. Získáte jasné návody, jak říkat nepříjemné věci tak, aby se nenarušily týmové vztahy. Nacvičíte si dovednosti potřebné pro zvládání manipulace a útlaku, osvojíte si poznatky, jak se manipulativním taktikám ...
nejdůležitějšíkomunikacetypologieobranyprotimanipulaci

To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci
Říjen 2024 # Získáte jistotu v různých sociálních situacích, odnesete si návod, jak dobře využít předností své osobnosti. Procvičíte dovednosti potřebné k vedení konstruktivní kritiky, budete umět lépe pracovat s emocemi vlastními i emocemi druhých. Všechna cvičení jsou navázána na případy z praxe. Získáte jasné návody, jak říkat nepříjemné věci tak, aby se nenarušily týmové vztahy. Nacvičíte si dovednosti potřebné pro zvládání manipulace a útlaku, osvojíte si poznatky, jak se manipulativním taktikám ...
nejdůležitějšíkomunikacetypologieobranyprotimanipulaci

Typologie osobnosti – jak zlepšit vztahy na pracovišti, i mimo něj
Říjen 2024 # Naučíte se spolupracovat s kolegy, členy týmu i šéfem tak, aby jste si získali pozitivní a rychlou odezvu. Zjistíte, jak zamezit konfliktům, které vznikají z nepochopení. Naučíte se, jak vyčistit dusnou atmosféru doma i na pracovišti. * • Jak zlepšit komunikaci na obou stranách. • Jak zkvalitnit mezilidské vztahy. • Odstranění domněnek v komunikaci. • Jak snížit nenaplněná očekávání na ostatní, která vznikají z nepochopení se. • Jak zlepšit ...
Typologieosobnostizlepšitvztahypracovištimimo

Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci
Listopad 2024 # Každý člověk má dokonalou osobnost – jen každý mluví trochu jiným jazykem. Naučíte se rychlé rozklíčovat typ a komunikační jazyk daného člověka. Dovede vás to k pochopení komunikačních schémat druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte silné i slabé stránky a budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • jak komunikovat s lidmi podle typu jejich osobnosti, • výhody plynoucí z poznání typologie druhých lidí, ...
Typologieosobnostijakocestaporozuměníkomunikaci

To nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci
Listopad 2024 # Získáte jistotu v různých sociálních situacích, odnesete si návod, jak dobře využít předností své osobnosti. Procvičíte dovednosti potřebné k vedení konstruktivní kritiky, budete umět lépe pracovat s emocemi vlastními i emocemi druhých. Všechna cvičení jsou navázána na případy z praxe. Získáte jasné návody, jak říkat nepříjemné věci tak, aby se nenarušily týmové vztahy. Nacvičíte si dovednosti potřebné pro zvládání manipulace a útlaku, osvojíte si poznatky, jak se manipulativním taktikám ...
nejdůležitějšíkomunikacetypologieobranyprotimanipulaci

Jak využít znalosti typologie osobnosti pro komunikaci a lepší porozumění
Prosinec 2024 # Každý člověk má dokonalou osobnost – jen každý mluví trochu jiným jazykem. Naučíte se rychlé rozklíčovat typ a komunikační jazyk daného člověka. Dovede vás to k pochopení komunikačních schémat druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte silné i slabé stránky a budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • co je to typologie osobnosti, kde a jak nám pomůže její znalost, • rozdělení a popis jednotlivých typů ...
využítznalostitypologieosobnostikomunikacilepšíporozumění

4 typologie osobnosti - efektivní způsoby jednání a spolupráce s různými typy lidí - 2denní
Srpen 2024 # Určeno pro: Všechny, kteří se chtějí podívat na rozmanitost lidských povah a projevů a lépe tak pochopit jednání lidí, se kterými přicházejí do kontaktu nebo je řídí a vedou Všechny, kteří při své práci potřebují rychle odhadnout typ člověka ohledně pracovního chování i osobnostního projevu tak, aby jedinec např. zapadl do stávajícího ...
typologieosobnostiefektivnízpůsobyjednáníspoluprácerůznýmitypylidí2denní

Typologie osobnosti
Srpen 2024 # • poznáte své silné stránky a možnosti rozvoje, • pochopíte různé rozdílnosti lidí a jak s ní pracovat, • uvědomíte si, co je pro vás i pro druhé důležité, • naučíte se, jak s druhými efekivněji komunikovat. * • základní principy osobnostní psychologie, Jaké jsou rozdíly mezi: – extravertem a introvertem a jak spolu lépe vycházet, – detailistou - pragmatikem a koncepčním vizionářem a jak s každým typem jednat, – ...
Typologieosobnosti

Typologie osobnosti
Září 2024 # • poznáte své silné stránky a možnosti rozvoje, • pochopíte různé rozdílnosti lidí a jak s ní pracovat, • uvědomíte si, co je pro vás i pro druhé důležité, • naučíte se, jak s druhými efekivněji komunikovat. * • základní principy osobnostní psychologie, Jaké jsou rozdíly mezi: – extravertem a introvertem a jak spolu lépe vycházet, – detailistou - pragmatikem a koncepčním vizionářem a jak s každým typem jednat, – ...
Typologieosobnosti

Typologie osobností a její využití v práci a řízení
Září 2024 # Porozumění osobním rozdílům, které ovlivňují pracovní výkonnost i pracovní jednání osob, patří k východiskům řízení lidí i managementu lidských zdrojů. Cílem semináře je seznámit se hlavními typy osobností a jejich odlišnostmi, naučit se je rozpoznávat, komunikovat s nimi, a jejich jednání předvídat. * • individuální rozdíly osob a jejich příčiny • vliv osobních rozdílů na výkonnost, pracovní chování a způsob komunikace • individuální rozdíly ve ...
Typologieosobnostíjejívyužitípráciřízení

Typologie

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Typologie

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net