SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Velké

Kurzy: Velké

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Velké změny v exekucích od 1.ledna 2022
Květen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-64 - 2017, Exekuce srážkami ze mzdy v praxi Cíl semináře *           podat účastníkům přehled o změnách v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí v návaznosti na poslední novelizace provedené zákony č. 588 - 2020 Sb., 38 - 2021 Sb., 192 - 2021 Sb. a zejména 286 - 2021 Sb. *           seznámit účastníky s aktuálními problémy z praxe a upozornit na důležité souvislosti  Absolvování semináře umožní uchazeči: *           osvojit si znalosti o změnách v exekucích a ...
Velkézměnyexekucích1ledna2022

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí
Říjen 2022 # Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní ...
Evidenceskutečnýchmajitelůvelkénovelenovépovinnosticitelnésankcejejichporušenípraktickáukázkapráceevidencí

Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví
Listopad 2022 # Odborný program semináře: * Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti označení (jaké označení nemůže být ochrannou známkou) * Připomínky třetích stran proti zápisu ochranné známky do rejstříku * Námitky vlastníků starších ochranných známek proti zápisu ochranné známky do rejstříku. * Průkaz řádného užívání namítané ...
Ochrannéznámkyvelkénoveleřízenízápisuochrannéznámkypředúřademprůmyslovéhovlastnictví

Evidence skutečných majitelů po velké novele - nové povinnosti i (citelné) sankce za jejich porušení + praktická ukázka práce s evidencí - ON-LINE
Říjen 2022 # Seminář se zaměří zejména na následující otázky: * základní rámec evidence, právní význam řádného zápisu a důsledky nesplnění (sankce - veřejnoprávní - soukromoprávní a jejich dopady do korporátní praxe) * legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní ...
EvidenceskutečnýchmajitelůvelkénovelenovépovinnosticitelnésankcejejichporušenípraktickáukázkapráceevidencíON-LINE

Ochranné známky po velké novele - řízení o zápisu ochranné známky před úřadem průmyslového vlastnictví - ON-LINE
Listopad 2022 # Odborný program semináře: * Absolutní důvody zápisné nezpůsobilosti označení (jaké označení nemůže být ochrannou známkou) * Připomínky třetích stran proti zápisu ochranné známky do rejstříku * Námitky vlastníků starších ochranných známek proti zápisu ochranné známky do rejstříku. * Průkaz řádného užívání namítané ...
OchrannéznámkyvelkénoveleřízenízápisuochrannéznámkypředúřademprůmyslovéhovlastnictvíON-LINE

Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy
Červen 2022 # Povedeme vaší personální agendu přímo s vaším personalistou,, naučíme ho a nebo zdokonalíme ve všech směrech v souladu s platnou leg...
Zpracovánípersonálníagendydalšímaléstředněvelkéfirmymaléstředněvelkéfirmy

Velké

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Velké

Počet kurzů: 101450
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde