SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ZNÁT

Školení: ZNÁT

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

CO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech
Duben 2023 # Ekonomický management # Určeno pro finanční i nefinanční manažery a jejich spolupracovníky, pracovníky controllingu a všechny, kteří se potřebují vyznat v účetnictví, aniž by měli sami účtovat . Tedy pro každého, kdo ve své praxi potřebuje být schopen celý systém účetnictví pochopit a využít jej například pro podnikové plánování či finanční analýzu. cíl Cíl: Představit účetnictví a účetní systém coby zdroj informací o firmě co možná nejsrozumitelnějším způsobem ...
ZNÁTEKONOMÚČETNICTVÍsrozumitelnésouvislostiúčetnictvípříkladech

CO MÁ ZNÁT A UMĚT ÚSPĚŠNÝ PROJEKTOVÝ MANAŽER
Duben 2023 # Organizační management a vedení lidí # Projektoví manažeři jsou zvyklí pracovat s čísly, daty, harmonogramy, a ačkoliv by se mohlo zdát, že jejich kvalita spočívá především v tvrdých dovednostech, opak je pravdou. Vést projekty nebo se na nich podílet vyžaduje také množství měkkých dovedností, jako jsou komunikace, nastavování a dosahování dohod, výběr, motivace a zapojení týmu a především pak silnou odolnost a schopnost řídit sebe sama . Chcete se ve svých měkkých dovednostech ...
ZNÁTUMĚTÚSPĚŠNÝPROJEKTOVÝMANAŽER

CO MÁ ZNÁT A UMĚT VEDOUCÍ SKLADU
Květen 2023 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Určeno pro vedoucí pracovníky skladů výrobních a obchodních podniků. cíl Aktualizovat a rozšířit znalosti nezbytné pro výkon funkce vedoucího skladu. obsah Základní odborné znalosti a předpoklady nezbytné pro řízení práce skladu Stavebně technické a provozní podmínky – kapacity, plochy, dispozice Typy skladů Technika a technologie práce skladu Skladovací systémy Procesy práce ...
ZNÁTUMĚTVEDOUCÍSKLADU

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce
Prosinec 2022 # Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - dohody o pracích mimo pracovní poměr - další plánované změny * Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se - zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou - zaměstnáváním ostatních Ukrajinců * Výše ...
Změnymzdovéúčtárněpersonálníoblasti2023anebmusíznátmzdováúčetnínovémroce

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023 aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce - ON-LINE
Prosinec 2022 # Obsah semináře: * Změny v pracovněprávní oblasti - dohody o pracích mimo pracovní poměr - další plánované změny * Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se - zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou - zaměstnáváním ostatních Ukrajinců * Výše ...
Změnymzdovéúčtárněpersonálníoblasti2023anebmusíznátmzdováúčetnínovémroceON-LINE

ZNÁT

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | ZNÁT

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net