SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Zadávání

Školení: Zadávání

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

Zadávání veřejných zakázek pro začínající
Září 2024 # Základní plánované tematické okruhy: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Zadáváníveřejnýchzakázekzačínající

Zadávání veřejných zakázek pro mírně pokročilé
Říjen 2024 # Základní plánované tematické okruhy: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Zadáváníveřejnýchzakázekmírněpokročilé

Zadávání veřejných zakázek pro pokročilé
Listopad 2024 # Základní plánované tematické okruhy: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Zadáváníveřejnýchzakázekpokročilé

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou
Prosinec 2024 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
Zadáváníveřejnýchzakázekoblastisouladunejnovějšíjudikaturou

Zadávání veřejných zakázek pro zakázkářské fajnšmekry
Prosinec 2024 # Základní plánované tematické okruhy: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Zadáváníveřejnýchzakázekzakázkářskéfajnšmekry

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
Červenec 2024 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
ZadáváníveřejnýchzakázekoblastisouladunejnovějšíjudikaturouON-LINE

Kontrola postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek
Říjen 2024 # Popis zjištěných pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek s rozborem toho, co si zadavatel v kontextu právní regulace zadávání veřejných zakázek může dovolit. OBSAH SEMINÁŘE Pochybení zadavatelů ve světle rozhodovací praxe národních a evropských orgánů dohledu. Na co si zadavatel musí dávat pozor. Co nemusí být považováno za ...
Kontrolapostupuzadavatelezadáváníveřejnýchzakázek

Nejčastější pochybení při zadávání veřejných zakázek
Prosinec 2024 # Spoluautorky zákona č. 134 - 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upozorní účastníky semináře na nejčastější chyby, které jsou v rámci zadávacích řízení identifikovány a nabídnou východiska, jak takové počínání co nejlépe eliminovat. OBSAH SEMINÁŘE Hlavní změny v nových Globálních standardech a jejich dopady na funkci interního ...
Nejčastějšípochybenízadáváníveřejnýchzakázek

Vybraná rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek
Listopad 2024 # Seznámit účastníky s rozhodovací praxí v oblasti veřejných zakázek s cílem upozornit na nejvýznamnější pochybení zadavatelů při zadávání veřejných zakázek. OBSAH SEMINÁŘE Rozbor vybraných rozhodnutí ÚOHS a soudů ve věci zadávaní veřejných zakázek, která se dotýkají: postavení a úkonů zadavatele a účastníka výběrového řízení (dodavatele), ...
VybranározhodnutíÚOHSsoudůvěcizadávaníveřejnýchzakázek

Zadávání

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Zadávání

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net