SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; Změny

Kurzy: Změny

Celkem: 75 seminářů, kurzů a/nebo školení

Změny ve mzdovém účetnictví v roce 2023 - aktuální seminář
Leden 2023 # Cíle kurzu: Seminář bude věnován přehledu změn, které nabydou účinnosti k 1. 1. 2023, případně nabyly účinnosti během roku 2022. Dostanete důležité informace o změnách v zákonech a vyhláškách, které potřebujete pro správný výpočet mezd, daní, náhrad mezd, srážek ze mzdy, atd. Popis: Komu je seminář určen Pro začínající i pokročilé mzdové účetní a personalisty - personalistky Obsah semináře – aktuálně dle legislativních změn Změny v zákoníku práce – ...
Změnymzdovémúčetnictvíroce2023aktuálníseminář

Jak úspěšně řídit a komunikovat změny - Jak s týmem úspěšně zvládnout změnu
Prosinec 2022 # Naučte se plánovat změny tak, aby nevyšuměly Už se vám někdy stalo, že změny, které jste naplánovali, nedopadly podle vašich představ? Měly sporné výsledky, nebyly dobře přijaty, nepodařilo se je nikdy dokončit a vypilovat, nebo dokonce úplně vyšuměly? Pak nejste sami, takto dopadá velké množství nejrůznějších firemních změn. Můžete na ...
úspěšněříditkomunikovatzměnytýmemúspěšnězvládnoutzměnu

NOVÉ PŘÍSTUPY VE VEDENÍ LIDÍ - aneb adaptace manažerů na současné změny
Srpen 2023 # Organizační management a vedení lidí # Určeno pro ředitele společností, strategické a personální manažery a specialisty věnující se systémovým změnám ve společnosti, manažery přijímající nové přístupy v řízení lidí, leadery společností. cíl Razantní změny na trhu práce přinášejí nutnou reakci ze strany vedení firem a jednotlivých řídících článků. Koučovací styl v leadershipu se jeví jako jedna z nutných podmínek nového způsobu vedení. Nabízíme poznat a osvojit si některé ...
NOVÉPŘÍSTUPYVEDENÍLIDÍanebadaptacemanažerůsoučasnézměny

Praktické uplatňování DPH v roce 2022 a očekávané změny pro rok 2023
Listopad 2022 # Přednáška bude zaměřena zejména na změny v uplatňování DPH provedené v roce 2022 a od 1. 1. 2023 a další praktické problémy při uplatňování DPH podle aktuálně platné právní úpravy. * • aktuální stav v oblasti národní a evropské legislativy v oblasti DPH, • praktické problémy uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a úprava od 1. 1. 2023, • aplikace zvláštního režimu jednoho správního místa při prodeji zboží na dálku a poskytování služeb, změny sazeb DPH u ...
Praktickéuplatňováníroce2022očekávanézměny2023

Praktické uplatňování DPH v roce 2022 a očekávané změny pro rok 2023
Listopad 2022 # Přednáška bude zaměřena zejména na změny v uplatňování DPH provedené v roce 2022 a od 1. 1. 2023 a další praktické problémy při uplatňování DPH podle aktuálně platné právní úpravy. * • aktuální stav v oblasti národní a evropské legislativy v oblasti DPH, • praktické problémy uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a úprava od 1. 1. 2023, • aplikace zvláštního režimu jednoho správního místa při prodeji zboží na dálku a poskytování služeb, změny sazeb DPH u ...
Praktickéuplatňováníroce2022očekávanézměny2023

Účetní závěrka za rok 2022 a změny v účetnictví pro rok 2023
Leden 2023 # Na semináři se seznámíte s pravidly a praktickými postupy pro sestavení účetní závěrky v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů. Současně si odnesete informace o novinkách pro podnikatele na rok 2023. * V průběhu se budeme z účetního hlediska zabývat tím, „co dal a vzal rok 2022“, eventuálně, co se připravuje pro rok 2023. Probereme dopady legislativních změn, které byly vyvolány nejen pandemií COVID-19, ale také invazí Ruské federace na Ukrajinu do finančního ...
Účetnízávěrka2022změnyúčetnictví2023

Účetní závěrka za rok 2022 a změny v účetnictví pro rok 2023
Leden 2023 # Na semináři se seznámíte s pravidly a praktickými postupy pro sestavení účetní závěrky v podvojném účetnictví podnikatelských subjektů. Současně si odnesete informace o novinkách pro podnikatele na rok 2023. * V průběhu se budeme z účetního hlediska zabývat tím, „co dal a vzal rok 2022“, eventuálně, co se připravuje pro rok 2023. Probereme dopady legislativních změn, které byly vyvolány nejen pandemií COVID-19, ale také invazí Ruské federace na Ukrajinu do finančního ...
Účetnízávěrka2022změnyúčetnictví2023

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2022 a očekávané změny pro rok 2023
Leden 2023 # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti v roce 2022 a pro rok 2023. * • změny v pracovněprávní oblasti v roce 2022 a 2023, • minimální mzda v roce 2023 – stanovení minimální mzdy – automatické zvyšování ve vztahu k průměrné mzdě, • změny v oblasti zdravotního pojištění, pojištěnci státu a další změny, které ovlivňují výpočet zdravotního pojištění u pojištěnců – zaměstnanců, • změny v oblasti nemocenského pojištění v roce 2022 a ...
Změnymzdovéúčtárněpersonálníoblastiroce2022očekávanézměny2023

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2022 a očekávané změny pro rok 2023
Leden 2023 # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti v roce 2022 a pro rok 2023. * • změny v pracovněprávní oblasti v roce 2022 a 2023, • minimální mzda v roce 2023 – stanovení minimální mzdy – automatické zvyšování ve vztahu k průměrné mzdě, • změny v oblasti zdravotního pojištění, pojištěnci státu a další změny, které ovlivňují výpočet zdravotního pojištění u pojištěnců – zaměstnanců, • změny v oblasti nemocenského pojištění v roce 2022 a ...
Změnymzdovéúčtárněpersonálníoblastiroce2022očekávanézměny2023

Změny v účetnictví a daních pro rok 2023 – podnikatelský sektor
Leden 2023 # Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro rok 2023 a o aktuálních výkladech Finanční správy. * Program bude upřesněn podle aktuálního vývoje legislativy. • novela zákona o účetnictví – aktuální stav, • nové interperetace Národní účetní rady, • pokračování mimořádných odpisů u daní z příjmů, • solidární příspěvek pro domácnost, • podmínky home office z daňového pohledu, • odpočty darů od základu ...
Změnyúčetnictvídaních2023podnikatelskýsektor

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023
Únor 2023 # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019 - 1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010 - 18 - EU a její transpozice do vnitrostátní právní úpravy. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019 - 1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a její ...
Změnymzdovéúčtárněpersonálníoblasti2023

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2023
Únor 2023 # Na semináři získáte aktuální přehled změn ve mzdové a personální oblasti. * SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019 - 1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010 - 18 - EU a její transpozice do vnitrostátní právní úpravy. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019 - 1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a její ...
Změnymzdovéúčtárněpersonálníoblasti2023

Změny

Celkem: 75 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Změny

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net