SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; Zvy��ov��n��

Kurzy: Zvy��ov��n��

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení

Mindfulness – cesta pro zlepšení vztahů, zklidnění a zvýšení pracovního výkonu
Říjen 2022 # Zjistíte, jak minimalizovat svoji nesoustředěnost a roztržitost v průběhu dne. Dozvíte se, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres a tím upevnit zdraví a psychickou pohodu. * • co se děje s mozkem a tělem při soustředění a jak se toho dá prospěšně využít, • jak začlenit soustředění do každodenního života, • zvládání stresu, úzkosti, strachu, konfliktů a dalších nepříjemných emocí, • formální techniky (celkové zlepšení psychické i fyzické kondice), ...
Mindfulnesscestazlepšenívztahůzklidněnízvýšenípracovníhovýkonu

Mindfulness – cesta pro zlepšení vztahů, zklidnění a zvýšení pracovního výkonu
Prosinec 2022 # Zjistíte, jak minimalizovat svoji nesoustředěnost a roztržitost v průběhu dne. Dozvíte se, jak vám různé techniky pomohou zvládat stres a tím upevnit zdraví a psychickou pohodu. * • co se děje s mozkem a tělem při soustředění a jak toho využít, • jak začlenit soustředění do každodenního života, • zvládání stresu, úzkosti, strachu, konfliktů a dalších nepříjemných emocí, • formální techniky (celkové zlepšení psychické i fyzické kondice), • neformální ...
Mindfulnesscestazlepšenívztahůzklidněnízvýšenípracovníhovýkonu

Jak zvýšit výkonnost vašeho týmu efektivnějším řešením rutinních manažerských situací
Prosinec 2022 # Připomenete si principy efektivní komunikace a řízení týmu, zdokonalíte se v poskytování zpětné vazby – té kritické i pozitivní. Posunete svoji úroveň řízení na vyšší stupeň. Poznáte lépe sami sebe. * • 4 podmínky úspěchu (nejen v komunikaci), • komunikační dilema, Jak manažersky řešit: • zadání úkolu tak, aby byla zajištěna vysoká jistota splnění zadaných aktivit, • sdělení manažerského neměnného rozhodnutí, • nepodjaté poskytnutí kritické zpětné ...
zvýšitvýkonnostvašehotýmuefektivnějšímřešenímrutinníchmanažerskýchsituací

Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení
Říjen 2022 # Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku. * • proč by měl být personální controlling významnou složkou personálního řízení, • nástroje personálního controllingu, • jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat, • nastavení personálních plánů a cílů, • personální ukazatele, jejich konstrukce a ...
Personálnícontrolling:nástrojzvýšeníefektivitypersonálníhořízení

Personální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení
Listopad 2022 # Seznámíte s personálním controllingem jako nástrojem řízení lidských zdrojů, jehož cílem je zvýšit účinnost personálního managementu a posílit autoritu personálního vedení podniku. * • proč má být personální controlling významnou složkou personálního řízení, • nástroje personálního controllingu, • jak se provádí personální SWOT analýza a jak s výsledky pracovat, • nastavení personálních plánů a cílů, • personální ukazatele, jejich konstrukce a in...
Personálnícontrolling:nástrojzvýšeníefektivitypersonálníhořízení

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Arteterapie
Listopad 2022 # Chcete získat maximum informací a dovedností z oblasti arteterapie? Objednejte si náš cenově zvýhodněný balíček a ušetříte. Balíček se skládá ze dvou samostatných vzdělávacích programů, jejichž absolvováním získáte ucelené informace o metodách a technikách využívaných v arteterapii. Balíček zahrnuje: 1] Úvod do arteterapie [15 vyuč. hodin] 2] Arteterapie - rozšiřující profesní kurz [15 vyuč. hodin] Prostřednictvím umění je možné nejen relaxovat, ale také se léčit . Tímto léčením je myšlena ...
CENOVĚZVÝHODNĚNÝBALÍČEK:Arteterapie

Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2022, změny pro rok 2023
Prosinec 2022 # Na semináři získáte aktuální informace o správném postupu při ročním zúčtování záloh daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a seznámíte se změnami pro rok 2023, pokud budou v době konání známé. Program bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů. * 21. 12. 2022; 9:00–13:00 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2022, změny pro ...
Ročnízúčtovánízálohpříjmufyzickýchosobzávisléčinnostidaňovéhozvýhodnění2022změny2023

Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňové zvýhodnění za rok 2022, změny pro rok 2023
Prosinec 2022 # Na semináři získáte aktuální informace o správném postupu při ročním zúčtování záloh daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a seznámíte se změnami pro rok 2023, pokud budou v době konání známé. Program bude upřesněn na základě legislativního vývoje a s ohledem na postup při schvalování změn pracovněprávních předpisů. * 21. 12. 2022; 9:00–13:00 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění za rok 2022, změny pro ...
Ročnízúčtovánízálohpříjmufyzickýchosobzávisléčinnostidaňovézvýhodnění2022změny2023

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Kultura řeči a umění jednat s lidmi
Říjen 2022 # Podmaňte si jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku! Naučte se pracovat s hlasem a správně artikulovat. Staňte se vynikajícím řečníkem! Kurz je určen zájemcům o kulturu mluveného projevu s cílem zdokonalení mluvní techniky. Účastníci získají jazykovou pohotovost, dozvědí se o základech techniky mluveného projevu, naučí se, jak mají připravit řečnický projev a doplní si základní jazykové znalosti. Kurz je také určen pro všechny, kteří chtějí zlepšit své ...
CENOVĚZVÝHODNĚNÝBALÍČEK:Kulturařečiuměníjednatlidmi

Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech - právní a daňové souvislosti
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: PRÁVNÍ ČÁST * Rozdělování a zisku a jiných vlastních zdrojů (zásady rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, charakter práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, podkladové účetní závěrky a jejich schvalování nejvyšším orgánem kapitálové společnosti, neplatnost rozhodnutí valné ...
Zvyšovánísnižovánívlastníhokapitálukapitálovýchspolečnostechprávnídaňovésouvislosti

Paměť a zvyšování psychické odolnosti
Říjen 2022 # Dvoudenní seminář zaměřený na učení, koncentraci, lidskou paměť a navýšení odolnosti vůči stresu. Všem přihlášeným na tento seminář, který je součástí vzdělávacího projektu Brillant Brain, garantujeme navrácení peněz, pokud nastanou nová vládní nařízení ČR spojená se situací covid-19, která neumožní uskutečnění akce v uváděném termínu. PRO ...
Paměťzvyšovánípsychickéodolnosti

Zvyšování a snižování vlastního kapitálu v kapitálových společnostech - právní a daňové souvislosti - ON-LINE
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: PRÁVNÍ ČÁST * Rozdělování a zisku a jiných vlastních zdrojů (zásady rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, charakter práva na podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích, podkladové účetní závěrky a jejich schvalování nejvyšším orgánem kapitálové společnosti, neplatnost rozhodnutí valné ...
ZvyšovánísnižovánívlastníhokapitálukapitálovýchspolečnostechprávnídaňovésouvislostiON-LINE

Zvy��ov��n��

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | Zvy��ov��n��

Počet kurzů: 103270
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net