SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; aktuální

Školení: aktuální

Celkem: 76 seminářů, kurzů a/nebo školení

Aktuální otázky vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (pro mírně pokročilé a pokročilé)
Říjen 2024 # Cíl semináře Seminář určený posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů bude zaměřen na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené společné jmění manželů. Obsahem semináře budou následující dílčí témata : 1) P...
AktuálníotázkyvypořádáníspolečnéhojměnímanželůzaměřenímrozhodovacípraxiNejvyššíhosouduČeskérepublikypromírněpokročilépokročilé

Ukončování pracovních poměrů - Aktuální legislativa, příklady z praxe a judikáty
Říjen 2024 # Vyhněte se chybám a ušetřete náklady na soudní spory se zaměstnanci Zákoník práce i občanský zákoník chrání jednoznačně zaměstnance. Pro zaměstnavatele je jedinou účinnou ochranou znalost zákona a schopnost jejího uplatnění v praxi. Poznejte, jak v různých případech správně ukončit pracovní poměr. Poučte se z praktických příkladů ...
UkončovánípracovníchpoměrůAktuálnílegislativapříkladypraxejudikáty

Správa dokumentů v soukromé sféře a aktuální požadavky legislativy
Září 2024 # Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními povinnostmi, které pro tzv. soukromoprávní původce vyplývají ze zákona o archivnictví, případně z další související legislativy, i když tyto subjekty nemají obecně povinnost vedení spisové služby. Účastí získáte informace a praktické dovednosti v rámci problematiky manipulace s dokumenty v listinné i v digitální podobě. Zvláštní pozornost bude současně věnována ukládání dokumentů a uplatňování skartačního režimu při jejich správě. * ...
Správadokumentůsoukromésféřeaktuálnípožadavkylegislativy

Správa dokumentů v soukromé sféře a aktuální požadavky legislativy
Září 2024 # Cílem kurzu je seznámit účastníky s aktuálními povinnostmi, které pro tzv. soukromoprávní původce vyplývají ze zákona o archivnictví, případně z další související legislativy, i když tyto subjekty nemají obecně povinnost vedení spisové služby. Účastí získáte informace a praktické dovednosti v rámci problematiky manipulace s dokumenty v listinné i v digitální podobě. Zvláštní pozornost bude současně věnována ukládání dokumentů a uplatňování skartačního režimu při jejich správě. * ...
Správadokumentůsoukromésféřeaktuálnípožadavkylegislativy

Živnostenský zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona
Červenec 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-274 - 2018, Živnostenský zákon - aktuality a praxe Cíl semináře Seminář poskytne informace o aktuálních novinkách v živnostenském ...
Živnostenskýzákonaktuálníproblémypraxenoveláchzákona

Nájem bytu a nebytových prostor - aktuální judikatura NS
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-669 - 2017; Nájem bytů a nájem nebo výpůjčka nebytových prostor a pozemků Cíl semináře Seminář Nájem bytu a nebytových prostor-aktuální judikatura NS přináší podrobný výklad zákona č. 89 - 2012 Sb., občanský zákoník, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy a také upozornit na nová rizika a výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad ...
Nájembytunebytovýchprostoraktuálníjudikatura

aktuální

Celkem: 76 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | aktuální

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net