SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; aktuality

Školení: aktuality

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

Aktuality ze zákona o obcích
Říjen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-464 - 2021; Zákon o obcích-aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Cílem je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti obecní samosprávy. Seminář je zaměřen na výklad zákona č. 128 - 2000 Sb., o obcích (obecního zřízení). Účastníci získají přehled o právním zakotvení samosprávy v České republice, o vzniku a zániku mandátu zastupitele, o právech a povinnostech zastupitelů i občanů obce, dále o jednání orgánů územní samosprávy, zejména pak zas...
Aktualityzákonaobcích

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuality a praxe 2024
Červen 2024 # Akreditace: MPSV - A2021 - 1122-SP - PC - PP; Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi MV - AK - PV-89 - 2022; Zákon o pomoci v hmotné nouzi (webinář) Cíl semináře Seznámení účastníků s aktuální novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi a diskuze nad praktickými případy. Účastníci si svou účastí prohloubí poznatky z oblasti aplikace zákona a umožní jim získat aktuální informace a dovednosti, jak správně aplikovat zákonné normy při efektivním rozhodování při vyplácení dávek pomoci ...
Novelazákonapomocihmotnénouziaktualitypraxe2024

Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně
Říjen 2024 # Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů. * Seminář bude věnován aktuálním novinkám v daních a účetnictví. V oblasti daní se očekává přijetí konsolidačního balíčku, který novelizuje všechny daně. Soustředíme se zejména na rozbor změn na dani z příjmů a DPH, neopomeneme i změny v dani z nemovitých věcí. Na konsolidační balíček pravděpodobně naváže řada informací GFŘ případně novelizovaných Pokynů GFŘ, ...
Účetnídaňovéaktualityočimaporadkyně

Účetní a daňové aktuality očima daňové poradkyně
Říjen 2024 # Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami a problematickými ustanoveními daňových a účetních zákonů. * Seminář bude věnován aktuálním novinkám v daních a účetnictví. V oblasti daní se očekává přijetí konsolidačního balíčku, který novelizuje všechny daně. Soustředíme se zejména na rozbor změn na dani z příjmů a DPH, neopomeneme i změny v dani z nemovitých věcí. Na konsolidační balíček pravděpodobně naváže řada informací GFŘ případně novelizovaných Pokynů GFŘ, ...
Účetnídaňovéaktualityočimaporadkyně

Daňové a účetní aktuality, včetně novely DPH ON-LINE
Červen 2024 #   V průběhu roku 2021 se odehrály podstatné změny zákona o dani z přidané hodnoty i zákona o daních z příjmů. Od 1.7. resp. od 1.10. platí rozsáhlá novela DPH. Cílem semináře je vysvětlit schválené a připravované změny ve vzájemných souvislostech. Např. Rekapitulace změn v daňových zákonech v průběhu roku 2021 Daňový balíček – podrobný ...
DaňovéúčetníaktualityvčetněnovelyON-LINE

aktuality

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | aktuality

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net