SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; analysis

Školení: analysis

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení

Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 Analysis Services
Prosinec 2022 # Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze ...
KurzMicrosoftServer2012-2019AnalysisServices

Pokročilá analýza dat v Oracle 12c - 11gOracle 12c - 11g - Advanced Data Analysis
Prosinec 2022 # Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilými funkcemi pro analýzu dat v rámci Oracle SQL jazyka, za účelem rychlých a efektivních analýz. Účastníci si procvičí na četných příkladech, jak jednoduché je dělat složité analýzy bez použití procedurálních jazyků jako PL - SQL. Kurz je zaměřen na maximální využití analytických schopností jazyka SQL v databázích ...
PokročiláanalýzaOracle11gOracleAdvancedDataAnalysis

SQL Server - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojářeAdvanced Data Analysis in SQL Server
Prosinec 2022 # Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. Také pokrývá další funkcionalitu, jako jsou kurzory, CTE, hierarchické dotazy, stored procedury a funkce. Konec kurzu je věnován práci s SQL Server Analysis Services - nástroji na rychlou a flexibilní analýzu ...
ServeranalýzapokročiléanalytikyvývojářeAdvancedDataAnalysisServer

IBM Cognos BI Analysis Studio: Analyze Data (V10.1 - 10.2) IBM Cognos BI Analysis Studio: Analyze Data (V10.1 - 10.2)
Prosinec 2022 # IBM Cognos BI Analysis Studio: Analyze Data (V10.1 - 10.2) is a one-day, instructor-led course that teaches business authors to navigate and analyze data in Analysis Studio. Through a combination of lectures and hands-on workshops, attendees will discover trends, identify opportunities, and learn how to make better business decisions. Participants will learn techniques such as ranking, filtering, asymmetrical crosstabs, and graphing to help them analyze large volumes of data (whether OLAP or ...
CognosAnalysisStudio:AnalyzeDataV101102CognosAnalysisStudio:AnalyzeDataV101102

Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAXPower BI Advanced - data analysis using DAX language
Prosinec 2022 # Kurz je určen uživatelům aplikace Power BI, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti. Seznámí učastníky s pokročilejšími úpravami dat a doporučí způsoby optimalizace datového modelu. Doporučované techniky pro tvorbu vizualizací umožní účastníkům vytvářet přehledné a dostatečně podrobné reporty. Cílem kurzu je objasnit principy vyhodnocování DAX výrazů a využívat mocné funkce jazyka ...
PowerpokročiláanalýzapomocíjazykaDAXPowerAdvanceddataanalysisusinglanguage

Datová analýza v PythonuPython - Data Analysis
Leden 2023 # Chcete se dozvědět více informací z vašich dat? Už vám nestačí zpracovávat data pomocí Excelu a SQL a raději byste získali nad zpracováním dat plnou kontrolu? Rádi byste celý postup zpracování dat automatizovali, abyste se mohl vrhnout na další zajímavá data? Přihlaste se na praktický workshop, ve kterém si vyzkoušíte zpracování dat pomocí knihovny Pandas a kreslení grafů knihovnou Matplotlib. Napište si celý postup zpracování dat jako dokument v praktickém nástroji Jupyter Notebook ...
DatováanalýzaPythonuPythonDataAnalysis

Controlling s vazbou na finanční analýzu a nákladyControlling with a link to financial analysis and cost
Únor 2023 # Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých ...
ControllingvazboufinančníanalýzunákladyControllingwithlinkfinancialanalysiscost

MS Excel - analýza dat pomocí Power Pivot, Power Query a Power MapMS Excel - Data Analysis Expressions (DAX) in Power Pivot
Prosinec 2022 # Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s doplňky tabulkového kalkulátoru, díky nimž nyní můžete velice rychle zpracovávat miliony řádků z různých databází současně. Kurz je určen těm, kdo zpracovává a analyzuje velké množství dat a potřebuje provádět nad nimi provádět efektivní a rychlé analýzy. Naučíte se spravovat datový model sešitu pomocí doplňku Power Pivot, vytvářet dotazy a transformovat data pomocí doplňku Power Query a tvořit atraktivní prohlídky protorových dat díky nástroji Power ...
ExcelanalýzapomocíPowerPivotPowerQueryPowerMapMSExcelDataAnalysisExpressionsDAXPowerPivot

Firemní kultura a její analýzaCorporate Culture and its Analysis
Leden 2023 # Kurz je zaměřen na problematiku firemní kultury – jako faktoru, který má velmi podstatný vliv na prosperitu každé organizace. Personalisté i manažeři se dozví zásadní informace o organizační kultuře jako takové, o jejím přínosu do různých podnikových oblastí, metody zavedení změn v této oblasti a také kompletní informace o účelu, průběhu a využití analýzy organizační kultury. Součástí kurzu je řada praktických příkladů a cvičení, díky kterým si účastníci získané poznatky ujasní a ...
FiremníkulturajejíanalýzaCorporateCultureAnalysis

Measurement system analysis [MSA] - 4. vydání
Prosinec 2022 # Kalibrací měřidel se odstraní jen 1 problém z celkem 6 problémů, které mohou způsobit nesprávnost měření. MSA řeší zbývajících 5 možných problémů. Jedině zvládnutím celé šířky se vyhnete nepříjemným překvapením v měření. Účastníci zdarma dostanou ověřený nástroj pro výpočty kriterií v ...
MeasurementsystemanalysisMSAvydání

Analýza zákazníka - psychologie rozhodováníCustomer Analysis - Psychology of Decision Making
Leden 2023 # Ze všech souvisejících oborů je psychologie pro marketing tou nejzásadnější. Pochopení psychologie zákazníka jeho myšlenkových pochodů a vlivů na jeho rozhodování nám dává primární vstupy pro realizaci obchodního záměru. V průběhu kurzu vás seznámíme s faktory, které ovlivňují rozhodování klíčových osob našich klientů. Naučíme Vás vytvářet zákaznické profily a využívat ustálené vzory chování vašich klientů. Doporučíme vám modely pro oslovení nových ...
AnalýzazákazníkapsychologierozhodováníCustomerAnalysisPsychologyDecisionMaking

Power BI - Efektivní analýza dat a reportingPower BI - Data Analysis and Reporting
Prosinec 2022 # Kurz je určen uživatelům, kteří s aplikací Power BI začínají. Na tomto kurzu vás seznámíme s architekturou Power BI, ukážeme vám možnosti importu a následné úpravy dat. Předvedeme si možnosti vizualizace dat, rozdělení reportů na více stránek, jejich sdílení s kolegy, klienty. Součástí kurzu je úvod do jazyka DAX, který nevyžaduje předchozí znalosti programování. Po absolvování kurzu budete schopni nahrát do Power BI data z jednoho či více zdrojů a data transformovat. Získáte jistotu při ...
PowerEfektivníanalýzareportingPowerDataAnalysisReporting

analysis

Celkem: 14 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | analysis

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net