SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; analysis

Kurzy: analysis

Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení

Pokročilá analýza dat v Oracle 12c - 11gOracle 12c - 11g - Advanced Data Analysis
Leden 2024 # Cílem kurzu je seznámit účastníky s pokročilými funkcemi pro analýzu dat v rámci Oracle SQL jazyka, za účelem rychlých a efektivních analýz. Účastníci si procvičí na četných příkladech, jak jednoduché je dělat složité analýzy bez použití procedurálních jazyků jako PL - SQL. Kurz je zaměřen na maximální využití analytických schopností jazyka SQL v databázích ...
PokročiláanalýzaOracle11gOracleAdvancedDataAnalysis

SQL Server - analýza dat pro pokročilé analytiky a vývojářeAdvanced Data Analysis in SQL Server
Leden 2024 # Tento kurz je určen pro analytiky a vývojáře, kteří se chtějí seznámit s pokročilejšími možnostmi analýzy dat v SQL Serveru. Zabývá se pokročilými technikami agregace dat, a zejména použitím pokročilých analytických funkcí, s důrazem na nové možnosti efektivní analýzy dat v SQL Serveru. Také pokrývá další funkcionalitu, jako jsou kurzory, CTE, hierarchické dotazy, stored procedury a funkce. Konec kurzu je věnován práci s SQL Server Analysis Services - nástroji na rychlou a flexibilní analýzu ...
ServeranalýzapokročiléanalytikyvývojářeAdvancedDataAnalysis

Pokročilá datová analýza v PythonAdvanced data analysis in Python
Leden 2024 # Toto dvoudenní školení je určeno uživatelům se znalostí jazyka Python (knihovny Pandas), kteří se chtějí naučit efektivně analyzovat data. Účastníci se naučí pokročilé transformace dataframe, spojování dat z více dataframe, vizualizaci dat a práci s časovými řadami. Dále se účastníci seznámí s problematikou lineární regrese a analýzou textových dat. Kurz poskytne účastníkům praktické zkušenosti v oblasti pokročilé datové analýzy v ...
Pokročiládatováanalýzav PythonAdvanceddataanalysisPython

Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAXPower BI Advanced - data analysis using DAX language
Únor 2024 # Kurz Power BI - pokročilá analýza dat pomocí jazyka DAX představuje rozšíření základů Power BI a zaměřuje se na pokročilé funkce a možnosti analýzy dat v Power BI pomocí jazyka DAX. Po jeho absolvování budete schopni efektivně zpracovávat svá data a prezentovat výsledky ...
PowerpokročiláanalýzapomocíjazykaDAXPowerAdvanceddataanalysisusinglanguage

Datová analýza v PythonuPython - Data Analysis
Leden 2024 # Chcete získat hlubší poznatky z vašich dat? Už vás neuspokojuje pouhé zpracování dat pomocí Excelu a SQL a toužíte po plné kontrole nad jejich zpracováním? Rádi byste automatizovali celý proces zpracování dat, abyste se mohli pustit do dalších zajímavých datových analýz? Přihlaste se na praktický workshop, kde se naučíte zpracovávat data pomocí výkonné knihovny ...
DatováanalýzaPythonuPythonDataAnalysis

Power BI - Efektivní analýza dat a reportingPower BI - Data Analysis and Reporting
Prosinec 2023 # Úvodní kurzu Power BI seznamuje se základními principy a funkcemi této aplikace, včetně tvorby a úpravy datových modelů, vizualizací dat a tvorby interaktivních reportů. V rámci školení jsou představeny koncepty jako jsou datové zdroje, transformace dat, tvorba grafů, filtry a slicery, příprava dashboardů a mnoho dalšího. Součástí kurzu je úvod do jazyka DAX, který nevyžaduje předchozí znalosti programování. Díky tomuto školení budou ...
PowerEfektivníanalýzareportingPowerDataAnalysisReporting

Controlling s vazbou na finanční analýzu a nákladyControlling with a link to financial analysis and cost
Leden 2024 # Kurz je určen finančním manažerům a dalším pracovníkům finančního řízení firem, kteří ve svých činnostech posuzují a rozhodují nebo ovlivňují finanční stabilitu firmy, kteří již zvládají a běžně ve svých činnostech užívají standardní metody měření výkonnosti a chtěli by rozšířit své poznatky o další nástroje a postupy. Takové nástroje a postupy, které jim umožní získat více informací o skutečné finanční situaci a výkonnosti, zapojit do hodnocení více faktorů a zvýšit tak kvalitu svých ...
ControllingvazboufinančníanalýzunákladyControllingwithlinkfinancialanalysiscost

MS Excel - analýza dat pomocí Power Pivot, Power Query a Power MapMS Excel - Data analysis using Power Pivot, Power Query and Power Map
Prosinec 2023 # Doplňky Power Pivot, Power Query a Power Map jsou mocnými nástroji aplikace MS Excel pro pokročilou analýzu dat, jejich transformaci a vizualizaci. Díky nimž nyní můžete velice rychle zpracovávat miliony řádků z různých databází současně, vytvářet složité relační modely a atraktivně prezentovat svá ...
ExcelanalýzapomocíPowerPivotQueryMapMSDataanalysisusing

Finanční analýza - krok po kroku až k souhrnným analýzámFinancial Analysis - Step by Step to Comprehensive Analyzes
Leden 2024 # Přijďte se seznámit s metodami finanční analýzy jakožto pomocnými nástroji pro odhalení slabých a silných stránek společnosti. Poskytneme Vám ucelený pohled na průběžné vyhodnocování finančního zdraví firmy, na interpretaci výsledků finanční analýzy. Naučíte se řízení nákladů, vyhodnocovat vztah nákladů, tržeb a zisku, jak a kde nacházet volné finanční zdroje a mnoho dalšího. Součástí školení jsou i praktická p...
FinančníanalýzakrokkrokusouhrnnýmanalýzámFinancialAnalysisStepComprehensiveAnalyzes

MS Excel - zpracování, analýza a prezentace dat pro pokročilé uživateleMS Excel - Data processing, analysis and presentation for advanced users
Leden 2024 # Nástroje aplikace MS Excel umožňují stále bohatší a vizuálně aktraktivnější možnosti zpracování rozsáhlých dat. V našem kurzu se s nimi seznámíte, naučíte se je prakticky používat a získáte představu o jejich využití pro vaši práci. Pokud chcete být efektivní a profesionální při práci s daty v Excelu, pak je tento kurz pro vás ideální ...
ExcelzpracováníanalýzaprezentacepokročiléuživateleMSDataprocessinganalysispresentationadvancedusers

Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 Analysis Services
Prosinec 2023 # Kurz Microsoft SQL Server 2012-2019 - Analysis Services je určen každému, kdo chce provádět profesionální analýzu dat s pomocí služby Analysis Services. Účastníci si na kurzu osvojí dovednosti použití vhodného datového zdroje, tvorbu kostky, měřítek, dimenzí, KPI a další techniky vedoucí k analýze ...
KurzMicrosoftServer2012-2019AnalysisServices

Measurement system analysis [MSA] - 4. vydání
Prosinec 2023 # Kalibrací měřidel se odstraní jen 1 problém z celkem 6 problémů, které mohou způsobit nesprávnost měření. MSA řeší zbývajících 5 možných problémů. Jedině zvládnutím celé šířky se vyhnete nepříjemným překvapením v měření. Účastníci zdarma dostanou ověřený nástroj pro výpočty kriterií v ...
MeasurementsystemanalysisMSAvydání

analysis

Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | analysis

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net