SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; aplikace

Kurzy: aplikace

Celkem: 31 seminářů, kurzů a/nebo školení

CI - CD: end-to-end řešení pro on premise aplikace
Říjen 2023 # IT konference Kurzy a certifikace Open Source Cloud Recenze - CI - CD: end-to-end řešení pro on premise aplikace Zpět Radek Maňásek 27. 6. 2022 Myslím že jako devOps cloud vývojář uplatním přehled témat a technologií které jsou obsahem tohoto školení. Nápady mohu rovnou aplikovat při své práci. Radek Maňásek, ...
end-to-endřešenípremiseaplikace

Provozujeme kontejnerové aplikace v Azure
Červenec 2023 # IT konference Kurzy a certifikace Azure Vše Recenze - Provozujeme kontejnerové aplikace v Azure Zpět Tomáš Peroutka 2. 12. 2022 Kurz splnil očekávání. Lektor se podělil o zkušenosti z praxe, zajímavosti a doporučení, která se mu osvědčila. Živé ukázky a hand on byly přínosné. Kurz doporučuji ostatním. Tomáš ...
ProvozujemekontejnerovéaplikaceAzure

React a React Native – webové a mobilní aplikace v JavaScriptu
Červen 2023 # Předpokládané znalosti Pokročilá znalost JavaScriptu a znalost HTML a ...
ReactNativewebovémobilníaplikaceJavaScriptu

ZAHRANIČNÍ OBCHOD - komplexní výklad - z pohledu uplatňování DPH, celních předpisů, - aplikace dodacích doložek Incoterms a vykazování Intrastatu - 3denní
Srpen 2023 # Zahraniční obchod # 1. den: Vliv INCOTERMS 2020 na obchod se zbožím a na uplatňování DPH Přehled obchodních operací spojených se změnou vlastnických práv – nákup, prodej, barter, výměnné obchody, kompenzační obchody, reexport, reexpedice apod. Základní náležitosti smluv v mezinárodním obchodě se zbožím – určení smluvních stran, zboží a jeho balení, cena zboží a její určení, dodací lhůta, dodací doložky, platební podmínky a způsob placení, vady a ...
ZAHRANIČNÍOBCHODkomplexnívýkladpohleduuplatňováníDPHcelníchpředpisůaplikacedodacíchdoložekIncotermsvykazováníIntrastatu3denní

Praktická aplikace metodických nástrojů kvality v souladu s APQP
Červen 2023 # Praktická aplikace metodických nástrojů kvality v souladu s APQP Zákazníci nejen automobilového průmyslu potřebují dodavatele, kteří zvládají plánování a realizaci výrobků - služeb v souladu s jejich požadavky, např. praktickou metodou APQP [Advanced Product Quality Planning = Plánování kvality]. Tento kurz je určen pro všechny, kteří mají povinnost připravovat výrobky - služby dle požadavků APQP a také pro ty, kteří chtějí úspěšně realizovat projekty výrobků - ...
PraktickáaplikacemetodickýchnástrojůkvalitysouladuAPQP

Úskalí aplikace zákona o hl. městě Praze městskými částmi
Červen 2023 # Akreditace: MV - Bude doplněno Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s aplikační praxí zákona č. 131 - 2000 Sb., o hlavním městě Praze se zaměřením se na problematické pasáže tohoto zákona a souvisejících právních předpisů. Účastníci budou též upozorněni na nejčastější pochybení městských částí a jejich orgánů, která bývají zjištěna při kontrolní činnosti vykonávané Magistrátem hlavního města ...
ÚskalíaplikacezákonaměstěPrazeměstskýmičástmi

Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2023
Srpen 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář) ...
Směrnicezákonfinančníkontrolepraktickáaplikaceveřejnésprávě2023

Úmluva CMR o mezinárodní silniční přepravě zboží a její aplikace na vnitrostátní přepravy – smlouvy k zajištění přepravy zboží dle OZ
Červen 2023 # Absolvováním semináře získáte podrobné znalosti o přepravní a zasílatelské smlouvě. Na konkrétních případech budete seznámeni se zásadními odlišnostmi obou smluvních typů. Tyto získané znalosti vám umožní při plnění vašich úkolů zvolit a řádně uzavřít vhodný typ smlouvy ve vztahu k ochraně zásilky, jakož i ve vztahu k vaší odpovědnosti za škody na zásilce a rozsahu náhradové povinnosti. Budete tak schopni minimalizovat svá podnikatelská rizika a zároveň předcházet nedorozuměním ve vztahu k ...
Úmluvamezinárodnísilničnípřepravězbožíjejíaplikacevnitrostátnípřepravysmlouvyzajištění

Kurz Paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace
Červen 2023 # Kurz Paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace je určen pro pokročilé vývojáře, kteří hledají možnost, jak posunout své znalosti do oblasti paralelních a asynchronních aplikací. Vysvětleny budou základy vláken a představeny objekty a produkty usnadňující toto programování. Mnoho novinek přichází s .NET Frameworkem 4 [např. Task Parallel Library] a 4.5 [např. async - await]. Také probereme rozdíly a správná řešení IO bound a CPU bound problémů. A podíváme se také na Power Threading Library. ...
KurzParalelníasynchronnívícevláknovéaplikace

Zákon o odpadech, prováděcí předpisy a jejich aplikace v praxi
Listopad 2023 # Program semináře: * ZÁKON O ODPADECH - Působnost zákona - Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad - Povinnosti původce odpadu - Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady - Soustřeďování, shromažďování, skladování odpadu - Úprava, využívání a o...
Zákonodpadechprováděcípředpisyjejichaplikacepraxi

Nová pravidla Incoterms 2020 a jejich aplikace v obchodních operacích
Prosinec 2023 # Program semináře: * Pravidla Incoterms obecně; jejich postavení a význam v kupní smlouvě * Základní pilíře pravidel Incoterms: přechod nákladů a přechod rizika * Práva a povinnosti smluvních stran a jejich odraz v pravidlech Incoterms * 11 pravidel Incoterms 2020 podrobně * Vliv volby pravidla na výpočet ...
NovápravidlaIncoterms2020jejichaplikaceobchodníchoperacích

Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
Listopad 2023 # Program semináře: * Služební poměr státních zaměstnanců jako veřejnoprávní vztah * Rozhodování služebních orgánů ve věcech služebního poměru jako výkon působnosti v oblasti veřejné správy * Služební orgány jako správní orgány * Způsoby a zvláštnosti rozhodování ve věcech služebního poměru * Kárné řízení ...
Aplikacesprávníhořádupodmínkáchzákonastátníslužbě

aplikace

Celkem: 31 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | aplikace

Počet kurzů: 108121
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net