SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; aspekt��

Kurzy: aspekt��

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení

Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně
Listopad 2022 # Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a v daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, rozdíly, • nehmotný majetek v ZDP a důsledky jeho zrušení, • finanční hranice pro hmotný majetek u samostatných hmotných movitých věcí a dospělých zvířat, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění, • účetní a daňové odpisování, • účetní a daňové posouzení technického zhodnocení, jeho ...
Nehmotnýhmotnýmajetekúčetnídaňovéaspektyaktuálně

Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně
Listopad 2022 # Na semináři se seznámíte se správnými postupy v účetnictví a v daních u nehmotného a hmotného majetku. * • účetní a daňové vymezení pojmů, rozdíly, • nehmotný majetek v ZDP a důsledky jeho zrušení, • finanční hranice pro hmotný majetek u samostatných hmotných movitých věcí a dospělých zvířat, • forma pořízení ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů, • ocenění, • účetní a daňové odpisování, • účetní a daňové posouzení technického zhodnocení, jeho ...
Nehmotnýhmotnýmajetekúčetnídaňovéaspektyaktuálně

Nabývání nemovitostí – praktické aspekty, specifika, výhody a nevýhody asset deal a share deal – právní a daňový pohled
Říjen 2022 # Seminář vás provede transakčním procesem nabývání nemovitostí, a to jak jeho asset deal, tak share deal formou. Probereme rovněž rozdíly mezi těmito formami a jejich jednotlivé výhody a nevýhody, a to vždy jak z právního, tak daňového pohledu. Budou doplněny i stručné poznatky z oblasti účetnictví. Dozvíte se, jak zmírnit rizika nemovitostních transakcí a jak se vyvarovat nejčastějších chyb. Bude prostor i pro individuální dotazy. Právní a daňový výklad bude v jednotlivých ...
Nabývánínemovitostípraktickéaspektyspecifikavýhodynevýhodyassetdealsharedealprávnídaňovýpohled

Nabývání nemovitostí – praktické aspekty, specifika, výhody a nevýhody asset deal a share deal – právní a daňový pohled
Říjen 2022 # Seminář vás provede transakčním procesem nabývání nemovitostí, a to jak jeho asset deal, tak share deal formou. Probereme rovněž rozdíly mezi těmito formami a jejich jednotlivé výhody a nevýhody, a to vždy jak z právního, tak daňového pohledu. Budou doplněny i stručné poznatky z oblasti účetnictví. Dozvíte se, jak zmírnit rizika nemovitostních transakcí a jak se vyvarovat nejčastějších chyb. Bude prostor i pro individuální dotazy. Právní a daňový výklad bude v jednotlivých ...
Nabývánínemovitostípraktickéaspektyspecifikavýhodynevýhodyassetdealsharedealprávnídaňovýpohled

Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty
Říjen 2022 # Na semináři se dozvíte, jak zvolit při přípravě reklamní akce to nejoptimálnější řešení z pohledu daní a účetnictví. Seznámíte se s daňovými a účetními pravidly pro oblast marketingu a reklamy. V neposlední řadě se naučíte identifikovat daňově uznatelné náklady vyplývající z marketingových činností. * • dopady daňových předpisů do oblasti marketingu podnikatelských subjektů – například: – propagační či dárkové poukazy, – akce podpory prodeje, ...
Marketingreklamadaňovéúčetníaspekty

Marketing a reklama – daňové a účetní aspekty
Říjen 2022 # Na semináři se dozvíte, jak zvolit při přípravě reklamní akce to nejoptimálnější řešení z pohledu daní a účetnictví. Seznámíte se s daňovými a účetními pravidly pro oblast marketingu a reklamy. V neposlední řadě se naučíte identifikovat daňově uznatelné náklady vyplývající z marketingových činností. * • dopady daňových předpisů do oblasti marketingu podnikatelských subjektů – například: – propagační či dárkové poukazy, – akce podpory prodeje, ...
Marketingreklamadaňovéúčetníaspekty

Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro začínající
Listopad 2022 # Po ukončení kurzu se budete umět orientovat v základní problematice nájemních vztahů, povinností pronajímatele a nájemce a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou po novele občanského zákoníku. Velkým přínosem kurzu je diskuze a kolegiální setkání s lidmi se stejnými problémy, jaké řešíte vy. * • ekonomická správa bytových domů, • nájemní vztah, nájemní smlouva, • zálohy na služby, vyúčtování (termíny, postup podle metodiky ...
Ekonomickásprávanemovitostívčetněvybranýchdaňovýchaspektůzačínající

Ekonomická správa nemovitostí včetně vybraných daňových aspektů pro začínající
Listopad 2022 # Po ukončení kurzu se budete umět orientovat v základní problematice nájemních vztahů, povinností pronajímatele a nájemce a zdaňování příjmů z pronájmu, vše v souvislosti s platnou legislativou po novele občanského zákoníku. Velkým přínosem kurzu je diskuze a kolegiální setkání s lidmi se stejnými problémy, jaké řešíte vy. * • ekonomická správa bytových domů, • nájemní vztah, nájemní smlouva, • zálohy na služby, vyúčtování (termíny, postup podle metodiky ...
Ekonomickásprávanemovitostívčetněvybranýchdaňovýchaspektůzačínající

Daň z příjmů fyzických osob včetně problematických aspektů paušální daně
Říjen 2022 # Na semináři se dozvíte vše, co je potřeba znát ke správnému určení daňové povinnosti OSVČ, a dalších osob, které mají i jiné příjmy než ze zaměstnání. * • zdaňované příjmy a jejich rozdělení do § 6-10, • pojem samostatné činnosti, pronájmu, příležitostné činnosti pro účely ZDP, • obchodní majetek fyzické osoby (pohled daně z příjmu, pohled zákona DPH a pohled občanského zákoníku), • vykazování skutečných výdajů a paušálních výdajů a přechod mezi těmito ...
příjmůfyzickýchosobvčetněproblematickýchaspektůpaušálnídaně

Aspekty výkonu technického dozoru stavebníka ve veřejné správě
Září 2022 # Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra Cíl semináře Seznámit pracovníky odpovědné za výkon TDS při realizaci staveb ve veřejném sektoru s komplexní problematikou tohoto výkonu. ...
Aspektyvýkonutechnickéhodozorustavebníkaveřejnésprávě

POHLEDÁVKY - právní, účetní a daňový aspekt
Říjen 2022 # Finanční účetnictví # Určeno pro ekonomy, finanční účetní a správce pohledávek. obsah Pohledávky, jejich právní úprava Členění pohledávek a jejich ocenění Vznik a zánik pohledávky Opravné položky k pohledávkám Odpis pohledávky Zápočet pohledávek a závazků Postoupení pohledávky před lhůtou splatnosti a po lhůtě splatnosti Pohledávky ze smluvních sankcí Pohledávky z hlediska DPH ...
POHLEDÁVKYprávníúčetnídaňovýaspekt

DLOUHODOBÝ MAJETEK PRO POKROČILÉ v příkladech - - účetní a daňový aspekt
Listopad 2022 # Finanční účetnictví # Určeno pro ekonomy, finanční a majetkové účetní. obsah Právní úprava dlouhodobého majetku Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Pořízení dlouhodobého majetku Ocenění dlouhodobého majetku Opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku Technické zhodnocení najatého dlouhodobého majetku ...
DLOUHODOBÝMAJETEKPOKROČILÉpříkladechúčetnídaňovýaspekt

aspekt��

Celkem: 16 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | aspekt��

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde