SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; bezpečnost

Školení: bezpečnost

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení

Architekt kybernetické bezpečnostiCyber Security Architect Training
Leden 2024 # Kurz je zaměřen na návrh, implementaci a rozvoj informační architektury v rámci organizační bezpečnosti. Naučíme vás navrhovat a zavádět bezpečnostní opatření v rámci zajišťování architektury bezpečnosti organizace s vazbou na zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181 - 2014 Sb. Připravíme vás na pozici Architekta kybernetické bezpečnosti. Architekt kybernetické bezpečnosti navrhuje bezpečnostní architektury informačních systémů, jejich jednotlivé komponenty, vzájemné vazby a ...
ArchitektkybernetickébezpečnostiCyberSecurityArchitectTraining

Manažer IT bezpečnosti – ISMS dle ISO - IEC 27001ISMS Manager - ISO 27001
Leden 2024 # Absolventi si z tohoto komplexního kurzu odnášejí jasnou představou o řízení informační bezpečnosti v reálném prostředí. Ústředním bodem je zevrubné, v praxi aplikovatelné pochopení mezinárodní normy ISO - IEC 27001 vč. aktualizované přílohy A zrcadlící novou normu ISO - IEC 27002:2022. Speciální pozornost je věnována řízení rizik, jakožto stěžejnímu procesu v ISMS. Tématem je rovněž příprava ISMS na certifikaci a napojení na další oblasti jako je řízení kvality (QMS), Business Continuity ...
ManažerbezpečnostiISMS27001ISMSManager27001

Auditor informační bezpečnosti – ISMS dle ISO - IEC 27001 ISO - IEC 27001 LEAD AUDITOR
Leden 2024 # Kurz Vás provede základními principy a pravidly auditu systému informační bezpečnosti (ISMS). Naučí Vás, jak úspěšně a odborně auditovat ISMS dle požadavků normy ISO - IEC 27001. Seznámí Vás s procesem interního auditu ISMS, jeho plánováním, prováděním, prezentováním atd. Na případových studiích a praktických workshopech si budete mít možnost vyzkoušet jednotlivé fáze procesu interního auditu ...
AuditorinformačníbezpečnostiISMS27001LEADAUDITOR

Bezpečnost (nejen) webových aplikací a SSDLCSecure Software Development Life Cycle
Leden 2024 # Kybernetická bezpečnost z pohledu aplikačního a nebo mobilního vývoje je dnes velkým tématem. Tréning je určen analytikům, vývojářům, architektům a bezpečnostním specialistům a je zaměřený na základní pochopení bezpečného vývoje aplikací - Secure Software Development Life Cycle (SSDLC). Provede vás celým životním cyklem a nastíní základy automatizace a DevSecOps. Projdeme společně základní problémy v aplikacích a způsoby jejich řešení. Vyzkoušíme společně modelování bezpečnostních artefaktů. ...
BezpečnostnejenwebovýchaplikacíSSDLCSecureSoftwareDevelopmentLifeCycle

Elastic jako řešení pro bezpečnostní dohled
Únor 2024 # Elastic Stack s modulem Security poskytuje bezpečnostním týmům potřebné funkcionality pro identifikace bezpečnostních událostí a jejich investigaci. V rámci Kibany je pak jednoduché data vizualizovat a zjišťovat bezpečnostní anomálie (Threat hunting).  Školení je zaměřeno na technickou a bezpečnostní část. Účastníci se v rámci technické části seznámí s implementací vlastního prostředí clusteru Elastic, budou pracovat s agenty pro sběr logů a jejich konfigurací, budou schopni nastavovat ...
Elasticjakořešeníbezpečnostnídohled

SELinux - bezpečnost v linuxu
Březen 2024 # SELinux se stal integrální součástí linuxového jádra již před delší dobou, avšak vztah systémových administrátorů k možnostem jeho využití zůstává rezervovaný. Na druhé straně se mnohdy hledá řešení bezpečnostních problémů a požadavků složitějšími cestami, zatímco elegantní a snadná řešení na úrovni jádra a jeho SELinuxového rozšíření zůstávají nevyužita. Otevřením problematiky SELinuxu formou kursu chceme zájemce přesvědčit, že do elegance a logičnosti SELinuxové techniky lze snadno ...
SELinuxbezpečnostlinuxu

Základy kybernetické bezpečnostiCyber Security Awareness Training
Únor 2024 # Úvodní školení do povědomí o bezpečnosti informací a porozumění kybernetické bezpečnosti. Témata školení jsou zaměřena na legislativu a praktickou aplikaci bezpečnosti informací, ve všech jejich formách. Jedná se o základní školení kybernetické bezpečnosti pro uživatele, které nepožaduje zvláštní odborné vstupní znalosti. Cílem školení je seznámit běžného uživatele PC, mobilního telefonu a dalších koncových zařízení s riziky napadení těchto zařízení, ztrátou dat, základními ...
ZákladykybernetickébezpečnostiCyberSecurityAwarenessTraining

Základy kybernetické bezpečnosti
Leden 2024 #   Předpokládané znalosti Základní orientace v ICT prostředí (rozumět pojmům storage, server, SAN, LAN, PC, notebook, tablet, mobil, tiskárna …). Zaměření kurzu Kurz je vhodný pro kohokoli kdo se v bezpečnosti informací neorientuje a měl by zájem o obecný přehled, sales a presales role dodavatelů, kteří potřebují u svých zaměstnanců zvýšit povědomí v oblasti bezpečnosti informací za účelem prodeje bezpečnostních řešení, ...
Základykybernetickébezpečnosti

Kybernetická bezpečnost pro veřejnou správu – úskalí, nástrahy a praktická doporučení
Březen 2024 # Po našem praktickém semináři budete znát triky kybernetických zločinců, které jim zpravidla dobře fungují, umět využít udržitelná doporučení, jak žít a přežít v kybersvětě a ovládat nástroje, které zvýší vaši osobní bezpečnost v kyberprostoru. Určitě nebudete celou dobu jen sedět a poslouchat. Budeme využívat rozmanité didaktické techniky, tvořit různá off-line cvičení a užijeme si i zábavu. Nemusíte se bát, nepotřebujete žádné pokročilé IT dovednosti. Školení je vhodné pro všechny, kdo ...
Kybernetickábezpečnostveřejnousprávuúskalínástrahypraktickádoporučení

Základy kybernetické bezpečnosti a kyberkriminality
Prosinec 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-400 - 2023; Základy kybernetické bezpečnosti a kyberkriminality (webinář) Ochrana kybernetického prostoru a trestná činnost v něm páchaná jsou dva fenomény dnešního světa zcela závislého na informačních technologiích. Jak máme chránit svá data? Obětí jaké trestné činnosti se můžeme na internetu stát? Jak se chránit proti kybernetickému nebezpečí? Jaké se vedou útoky prostřednictvím sociálních sítí? To a mnohem více se dozvíte na semináři k základům kybernetické ...
Základykybernetickébezpečnostikyberkriminality

Jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru – Bezpečnostní doporučení pro veřejnou správu
Prosinec 2023 # Bezpečnostní doporučení z pohledu představitele vrcholného orgánu NÚKIB. Jak se bezpečně pohybovat v kyberprostoru? Co jsou nejčastěji typy útoků, se kterými se běžný uživatel může setkat? Jaká je motivace útočníků? Na tomto semináři se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky. Jasně, prakticky a srozumitelně. Nestaňte se tím nejslabším článkem a dodržujte základní pravidla která se dozvíte na tomto semináři. Ušetříte si tak čas, peníze a Vaše nervy. Cíl semináře Naučit účastníky, jak se ...
bezpečněpohybovatv kyberprostoruBezpečnostnídoporučeníveřejnousprávu

Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti - ON-LINE
Prosinec 2023 # Osnova semináře: * Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy – shrnutí aktuálního stavu - Na koho současná regulace dopadá - Co regulace kybernetické bezpečnosti požaduje – bezpečnostní opatření, hlášení incidentů – vyhláška č. 82 - 2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti * Směrnice NIS2 a jak se ...
ZákonkybernetickébezpečnostinovásměrniceNIS2dopadypovinnostiON-LINE

bezpečnost

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | bezpečnost

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net