SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; daních

Školení: daních

Celkem: 20 seminářů, kurzů a/nebo školení

Novinky v účetnictví a daních v roce 2023 - aktuální seminář
Leden 2023 # Cíle kurzu: Seznámíte se změnami, které v oblasti účetnictví a daní nastanou v roce 2023. Přednáší daňová a účetní poradkyně. Kurz obsahuje prostor pro dotazy posluchačů. Popis: Seminář je určen pro všechny, kteří se chtějí seznámit nejen s novinkami v daních a účetnictví platnými od 1.1.2023, ale také se změnami, které vstoupily v platnost v průběhu roku 2022. Obsah semináře Změny v zákoně o daních z příjmů – připravovaná novela pro rok 2023, očekávané změny, připomenutí ...
Novinkyúčetnictvídaníchroce2023aktuálníseminář

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ A ZÁKON O DPH - - aktuality 2022 - 2023
Duben 2023 # Daně # Zákon o DPH – Ing. Zdeněk Kuneš (9 – 12.30 h.) obsah Stanovení obratu od 1. 1. 2023 Registrace plátce Nárok na odpočet daně při registraci plátce Zpětná registrace plátce Zrušení registrace plátce Povinnosti plátce při vypořádání daně v souvislosti se zrušením registrace plátce Kontrolní hlášení – úprava Vyúčtování energií za r. 2022 Sazby daně Oprava základu daně Oprava chyby ...
ZÁKONDANÍCHPŘÍJMŮZÁKONaktuality20222023

Změny v účetnictví a daních pro rok 2023 – podnikatelský sektor
Leden 2023 # Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro rok 2023 a o aktuálních výkladech Finanční správy. * Program bude upřesněn podle aktuálního vývoje legislativy. • novela zákona o účetnictví – aktuální stav, • nové interperetace Národní účetní rady, • pokračování mimořádných odpisů u daní z příjmů, • solidární příspěvek pro domácnost, • podmínky home office z daňového pohledu, • odpočty darů od základu ...
Změnyúčetnictvídaních2023podnikatelskýsektor

Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
Únor 2023 # Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním. Položky zvyšující výsledek hospodaření: Povinnost dodanění neuhrazených závazků • pohledávky ze smluvních sankcí • daňové dopady oprav účtování v předchozích letech • daňové důsledky dohody o narovnání • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek, daňové ...
Zákondaníchpříjmůprávnickéosoby

Zákon o daních z příjmů – právnické osoby
Únor 2023 # Na semináři získáte ucelený obraz o stanovení základu daně z příjmů právnických osob a dozvíte se, jak správně vypočítat daňovou povinnost. * Stanovení základu daně – výsledek hospodaření před zdaněním. Položky zvyšující výsledek hospodaření: Povinnost dodanění neuhrazených závazků • pohledávky ze smluvních sankcí • daňové dopady oprav účtování v předchozích letech • daňové důsledky dohody o narovnání • dodanění odčitatelných položek při nedodržení podmínek, daňové ...
Zákondaníchpříjmůprávnickéosoby

Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
Únor 2023 # Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. * Zákon č. 586 - 2092 Sb. ve znění novel zákonů č. 299 - 2020 Sb., 386 - 2020 Sb., daňového balíčku pod č. 609 - 2020 Sb., z. č. 285 - 2021 Sb., z. 39 - 2021 Sb.: • předmět daně z příjmů fyzických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování, • úplatné a bezúplatné příjmy osvobozené od daně, podmínky pro jejich osvobození, vazba na daňové a nedaňové výdaje, zásady pro jejich u...
Zákondaníchpříjmůfyzickéosoby

Zákon o daních z příjmů – fyzické osoby
Únor 2023 # Na semináři se seznámíte s částí zákona o daních z příjmů týkající se fyzických osob. * Zákon č. 586 - 2092 Sb. ve znění novel zákonů č. 299 - 2020 Sb., 386 - 2020 Sb., daňového balíčku pod č. 609 - 2020 Sb., z. č. 285 - 2021 Sb., z. 39 - 2021 Sb.: • předmět daně z příjmů fyzických osob, nepeněžní příjmy a jejich oceňování, • úplatné a bezúplatné příjmy osvobozené od daně, podmínky pro jejich osvobození, vazba na daňové a nedaňové výdaje, zásady pro jejich u...
Zákondaníchpříjmůfyzickéosoby

Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
Březen 2023 # Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * Předmět spotřebních a energetických daní • vznik daňové povinnosti • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit • procesní povinnosti osob – plátců majících vztah ke spotřební a energetické dani • procesní práva osob majících vztah ke spotřební dani • oprávnění správce daně • zahraniční obchody ve vztahu ke spotřební dani • vracení spotřební daně • daňová přiznání ...
Zákonspotřebníchdaníchekologická

Zákon o spotřebních daních a ekologická daň
Březen 2023 # Na semináři budete upozorněni na možná úskalí s aplikací spotřebních daní v běžném obchodním životě podnikatelů. * Předmět spotřebních a energetických daní • vznik daňové povinnosti • vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit • procesní povinnosti osob – plátců majících vztah ke spotřební a energetické dani • procesní práva osob majících vztah ke spotřební dani • oprávnění správce daně • zahraniční obchody ve vztahu ke spotřební dani • vracení spotřební daně • daňová přiznání ...
Zákonspotřebníchdaníchekologická

Přehled změn v účetnictví a daních pro rok 2023 – pro praktiky
Prosinec 2022 # Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro rok 2023 a o aktuálních výkladech Finanční správy. * Program bude upřesněn podle aktuálního vývoje legislativy. • praktické zkušenosti se zvýšením finanční hranice pro vybraný hmotný majetek, • účetní souvislosti zrušení kategorie nehmotného majetku u daně z příjmů, • technické zhodnocení – účetně a daňově, problémy v praxi, • pokračování mimořádných daňových ...
Přehledzměnúčetnictvídaních2023praktiky

Přehled změn v účetnictví a daních pro rok 2023 – pro praktiky
Prosinec 2022 # Na semináři získáte srozumitelnou formou přehled o změnách v účetnictví a daních platných pro rok 2023 a o aktuálních výkladech Finanční správy. * Program bude upřesněn podle aktuálního vývoje legislativy. • praktické zkušenosti se zvýšením finanční hranice pro vybraný hmotný majetek, • účetní souvislosti zrušení kategorie nehmotného majetku u daně z příjmů, • technické zhodnocení – účetně a daňově, problémy v praxi, • pokračování mimořádných daňových ...
Přehledzměnúčetnictvídaních2023praktiky

NOVINKY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 2022 - 2023
Leden 2023 # Daně # Určeno pro účetní, daňové poradce, auditory a všechny další profese, které musí řešit daně fyzických a právnických osob a nemají čas podrobně sledovat neustále se měnící právní úpravu a její výklady. cíl Seznámení s aktuálními výklady daňových změn a se změnami daňové legislativy v průběhu roku 2022, pro rok 20 23 a pro roky další. obsah Výklad aktuálních změn a novinek v účetnictví a daních a souvisejících předpisech. ...
NOVINKYÚČETNICTVÍDANÍCH20222023

daních

Celkem: 20 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | daních

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net