SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; dodavateli

Školení: dodavateli

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení

Vyjednávání s dodavateli
Duben 2023 # Popis Vyjednávání je jednou z klíčových aktivit nákupčích. Projdeme jednotlivé techniky vyjednávání od definice procesu komunikace až ke cvičením pro Vaši každodenní praxi. Pokročilejší techniky budou trénovány na případových studiích. Seminář je interaktivní a jeho základ tvoří prostor pro komunikaci formou diskuze a tréninku. Počet účastníků ...
Vyjednávánídodavateli

VYJEDNÁVÁNÍ S VELKÝMI A SILNÝMI DODAVATELI - aneb David a Goliáš
Duben 2023 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Monopolní či dominantní dodavatel často bývá noční můrou nákupčích. Protože si je vědom své síly a nenahraditelnosti, má velmi silnou vyjednávací pozici. Těžko hledáme manévrovací prostor při jednání s ním a způsoby, jak dosáhnout dobrého výsledku při vyjednávání. Obtížné bývá i přimět takového dodavatele k plnění dohod. pro Určeno pro nákupčí, referenty nákupu, disponenty a manažery nákupu, kteří vyjednávají s rozhodujícími, dominantními ...
VYJEDNÁVÁNÍVELKÝMISILNÝMIDODAVATELIanebDavidGoliáš

SPECIFIKA ONLINE TELEFONICKÉHO A E-MAILOVÉHO - vyjednávání s dodavateli
Červen 2023 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Určeno pro nákupčí, disponenty, obchodní manažery, operátory. cíl Naučit se efektivně vyjednávat s dodavateli prostřednictvím e-mailu či telefonu či s využitím nových komunikačních technologií (MS Teams, Zoom atd.). Naučit se připravit správnou strategii jednání a techniky k jeho dobrému zvládnutí. obsah Umění prosadit svůj zájem u dodavatelů, kteří neplní dohody a sliby (jednorázově či opakovaně) Urychlení ...
SPECIFIKAONLINETELEFONICKÉHOE-MAILOVÉHOvyjednávánídodavateli

SPECIFIKA TELEFONICKÉHO A E-MAILOVÉHO - vyjednávání s dodavateli
Listopad 2022 # Logistika - řízení nákupu a zásobování # Určeno pro nákupčí, disponenty, obchodní manažery, operátory. cíl Naučit se efektivně vyjednávat s dodavateli prostřednictvím e-mailu či telefonu či s využitím nových komunikačních technologií (MS Teams, Zoom atd.). Naučit se připravit správnou strategii jednání a techniky k jeho dobrému zvládnutí. obsah Umění prosadit svůj zájem u dodavatelů, kteří neplní dohody a sliby (jednorázově či opakovaně) Urychlení ...
SPECIFIKATELEFONICKÉHOE-MAILOVÉHOvyjednávánídodavateli

dodavateli

Celkem: 4 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | dodavateli

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net