SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; dokumenty

Školení: dokumenty

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení

Změny v elektronickém skartačním řízení a nakládání s digitálními dokumenty po novelizaci
Únor 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2010; Spisová služba a archivnictví - aktuality a praxe Popis: V rámci semináře Vás seznámíme s podmínkami a pravidly správy dokumentů v elektronickém systému spisové služby tak, aby úspěšně připravili a uskutečnili elektronické skartační řízení u státního archivu, s důrazem na praktické zkušenosti v kontextu novelizace archivního zákona č.499 - 2004 Sb., který byl novelizován zákonem č.261 - 2021 Sb., jenž mění některé zákony v souvislosti s další el...
Změnyv elektronickémskartačnímřízenínakládánís digitálnímidokumentynovelizaci

Elektronické dokumenty v právní praxi
Březen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV - 628 - 2017; Elektronické dokumenty a elektronická identifikace Cíl semináře Cílem semináře je seznámit účastníky s průřezovou problematikou elektronických dokumentů v právní praxi během jejich životního cyklu, a to s důrazem na vysvětlení pravidelně užívaného pojmosloví, systematiku relevantní právní úpravy a s odkazy na recentní judikaturu soudů. ...
Elektronickédokumentyv právnípraxi

Elektronické právní jednání a aktuální novinky českého e-Governmentu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu)
Duben 2022 # Odborný program semináře: * nařízení eIDAS * zákon č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce * zákon č. 250 - 2017 Sb., o elektronické identifikaci * elektronické podepisování a pečetění dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam * elektronická ...
Elektronicképrávníjednáníaktuálnínovinkyčeskéhoe-GovernmentunařízeníeIDASelektronicképodpisyelektronickáidentifikaceelektronickédokumentyelektronicképrávníjednánísoukromémveřejnémprávu

PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY a jejich náležitosti
Březen 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Na praktických příkladech ukázat a procvičit, jak správně formulovat pracovněprávní dokumenty , jak se vyvarovat zbytečných chyb a využít poznatky ze soudní praxe. obsah Způsoby jednání v pracovněprávních vztazích – kdo právně jedná za zaměstnavatele, ...
PRACOVNĚPRÁVNÍDOKUMENTYjejichnáležitosti

Elektronické právní jednání a aktuální novinky českého e-Governmentu (nařízení eIDAS, elektronické podpisy, elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické právní jednání v soukromém a veřejném právu) - ON-LINE
Duben 2022 # Odborný program semináře: * nařízení eIDAS * zákon č. 297 - 2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce * zákon č. 250 - 2017 Sb., o elektronické identifikaci * elektronické podepisování a pečetění dokumentů a podání, úrovně podpisů, jejich použití a význam * elektronická ...
Elektronicképrávníjednáníaktuálnínovinkyčeskéhoe-GovernmentunařízeníeIDASelektronicképodpisyelektronickáidentifikaceelektronickédokumentyelektronicképrávníjednánísoukromémveřejnémprávuON-LINE

Archivnictví a spisová služba – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
Leden 2022 # Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami. Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, ...
Archivnictvíspisováslužbasprávněnakládatdigitálnímilistinnýmidokumentypodlevyhláškyspisovéslužběnovelyarchivníhozákona

Archivnictví a spisová služba – webinář – Jak správně nakládat s digitálními i listinnými dokumenty podle vyhlášky o spisové službě a novely archivního zákona
Únor 2022 # Cílem vzdělávacího programu je seznámit, jak správně vést archivnictví a spisovou službu v souladu s platným zákonem č. 499 - 2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami. Cílové skupiny získají informace o nových právních předpisech v oblasti vedení spisové služby, ...
Archivnictvíspisováslužbawebinářsprávněnakládatdigitálnímilistinnýmidokumentypodlevyhláškyspisovéslužběnovelyarchivníhozákona

dokumenty

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | dokumenty

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde