SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; dopady

Školení: dopady

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení

Zaměstnávání cizinců na území ČR – komplexní představení problematiky s důrazem na změny a jejich praktické dopady
Prosinec 2022 # Po absolvování semináře budete znát systematiku právní úpravy zaměstnávání a pobytů občanů třetích zemí a občanů EU - EHP - Švýcarska na území ČR - Schengenu. Kromě obecného představení problematiky, je stěžejní část semináře věnována praktickým otázkám zaměstnávání cizinců, včetně případových studií. Důraz bude kladen na zejména na zaměstnaneckou kartu, modrou kartu a kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance. Seznámíte se i s vládními programy ekonomické migrace, a s možnostmi pro ...
Zaměstnávánícizincůúzemíkomplexnípředstaveníproblematikydůrazemzměnyjejichpraktickédopady

Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn
Prosinec 2022 # Program: Výklad nového stavebního zákona v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn, aktuální informace o navrhovaných novelách a jejich dopadech. Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283 - 2021 Sb., je platný, ale až na několik málo paragrafů není zatím účinný. V době konání semináře lze ...
Novýstavebnízákonpodrobnéaktuálníinformaceděníkolemnějočekávanývývojdopadyzměn

Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti
Prosinec 2022 # Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru - Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu - ...
KybernetickábezpečnostZákonkybernetickébezpečnostidopadypovinnosti

Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely)
Prosinec 2022 # Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební ...
Novýstavebnízákonpohleduadvokátastavebníkasousedavčetněaktuálníchinformacíočekávanémvývojidopadyaktuálníodkládacívěcnénovely

Nový stavební zákon - podrobné aktuální informace, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn - ON-LINE
Prosinec 2022 # Program: Výklad nového stavebního zákona v nejaktuálnějším znění, dění kolem něj, očekávaný vývoj a dopady změn, aktuální informace o navrhovaných novelách a jejich dopadech. Nový stavební zákon, tj. zákon č. 283 - 2021 Sb., je platný, ale až na několik málo paragrafů není zatím účinný. V době konání semináře lze ...
NovýstavebnízákonpodrobnéaktuálníinformaceděníkolemnějočekávanývývojdopadyzměnON-LINE

Kybernetická bezpečnost - Zákon o kybernetické bezpečnosti - dopady a povinnosti - ON-LINE
Prosinec 2022 # Osnova semináře: * Seznámení s rámcem kybernetické bezpečnosti v ČR - Úvod do problematiky, základní pojmy - Základní dokumenty na národní úrovni - Dohledová pracoviště v ČR, jejich role a rozdělení gesce v kyberprostoru - Důvody pro řešení kybernetické bezpečnosti z úrovně státu - ...
KybernetickábezpečnostZákonkybernetickébezpečnostidopadypovinnostiON-LINE

Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE
Prosinec 2022 # Program semináře: * Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva * Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko * Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn) - původní návrh organizace státní stavební správy - vládní a opoziční návrh - schválená podoba státní stavební ...
NovýstavebnízákonpohleduadvokátastavebníkasousedavčetněaktuálníchinformacíočekávanémvývojidopadyaktuálníodkládacívěcnénovelyON-LINE

ZÁKONÍK PRÁCE, praktické dopady novely - a výhled změn pro rok 2023
Prosinec 2022 # Pracovní právo # Určeno pro personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky, vedoucí pracovníky, odborové funkcionáře a další zájemce zabývající se problematikou pracovněprávních vztahů. cíl Seznámit účastníky kurzu se změnami v pracovněprávních předpisech. obsah Aktuální informace z legislativy – důležité změny v zákoníku práce a souvisejících předpisech, aktuality v roce 2022 a předpoklad změn pro rok 2023 Poznatky a poučení z ...
ZÁKONÍKPRÁCEpraktickédopadynovelyvýhledzměn2023

dopady

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | dopady

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net