SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; dotací

Školení: dotací

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení

Účtování dotací aktuálně a v roce 2023
Prosinec 2022 # Na semináři se seznámíte s celým procesem účtování dotací a jejich specifika u podnikatelského, ale i neziskového sektoru. Dozvíte se, jak účtovat o provozních, ale i investičních dotací. Kromě účtování dotací bude probrána i problematika vykazování oddělených nákladů nebo dotací v cizí měně. Budou probrány jednotlivé interpretace národní účetní rady týkající se dotací a v neposlední řadě se i dozvíte problematiku nejčastějších chyb při účtování, vyúčtování nebo vykazování dotací. * ...
Účtovánídotacíaktuálněroce2023

Účtování dotací aktuálně a v roce 2023
Prosinec 2022 # Na semináři se seznámíte s celým procesem účtování dotací a jejich specifika u podnikatelského, ale i neziskového sektoru. Dozvíte se, jak účtovat o provozních, ale i investičních dotací. Kromě účtování dotací bude probrána i problematika vykazování oddělených nákladů nebo dotací v cizí měně. Budou probrány jednotlivé interpretace národní účetní rady týkající se dotací a v neposlední řadě se i dozvíte problematiku nejčastějších chyb při účtování, vyúčtování nebo vykazování dotací. * ...
Účtovánídotacíaktuálněroce2023

Průběh kontroly u příjemců dotací
Únor 2023 # Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. * • výběr kontrolní akce a příprava na kontrolu, • vyžádané dokumenty ke kontrole, • způsoby účtování příjemců dotací, • co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární orgán, prokázání právní osobnosti, ...
Průběhkontrolypříjemcůdotací

Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce
Březen 2023 # Na kurzu se seznámíte s právní úpravou, aktuálními změnami a praktickými problémy při poskytování dotací a jejich kontrole. * • pojmy veřejná podpora, veřejná finanční podpora, dotace, příspěvek aj., • úprava poskytování dotací ze státního rozpočtu v rozpočtových pravidlech, v zákoně č. 218 - 2000 Sb. a z rozpočtů obcí a krajů v zákoně č. 250 - 2000 Sb., • obdobná ustanovení pro prostředky ze státního rozpočtu a rozpočtů obcí a krajů: Výzva příjemci k provedení ...
Poskytovánídotacívědětposkytovatelnebopříjemce

Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel
Prosinec 2022 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Finanční kontrola * Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup poskytovatele dotace a ...
Procesníobranaposkytovánídotacípodlevelkýchrozpočtovýchpravidel

Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád
Duben 2023 # Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky * Zastavení dotačního řízení * Rozhodnutí o žádosti o dotaci * Nové rozhodnutí ve věci žádosti o dotaci * Soudní přezkum ...
Poskytovánídotacípodlerozpočtovýchpravidelsprávní

Procesní obrana při poskytování dotací podle velkých rozpočtových pravidel - ON-LINE
Prosinec 2022 # Z obsahu semináře: * Poskytování dotace podle velkých rozpočtových pravidel po velké novele. (Rozhodnutí o poskytnutí dotace versus dohoda o poskytnutí dotace.) * Lze se bránit samotnému neposkytnutí dotace? * Finanční kontrola * Nevyplacení přiznané dotace nebo její části. (Zvláštní postup poskytovatele dotace a ...
ProcesníobranaposkytovánídotacípodlevelkýchrozpočtovýchpravidelON-LINE

Poskytování dotací podle rozpočtových pravidel a správní řád - ON-LINE
Duben 2023 # Program semináře: * Dotační vztah jako veřejnoprávní vztah * Výzva k podávání žádostí * Žádost o dotaci a její náležitosti * Vady žádosti a jejich důsledky * Zastavení dotačního řízení * Rozhodnutí o žádosti o dotaci * Nové rozhodnutí ve věci žádosti o dotaci * Soudní přezkum ...
PoskytovánídotacípodlerozpočtovýchpravidelsprávníON-LINE

dotací

Celkem: 8 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | dotací

Počet kurzů: 104297
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net