SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; dovednosti

Kurzy: dovednosti

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Vybrané atraktivní komunikační dovednosti – Beneopedie® – dvoudenní intenzívní seminář
Listopad 2022 # Beneopedie® představuje moderní komplex všech soft skills na nejvyšší úrovni. Beneopedie je nový název vědy o tom, jak se dobře vzdělávat, úspěšně pracovat a spokojeně žít. Zahrnuje mj. všechny dosavadní „soft skills“ v uceleném systému. Tato věda existovala již od roku 1984 pod názvem „techniky duševní práce“. Nový adekvátní název vznikl po čtvrtstoletí osvědčeného fungování na našem vzdělávacím a knižním trhu. Že beneopedie může pro vás udělat překvapivě hodně, o tom se dozvíte níže v ...
VybranéatraktivníkomunikačnídovednostiBeneopedie®dvoudenníintenzívníseminář

Strategie a taktika argumentace - Trénink argumentačních dovedností
Listopad 2022 # Argumentace připomíná šerm. Je třeba rychle reagovat na soupeře a mířit slovy přesně. Naučíme vás to. Umění argumentovat se opírá o naše osobnostní předpoklady a vlohy. Někomu to jde samo, někdo naráží na vnitřní překážky. Argumentace je však oblast komunikace, která se dá dobře trénovat. Ani sebelepší myšlenka nemá naději na prosazení, když ji ...
StrategietaktikaargumentaceTréninkargumentačníchdovedností

Rétorika se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou - Trénink rétorických dovedností pro každodenní využití
Prosinec 2022 # Výborná úroveň rétoriky vám umožní úspěšnou sebeprezentaci Rétorika je nedílnou součástí lidské existence, kultury a komunikace. Prakticky ji využíváme každý den, ať již v manažerské praxi, při prezentování svých myšlenek, nebo v osobní komunikaci. Rétoriku využívá každý, ať pracuje na jakékoliv pozici. Poznejte a osvojte si zásady ...
RétorikaZdeňkouŽádníkovouVolencovouTréninkrétorickýchdovednostíkaždodennívyužití

Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem II. - Posuňte své rétorické dovednosti na ještě vyšší úroveň
Prosinec 2022 # Dosáhněte mistrovské mluvy pod vedením profesionálního herce Chcete si prohloubit své rétorické dovednosti s hercem a lektorem rétoriky Janem Přeučilem? Přinášíme vám nový kurz, který navazuje na první díl. Rétorické dovednosti jsou tím, co odlišuje úspěšné lidi od těch méně úspěšných. Schopnost přesvědčivého a působivého projevu je nepo...
RétorikašarmkomunikaciJanemPřeučilemPosuňterétorickédovednostiještěvyššíúroveň

Prezentační dovednosti
Prosinec 2022 # Cílem školení je příprava a trénink procesu přípravy a realizace prezentace obchodního produktu nebo výsledků práce. Absolventi školení se díky novým postupům naučí vytvářet precizní přípravu prezentace a zároveň zesílí její efekt při vlastní realizaci. Zkonfrontují si své stávající postupy s nejlepšími existujícími metodami. Při školení se používá interaktivní výklad s diskusí, skupinová práce, video rozbor, cvičení na několika modelových situacích a opakované využití zpětné vazby. * ...
Prezentačnídovednosti

MODUL 3.3 - Prodejní techniky realitního makléře aneb obchodní dovednosti v realitách
Říjen 2022 # Obchodní jméno (objednatel)* Adresa (sídlo - bydliště objednatele) PSČ + Obec* Email* Telefon* IČ DIČ ...
MODULProdejnítechnikyrealitníhomakléřeanebobchodnídovednostirealitách

Základní lektorské dovednostiTrainer Skills Fundamentals
Říjen 2022 # Na tomto kurzu Vás naučíme používat metody, které Vám pomohou vzdělávat druhé s co největším efektem. Dozvíte se, jak si získat a udržet pozornost publika, vyvolávat nadšení a zájem o probírané téma. Absolventi tohoto kurzu se stávají inspirativními lektory, kteří dokáží lépe rozvíjet schopnosti své i druhých. Pojďte s námi ovládnout metodiku předávání informací nejvhodnější formou. Kurz je určen začínajícím lektorům, manažerům či majitelům firem, kteří chtějí předat pracovníkům své know-how a ...
ZákladnílektorskédovednostiTrainerSkillsFundamentals

Pokročilé lektorské dovednostiAdvanced Trainer Skills
Listopad 2022 # Na tomto kurzu Vás blíže seznámíme s tradičními i moderními metodami vzdělávání a nejdůležitejšími didaktickými zásadami. Vše si také ihned prakticky vyzkoušíte. Dozvíte se, jaké problematické situace mohou vznikat během výuky a jak tyto situace zvládat a ukážeme si jak vaši vzdělávací akci vyhodnotit a posoudit její efektivitu. Kurz je určen pro absolventy prvního kurzu základních lektorských dovedností či interní lektory, kteří chtějí své schopnosti dále ...
PokročilélektorskédovednostiAdvancedTrainerSkills

Rozvoj prezentačních dovednostíDeveloping Presentation Skills
Říjen 2022 # Cílem praktického workshopu je naučit se lépe pracovat s emocemi při prezentaci. Na praktických cvičeních si natrénujete, jak lépe pracovat s průběhem prezentace, neverbální komunikací, skladbou vět, s publikem. Budete tak schopni předcházet kritickým situacím, zvýšit zapamatovatelnost předávaných informací, vytvořit působivou prezentaci a následně touto prezentaci snadněji přesvědčit publikum. Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, personalistům, zaměstnancům, obchodníkům, ...
RozvojprezentačníchdovednostíDevelopingPresentationSkills

Obchodní dovednostiBusiness Skills - a common path to success!
Listopad 2022 # Kurz je určen pro všechny začínající obchodní i neobchodní pracovní pozice, ty, kteří potřebují přesvědčit své okolí, prodat svůj názor, myšlenku, produkt, službu, projekt. Na našem praktickém semináři se naučíte jak pracovat s emocemi (svými i obchodního partnera), jak vyvolat pozitivní první dojem, jak se vyvarovat nejčastějších chyb v obchodě. Dozvíte se, jak zvládat námitky a nepříjemné obchodní situace. Dostanete od nás desatero praktických rad pro aplikaci do vaší obchodní ...
ObchodnídovednostiBusinessSkillscommonpathsuccess!

Rozvoj obchodních dovedností Business Skills Development - A Triple Concept of Business
Listopad 2022 # Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí rozvinout své obchodnické dovednosti. V průběhu kurzu si upevníte správné postupy a načerpáte inspiraci z nových strategií a metod moderního obchodního jednání. Prakticky se naučíte zvládat nestandardní námitky i obtížné situace.Dozvíte se, jaké jsou typy problematických zákazníků a jak s nimi jednat. Zdokonalíte se v technikách přesvědčivé prezentace a umění zaujmout svého ...
RozvojobchodníchdovednostíBusinessSkillsDevelopmentTripleConceptBusiness

Lektorské dovednosti projektového manažera
Prosinec 2022 # Kurz je koncipován jako vstup do obsáhlejší problematiky rozvoje lektorských dovedností nejen projektového manažera. Jeho cílem je rozvinout základní znalosti projektových manažerů a jiných manažerů o vzdělávání dospělých a dokázat je naučit používat v praxi základní lektorské dovednosti, jimiž jsou příprava, uskutečňování a vyhodnocování vzdělávacího ...
Lektorskédovednostiprojektovéhomanažera

dovednosti

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | dovednosti

Počet kurzů: 103270
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net