SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; ekonomy

Kurzy: ekonomy

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení

MS EXCEL pro manažery a ekonomy - 2denní
Duben 2024 # Kurzy na PC # Určeno pro vedoucí pracovníky a manažery, účetní, ekonomy, ale také všechny, kteří se chtějí seznámit s pokročilými a méně používanými speciálními nástroji programu MS Excel. obsah Sjednocení znalostí Pokročilá práce s listy, trojrozměrné tabulky a funkce Pokročilé funkce (finanční, datumové, statistické, databázové, vyhledávací, textové, informační, matematické) Závislosti vzorců Scénáře Hledání řešení - ...
EXCELmanažeryekonomy2denní

ANALYTICKÉ MYŠLENÍ A TVORBA DASHBOARDŮ v MS Excel - pro manažery a ekonomy
Leden 2024 # Ekonomický management # Úspěšné manažery spojuje mimo jiné dokonalé analytické myšlení, motivační schopnosti a kreativita. Analytické myšlení znamená být metodický a kompetentní při zvažování všech detailů problému. Pro Určeno pro manažery, obchodníky či analytiky, kteří chtějí rozvinout své analytické schopnosti. Pro všechny, kteří potřebují svá rozhodnutí opírat o analýzu dat, rozpoznávat souvislosti, navrhovat nejlepší řešení . Cíl Naučit se, jak ...
ANALYTICKÉMYŠLENÍTVORBADASHBOARDŮExcelmanažeryekonomy

DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - nejčastější situace a možné postupy, - co tvrdit a jak prokazovat při sporech se správcem daně - - pro ekonomy a účetní
Prosinec 2023 # Daně # Určeno pro daňové poradce, účetní, ekonomy, obchodní a finanční ředitele, podnikové právníky, jednatele. Cíl Seznámit osoby, které mohou v rámci své činnosti komunikovat a jednat se správcem daně s hlavními postupy, které může správce daně uplatňovat , tak, aby daná osoba dokázala porozumět významu jednání a věděla, jak správně v dané situaci reagovat . Budou prezentovány hlavní pojmy a principy daňového řízení , které je praktické znát, ...
DAŇOVÉŘÍZENÍnejčastějšísituacemožnépostupytvrditprokazovatsporechsprávcemdaněekonomyúčetní

DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - nejčastější situace a možné postupy, - co tvrdit a jak prokazovat při sporech se správcem daně - - pro ekonomy a účetní
Květen 2024 # Daně # Určeno pro daňové poradce, účetní, ekonomy, obchodní a finanční ředitele, podnikové právníky, jednatele. cíl Seznámit osoby, které mohou v rámci své činnosti komunikovat a jednat se správcem daně s hlavními postupy, které může správce daně uplatňovat , tak, aby daná osoba dokázala porozumět významu jednání a věděla, jak správně v dané situaci reagovat . Budou prezentovány hlavní pojmy a principy daňového řízení , které je praktické znát, ...
DAŇOVÉŘÍZENÍnejčastějšísituacemožnépostupytvrditprokazovatsporechsprávcemdaněekonomyúčetní

MS Excel pro ekonomy a manažery
Prosinec 2023 # Základní délka kurzu jsou tři dny. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň základní znalost Windows a ...
Excelekonomymanažery

ekonomy

Celkem: 5 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | ekonomy

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net