SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; hlediska

Kurzy: hlediska

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů
Květen 2022 # Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou popsány jejich výhody a nevýhody. Seznámíte se s dopady těchto forem podnikání na dědictví, exekuce, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti aj. Výklad vyjde z právní úpravy daných forem podnikání a porovná jednotlivé druhy podnikatelských p...
Porovnánípodnikánífyzicképrávnickéosobydaňovéhoúčetníhohlediskavčetněoptimalizačníchpropočtů

Porovnání podnikání fyzické vs. právnické osoby z daňového a účetního hlediska včetně optimalizačních propočtů
Květen 2022 # Na semináři se seznámíte s rozdíly mezi podnikáním jako osoba samostatně výdělečně činná (fyzická osoba – podnikatel) a podnikáním jako právnická osoba. Jednotlivé formy podnikání budou podrobně popsány z daňového a účetního hlediska, budou popsány jejich výhody a nevýhody. Seznámíte se s dopady těchto forem podnikání na dědictví, exekuce, nemocenské dávky, podporu v nezaměstnanosti aj. Výklad vyjde z právní úpravy daných forem podnikání a porovná jednotlivé druhy podnikatelských p...
Porovnánípodnikánífyzicképrávnickéosobydaňovéhoúčetníhohlediskavčetněoptimalizačníchpropočtů

Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování
Březen 2022 # Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlepšování již certifikovaného systému. Získáte praktické rady, jak se vyvarovat neshod při auditu. Odnesete si informace o legislativních požadavcích ČR a EU a o požadavcích výrobců potravin ve vztahu ke kontaktním materiálům s potravinami. Získáte informace pro provedení posouzení zranitelnosti z pohledu falšování obalů, pro určení rizika podvodné činnosti ...
SystémbezpečnostiobalůpožadavkyBRCGSPackagingmaterialsposouzenízranitelnostihlediskafalšování

Systém bezpečnosti obalů – požadavky BRCGS Packaging materials, posouzení zranitelnosti z hlediska falšování
Březen 2022 # Na semináři se dozvíte konkrétní požadavky standardu BRCGS Packaging materials a o podmínkách pro úspěšnou certifikaci, resp. zlepšování již certifikovaného systému. Získáte praktické rady, jak se vyvarovat neshod při auditu. Odnesete si informace o legislativních požadavcích ČR a EU a o požadavcích výrobců potravin ve vztahu ke kontaktním materiálům s potravinami. Získáte informace pro provedení posouzení zranitelnosti z pohledu falšování obalů, pro určení rizika podvodné činnosti ...
SystémbezpečnostiobalůpožadavkyBRCGSPackagingmaterialsposouzenízranitelnostihlediskafalšování

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
Únor 2022 # Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku. * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele: • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů, • způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením, • technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku, • účetní ...
Hmotnýnehmotnýmajetekhlediskadanípříjmů

Hmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů
Únor 2022 # Na semináři se seznámíte se správnými postupy při pořizování, odpisování a vyřazování hmotného a nehmotného majetku. * Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů pro podníkatele: • dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů, • způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením, • technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku, • účetní ...
Hmotnýnehmotnýmajetekhlediskadanípříjmů

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PÍSEMNÉM I MLUVENÉM VYJADŘOVÁNÍ - z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti
Únor 2022 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kteří pozapomněli, co se učili ve škole při češtině, nebo jsou přesvědčeni, že je škola na potřeby současné jazykové praxe připravila nedostatečně. obsah Nejčastější chyby v mluveném a zvláště v psaném vyjadřování: Které změny přinesla poslední pravopisná úprava Novinky v normě pro úpravu písemností (ČSN 01 6910) Jak chybějící čárka, nebo naopak čárka navíc, může změnit význam ...
NEJČASTĚJŠÍCHYBYPÍSEMNÉMMLUVENÉMVYJADŘOVÁNÍhlediskajazykovésprávnostivhodnosti

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK Z HLEDISKA ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH PŘEDPISŮ - - komplikované problémy v příkladech
Červen 2022 # Finanční účetnictví # Pozornost bude věnována hmotnému a nehmotnému majetku z hlediska aktuálních účetních a daňových předpisů. Důraz je kladen na subjekty účtující podle vyhlášky pro podnikatele. obsah Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z pohledu účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek ve smyslu definic účetních předpisů Způsoby oceňování a vymezení nákladů souvisejících s jeho pořízením ...
HMOTNÝNEHMOTNÝMAJETEKHLEDISKAÚČETNÍCHDAŇOVÝCHPŘEDPISŮkomplikovanéproblémypříkladech

Provoz bioplynových stanic z hlediska nebezpečí výbuchu - ODBORNÝ KURZ
Únor 2022 # =gt; =gt; Získáte teoretické znalosti nutné ke zvládnutí problematiky specifického rizikového faktoru – nebezpečí výbuchu. Obdržíte OSVĚDČENÍ o absolvování zaškolení k bezpečnému provozu bioplynových stanic ve smyslu NV č. 406-2004 Sb. a navíc bezplatné poradenství soudním znalcem v délce ½ roku od dne konání kurzu , posouzení vlastní vypracované dokumentace a odborné vedení při jejím začlenění do souladu s legislativním a normovým minimem. Kurz je určen pro všechny zaměstnavatele provozující ...
ProvozbioplynovýchstanichlediskanebezpečívýbuchuODBORNÝKURZ

hlediska

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | hlediska

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde