SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; hodnot��c��

Kurzy: hodnot��c��

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

INTERNÍ A EXTERNÍ HR MARKETING - a jak lépe komunikovat hodnoty firmy zaměstnancům a uchazečům
Duben 2023 # Personalistika # Zaměstnanci jsou dnes nejvíce nedostatkovým zbožím na trhu práce – na prvním místě při hledání těch správných lidí musí být nápaditá náborová komunikace personalistů! Ano, HR marketing je dnes samostatnou kategorií marketingu, která pomáhá budovat dobré jméno značky a firmy. Správný HR marketing umožní výrazně ušetřit na náboru zaměstnanců zaměřením na efektivní komunikační kanály – nesmíte zapomínat na video marketing . Personalisté ...
INTERNÍEXTERNÍMARKETINGlépekomunikovathodnotyfirmyzaměstnancůmuchazečům

Daň z přidané hodnoty (příklady)
Září 2023 # Na semináři budete řešit praktické příklady týkající se daně z přidané hodnoty. * Průřez zákonem o DPH v praktických příkladech • osoby povinné a nepovinné k dani • počítání obratu • povinnost registrace • místo plnění • předmět daně • základ daně • opravy základu daně • základ daně při dovozu • pořízení zboží z jiného členského státu • osvobozená plnění s nárokem na odpočet • režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku • stavebnictví • nárok na odpočet • krácený, poměrný ...
přidanéhodnotypříklady

Daň z přidané hodnoty pro rok 2023 – komplexní pohled
Květen 2023 # Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2022 a o změnách pro rok 2023. * • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů, • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v ...
přidanéhodnoty2023komplexnípohled

Daň z přidané hodnoty pro rok 2023 – komplexní pohled
Květen 2023 # Výklad bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle aktuální právní úpravy platné k datu konání semináře. Účastníci semináře budou informováni o změnách zákona o DPH, které byly provedeny v průběhu roku 2022 a o změnách pro rok 2023. * • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH, • vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů, • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v ...
přidanéhodnoty2023komplexnípohled

Firemní kultura a systémy sdílených hodnot
Květen 2023 # Cílem praktického workshopu je získat doporučení, jak v organizaci poznat a uplatňovat hodnoty jako jeden z pilířů firemní kultury. Získáte vědomosti potřebné k vybudování kulturního prostředí, ke sdílení toho, co se v organizaci preferuje, abyste předešli nedorozuměním. Získáte povědomí, co v organizaci ovlivňuje zaměstnance, jejich výsledky či zákazníky.Trénink je určen manažerům, vedoucím pracovníkům, obchodníkům, úředníkům a dalším, kteří potřebují bezpečně využívat kulturní ...
Firemníkulturasystémysdílenýchhodnot

Pracovní motivace, zpětná vazba a hodnotící pohovorFeedback, Evaluation Interview and Employee Motivation
Březen 2023 # Na tomto kurzu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Dozvíte se, jak coby manažer, vedoucí firmy, personalista apod. skrze zpětnou vazbu motivovat své zaměstnance, dávat jim hodnotou zpětnou vazbu a pomáhat jim tak s jejich osobním rozvojem. Naučíme Vás, jak se zachovat v obtížných situacích, např. zvyšující se frustraci na pracovišti, vedení hodnotícího pohovoru s problémovými zaměstnanci apod. Kurz klade důraz na využití získaných poznatků v praxi a jeho ...
PracovnímotivacezpětnávazbahodnotícípohovorFeedbackEvaluationInterviewEmployeeMotivation

hodnot��c��

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | hodnot��c��

Počet kurzů: 106211
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net