SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; implementace

Kurzy: implementace

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Implementace Anti-Tax Advoidance Directive (ATAD) do daňové praxe
Říjen 2024 # Směrnice ATAD byla do české právní úpravy transponována zákonem č. 80 - 2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabyl účinnosti 1. 4. 2019. Tato novela zákona č. 586 - 1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) zavedla do českého daňového systému následující pravidla: • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů – § 23e ZDP a § 23f ZDP, • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví – § 23g ...
ImplementaceAnti-TaxAdvoidanceDirectiveATADdaňovépraxe

Implementace Anti-Tax Advoidance Directive (ATAD) do daňové praxe
Říjen 2024 # Směrnice ATAD byla do české právní úpravy transponována zákonem č. 80 - 2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, který nabyl účinnosti 1. 4. 2019. Tato novela zákona č. 586 - 1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) zavedla do českého daňového systému následující pravidla: • omezení uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů – § 23e ZDP a § 23f ZDP, • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví – § 23g ...
ImplementaceAnti-TaxAdvoidanceDirectiveATADdaňovépraxe

Výzvy implementace DORA
Listopad 2024 # Seznámit účastníky s Nařízením (EU) 2022 - 2554 o digitální provozní odolnosti finančního sektoru, který tvoří základ regulatorního rámce upravujícího oblast IKT. * Informovat o aktivitách ČNB a evropských dohledových autorit v oblasti IKT. Objasnit požadavky, očekávání a přístup dohledu ČNB v oblasti řízení rizik IKT. OBSAH SEMINÁŘE Úvod ...
VýzvyimplementaceDORA

PostgreSQL – základy administrace a implementace systému
Srpen 2024 # PostgreSQL - System Installation and Administration * Školení je určeno začínajícím a středně pokročilým uživatelům a administrátorům, kteří se dozvědí vše potřebné k efektivnímu používání tohoto databázového systému a rovněž připraví posluchače na každodenní správu PostgreSQL ...
PostgreSQLzákladyadministraceimplementacesystému

Implementace AI do firemní praxe: klíč k inovacím a efektivitě
Srpen 2024 # Implementing AI in Business Practice: the key to innovation and efficiency * Cílem praktického workshopu je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti nezbytné pro úspěšné zavedení umělé inteligence ve firemním prostředí. Naučíte se vyvíjet strategie a postupy pro integraci AI, identifikovat klíčové procesy a aktivity pro zlepšení pomocí AI a rozvíjet produkty s využitím AI, a to prostřednictvím testování a iterativního vývoje, tedy včetně definování všech postupných kroků, jako plánování, ...
Implementacefiremnípraxe:klíčinovacímefektivitě

Implementace novely Zákona o kybernetické bezpečnosti s novou směrnicí NIS 2: z teorie do praxe
Srpen 2024 # Implementation of the amendment to the Cybersecurity Act with the new NIS 2 Directive: from theory to practice * ...
ImplementacenovelyZákonakybernetickébezpečnostinovousměrnicíteoriepraxe

implementace

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | implementace

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net