SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; informací

Kurzy: informací

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář
Listopad 2024 # Hlavní témata semináře: * Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy * Působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví * Žalobní typy ve správním soudnictví a řízení o nich - základní přehled, vztahy mezi žalobami, prostupnost žalobních typů - žaloba proti rozhodnutí ...
ŽalobyřízenísprávnímsoudnictvívčetněinformacíprojednávanévelkénovelesoudníhořádusprávníhoŽalobaprotirozhodnutínečinnostnížalobaPřezkumopatřeníobecnépovahyzásahovážalobadvoudenníseminář

Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář - ON-LINE
Červen 2024 # Hlavní témata semináře: * Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy * Působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví * Žalobní typy ve správním soudnictví a řízení o nich - základní přehled, vztahy mezi žalobami, prostupnost žalobních typů - žaloba proti rozhodnutí ...
ŽalobyřízenísprávnímsoudnictvívčetněinformacíprojednávanévelkénovelesoudníhořádusprávníhoŽalobaprotirozhodnutínečinnostnížalobaPřezkumopatřeníobecnépovahyzásahovážalobadvoudenníseminářON-LINE

Žaloby a řízení ve správním soudnictví (včetně informací o projednávané velké novele soudního řádu správního) - I. Žaloba proti rozhodnutí, nečinnostní žaloba, II. Přezkum opatření obecné povahy, zásahová žaloba - dvoudenní seminář - ON-LINE
Listopad 2024 # Hlavní témata semináře: * Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy * Působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví * Žalobní typy ve správním soudnictví a řízení o nich - základní přehled, vztahy mezi žalobami, prostupnost žalobních typů - žaloba proti rozhodnutí ...
ŽalobyřízenísprávnímsoudnictvívčetněinformacíprojednávanévelkénovelesoudníhořádusprávníhoŽalobaprotirozhodnutínečinnostnížalobaPřezkumopatřeníobecnépovahyzásahovážalobadvoudenníseminářON-LINE

Velká novela zákona č.106 - Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-935 - 2022; Poskytování informací o činnosti veřejné správy z pohledu povinných subjektů i žadatelů o informace (webinář) Cíl semináře Cílem semináře je poskytnout posluchačům komplexní vhled do problematiky poskytování informací o činnosti veřejné správy ve světle právní úpravy i aplikační praxe. Cílová skupina: Seminář přináší praktické informace jak představitelům orgánů a institucí vyřizujících žádosti o informace, tak i žadatelům o informace. Významnou ...
Velkánovelazákonač106Poskytováníinformacíčinnostiveřejnésprávypohledupovinnýchsubjektůžadatelůinformace

Poslední zásadní novela zákona č.106 - 1999 Sb. - svobodný přístup k informacím: aktuální problémy a soudní judikatura
Listopad 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-955 - 2022; Novela zákona č. 106 - 1999 Sb. – svobodný přístup k informacím, aktuální problémy a soudní judikatura (webinář) Cíl semináře Cílem semináře bude provést posluchače klíčovými procesními i hmotněprávními instituty zákona č. 106 - 1999 Sb., jejich výkladem ze strany správních soudů a Ústavního soudu a v neposlední řadě změnami, které doznaly podle novely zákona č. 241 - 2022 Sb.  ...
Poslednízásadnínovelazákonač1061999svobodnýpřístupinformacím:aktuálníproblémysoudníjudikatura

Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou
Listopad 2024 # Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, aktuální novely * Povinné subjekty a výjimky - dosavadní a nové povinné subjekty podle směrnice - rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající ...
Právoinformacevýkladzákonasvobodnémpřístupuinformacímjudikaturou

Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINE
Červen 2024 # Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, aktuální novely * Povinné subjekty a výjimky - dosavadní a nové povinné subjekty podle směrnice - rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající ...
PrávoinformacevýkladzákonasvobodnémpřístupuinformacímjudikaturouON-LINE

Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINE
Listopad 2024 # Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, aktuální novely * Povinné subjekty a výjimky - dosavadní a nové povinné subjekty podle směrnice - rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající ...
PrávoinformacevýkladzákonasvobodnémpřístupuinformacímjudikaturouON-LINE

Zdravotní pojištění 2025 - změny, podmínky u dohod a spousta důležitých informací, které vám nikde jinde neřeknou
Listopad 2024 # Program semináře: * Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2024 a k 1. 1. 2025. * Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění všemi skupinami plátců. * Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. * Dohody v roce 2024 a ...
Zdravotnípojištění2025změnypodmínkydohodspoustadůležitýchinformacíkterénikdejindeneřeknou

Zdravotní pojištění 2025 - změny, podmínky u dohod a spousta důležitých informací, které vám nikde jinde neřeknou - ON-LINE
Červen 2024 # Program semináře: * Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2024 a k 1. 1. 2025. * Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění všemi skupinami plátců. * Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. * Dohody v roce 2024 a ...
Zdravotnípojištění2025změnypodmínkydohodspoustadůležitýchinformacíkterénikdejindeneřeknouON-LINE

Vyhledávací nástroje a analýza informací na webu
Září 2024 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač, a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Kurz je určen především pro administrativní pracovníky, kteří potřebují na internetu aktivně ...
Vyhledávacínástrojeanalýzainformacíwebu

informací

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | informací

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net