SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; informací

Školení: informací

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

KRITICKÉ MYŠLENÍ - jak se orientovat v přesile informací
Červen 2022 # Rozvoj osobnosti # Určeno pro všechny, kdo chtějí prohloubit své znalosti v oblasti kritického myšlení a zároveň se naučit, jak lze principy kritického myšlení využívat nejen v práci, ale také v každodenním životě. cíl Porozumět a prohloubit znalosti a principy plynoucí z kritického způsobu uvažování, naučit se nepodléhat manipulativním technikám a zároveň se lépe orientovat v současné informační době, a to vždy za pomoci kvalitních zdrojů. Využít principy ...
KRITICKÉMYŠLENÍorientovatpřesileinformací

Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k uzavření zdaňovacího období za rok 2021
Únor 2022 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, závazky, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence. Budou probrány i základy daňových předpisů, poskytování cestovních náhrad včetně dopadu za jejich neposkytování. Kurz je veden na základě praktických poznatků zkušené lektorky. * • právní úprava, • obsah a forma daňové evidence, • náležitosti účetních a daňových dokladů, • fakturace, • ...
Daňováevidencepohledukaždodennípraxevčetněinformacíuzavřenízdaňovacíhoobdobí2021

Daňová evidence z pohledu každodenní praxe včetně informací k uzavření zdaňovacího období za rok 2021
Únor 2022 # Na semináři se seznámíte s praktickými postupy při vedení daňové evidence OSVČ. Budete umět evidovat obchodní majetek, závazky, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence. Budou probrány i základy daňových předpisů, poskytování cestovních náhrad včetně dopadu za jejich neposkytování. Kurz je veden na základě praktických poznatků zkušené lektorky. * • právní úprava, • obsah a forma daňové evidence, • náležitosti účetních a daňových dokladů, • fakturace, • ...
Daňováevidencepohledukaždodennípraxevčetněinformacíuzavřenízdaňovacíhoobdobí2021

Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
Květen 2022 # Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely * Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím - povinnost poskytování ...
Právoinformacepraktickývýkladzákonasvobodnémpřístupuinformacímjudikaturyjehoaktuálníchnovel

Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
Květen 2022 # Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely * Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím - povinnost poskytování ...
PrávoinformacepraktickývýkladzákonasvobodnémpřístupuinformacímjudikaturyjehoaktuálníchnovelON-LINE

Efektivní auditní postupy při auditu systému řízení bezpečnosti informací
Únor 2022 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Webinář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích, kteří realizují audity systému řízení bezpečnosti informací dle zákona 181 - 2014 Sb., resp. vyhlášky č. 82 - 2018 Sb. Cíl semináře Cílem webináře je seznámit účastníky s efektivními a prakticky využitelnými auditními ...
Efektivníauditnípostupyauditusystémuřízeníbezpečnostiinformací

Audit systému řízení bezpečnosti informací krok za krokem – případová studie
Březen 2022 # Pro začátečníky - mírně pokročilé. Určeno pro Webinář je určený pro interní auditory a vedoucí útvarů interních auditů v organizacích, kteří realizují audity systému řízení bezpečnosti informací. Cíl semináře Cílem webináře je seznámit účastníky s prakticky využitelným postupem pro realizaci auditu systému řízení bezpečnosti informací. ...
Auditsystémuřízeníbezpečnostiinformacíkrokkrokempřípadovástudie

Bezpečnost informací pro majitele a jednatele menších a středních firemInformation Security for owners and managers of small and medium-sized companies
Březen 2022 # Kurz předá konkrétní návody, co a proč je dobré v oblasti bezpečnosti informací, tj. nejcennějších aktiv organizace, znát a řešit v prostředí menších a středních firem. Obsahem kurzu je mix dlouholetých praktických zkušeností s řízením bezpečnosti informací, právních a ekonomických aspektů i přehledu technologií a standardů v této oblasti. Obsahem kurzu není nic, co nemá souvislost s tuzemskou realitou. „Nic to nepřinese“ a „je to drahé“. To jsou často podvědomé názory ukrývající se v hlavách ...
BezpečnostinformacímajitelejednatelemenšíchstředníchfiremInformationSecurityownersmanagerssmallmedium-sizedcompanies

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – webinář – informace o nové právní úpravě
Leden 2022 # Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR a zákon o ochraně osobních údajů , porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a ...
GDPRzákonochraněosobníchúdajůversuszákonsvobodnémpřístupuinformacímwebinářinformacenovéprávníúpravě

GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím – informace o nové právní úpravě
Leden 2022 # Ochrana osobních údajů – prameny právní úpravy na: - mezinárodní, - evropské, - národní úrovni. GDPR a zákon o ochraně osobních údajů , porovnání stávající a nové právní úpravy, působnost a pojmosloví, zásady a právní důvody zpracování osobních údajů, pravidla a povinnosti při zpracování osobních údajů včetně vysvětlení nových přístupů a ...
GDPRzákonochraněosobníchúdajůversuszákonsvobodnémpřístupuinformacíminformacenovéprávníúpravě

Vyhledávací nástroje a analýza informací na webu
Únor 2022 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač, a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Kurz je určen především pro administrativní pracovníky, kteří potřebují na internetu aktivně ...
Vyhledávacínástrojeanalýzainformacíwebu

informací

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | informací

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde