SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; informací

Kurzy: informací

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení

Zákoník práce od A do Z včetně podrobných informací o aktuální novele
Červenec 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-511 - 2022, Zákoník práce - aktuality a praxe (webinář) Cíl semináře Seminář se zaměřuje jak na základní často řešené otázky aplikační praxe související s pracovněprávními předpisy, tak na problematické momenty a související judikaturu vysokých soudů. ...
Zákoníkprácevčetněpodrobnýchinformacíaktuálnínovele

Jak na zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve veřejné správě – včetně aktuální legislativy a judikatury
Srpen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-611 - 2021, Jak na zákon č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve veřejné správě – včetně aktuální legislativy a judikatury (webinář) Seznámíte se detailněji se zákonem č. 106 - 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tak, abyste si při jeho aplikaci poradili i s jeho problematickými částmi. ...
zákon1999Sbsvobodnémpřístupuinformacímveřejnésprávěvčetněaktuálnílegislativyjudikatury

Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona
Prosinec 2022 # Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, * pravidla provádění bezpečnostního řízení fyzických osob a ...
Zákonochraněutajovanýchinformacíjehoaplikacepraxivčetněinformacípřipravovanévelkénovelezákona

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
Září 2022 # Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona * Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - ...
Stavebnízákonúsekustavebníhořáduúzemníhorozhodovánívčetněaktuálníchinformacínovémstavebnímzákonujehonoveláchočekávanémvývoji

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
Listopad 2022 # Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - kontrolní prohlídky - neodkladné odstranění stavby - nutné zabezpečovací práce - nezbytné úpravy, stavební příspěvek - údržba stavby - vyklizení stavby - státní dozor ve věcech ...
Zvláštnípravomocistavebníhoúřaduvybranéčinnostivýstavběvčetněaktuálníchinformacínovémstavebnímzákonujehonoveláchočekávanémvývoji

Zákon o ochraně utajovaných informací a jeho aplikace v praxi včetně informací o připravované velké novele zákona - ON-LINE
Prosinec 2022 # Zejména se přednášející zaměří na: * základní ustanovení a tvorbu utajované informace, * personální bezpečnost, * průmyslovou bezpečnost, * fyzickou bezpečnost, * administrativní bezpečnost, * bezpečnosti informačních systémů, * pravidla provádění bezpečnostního řízení fyzických osob a ...
ZákonochraněutajovanýchinformacíjehoaplikacepraxivčetněinformacípřipravovanévelkénovelezákonaON-LINE

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji ON-LINE
Září 2022 # Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona * Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - ...
StavebnízákonúsekustavebníhořáduúzemníhorozhodovánívčetněaktuálníchinformacínovémstavebnímzákonujehonoveláchočekávanémvývojiON-LINE

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji - ON-LINE
Listopad 2022 # Odborný program semináře: * Problematika části čtvrté stavebního zákona v rozsahu: - kontrolní prohlídky - neodkladné odstranění stavby - nutné zabezpečovací práce - nezbytné úpravy, stavební příspěvek - údržba stavby - vyklizení stavby - státní dozor ve věcech ...
ZvláštnípravomocistavebníhoúřaduvybranéčinnostivýstavběvčetněaktuálníchinformacínovémstavebnímzákonujehonoveláchočekávanémvývojiON-LINE

Právo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE
Listopad 2022 # Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, platná právní úprava, její význam, nedostatky a změny, aktuální novely * Směrnicová novela zákona o svobodném přístupu k informacím - povinnost poskytování ...
PrávoinformacepraktickývýkladzákonasvobodnémpřístupuinformacímjudikaturyjehoaktuálníchnovelON-LINE

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona * Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - ...
Stavebnízákonúsekustavebníhořáduúzemníhorozhodovánívčetněaktuálníchinformacínovémstavebnímzákonujehonoveláchočekávanémvývoji

Stavební zákon na úseku stavebního řádu a územního rozhodování včetně aktuálních informací o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji ON-LINE
Prosinec 2022 # Odborný program semináře: * Obecné informace - závazná stanoviska orgánů územního plánování koordinující využití území - majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru - účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona * Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu: - ...
StavebnízákonúsekustavebníhořáduúzemníhorozhodovánívčetněaktuálníchinformacínovémstavebnímzákonujehonoveláchočekávanémvývojiON-LINE

informací

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | informací

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde