SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; insolvenčního

Kurzy: insolvenčního

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení

Aktuální novela insolvenčního zákona
Listopad 2024 # Program semináře: * Novela insolvenčního zákona implementující Směrnici EU 2019 - 1023 ve vztahu k oddlužení, aktuálně v legislativním procesu. * Změny ve prospěch i v neprospěch dlužníků. * Praktické změny do postavení věřitelů. * Aktuální výkladové otázky oddlužení * Aktuální judikatura k ...
Aktuálnínovelainsolvenčníhozákona

Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona
Prosinec 2024 # Program semináře: * aktuální změny v důsledku novely insolvenčního zákona * postavení věřitele v oddlužení – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – přihlašování zajištěné pohledávky, správa a zpeněžování předmětu zajištění, uspokojování zajištěné pohledávky ...
Oddluženípohleduvěřitelezávislostiaktuálníchzměnáchdůsledkunovelyinsolvenčníhozákona

Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona - ON-LINE
Červen 2024 # Program semináře: * aktuální změny v důsledku novely insolvenčního zákona * postavení věřitele v oddlužení – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – přihlašování zajištěné pohledávky, správa a zpeněžování předmětu zajištění, uspokojování zajištěné pohledávky ...
OddluženípohleduvěřitelezávislostiaktuálníchzměnáchdůsledkunovelyinsolvenčníhozákonaON-LINE

Aktuální novela insolvenčního zákona - ON-LINE
Červen 2024 # Program semináře: * Novela insolvenčního zákona implementující Směrnici EU 2019 - 1023 ve vztahu k oddlužení, aktuálně v legislativním procesu. * Změny ve prospěch i v neprospěch dlužníků. * Praktické změny do postavení věřitelů. * Aktuální výkladové otázky oddlužení * Aktuální judikatura k ...
AktuálnínovelainsolvenčníhozákonaON-LINE

Aktuální novela insolvenčního zákona - ON-LINE
Listopad 2024 # Program semináře: * Novela insolvenčního zákona implementující Směrnici EU 2019 - 1023 ve vztahu k oddlužení, aktuálně v legislativním procesu. * Změny ve prospěch i v neprospěch dlužníků. * Praktické změny do postavení věřitelů. * Aktuální výkladové otázky oddlužení * Aktuální judikatura k ...
AktuálnínovelainsolvenčníhozákonaON-LINE

Oddlužení z pohledu věřitele v závislosti na aktuálních změnách v důsledku novely insolvenčního zákona - ON-LINE
Prosinec 2024 # Program semináře: * aktuální změny v důsledku novely insolvenčního zákona * postavení věřitele v oddlužení – přihlašování pohledávek, vedení incidenčních sporů, podřízené pohledávky * zajištěný věřitel – přihlašování zajištěné pohledávky, správa a zpeněžování předmětu zajištění, uspokojování zajištěné pohledávky ...
OddluženípohleduvěřitelezávislostiaktuálníchzměnáchdůsledkunovelyinsolvenčníhozákonaON-LINE

insolvenčního

Celkem: 6 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | insolvenčního

Počet kurzů: 125145
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net