SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; judikaturou

Kurzy: judikaturou

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou
Listopad 2024 # Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, aktuální novely * Povinné subjekty a výjimky - dosavadní a nové povinné subjekty podle směrnice - rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající ...
Právoinformacevýkladzákonasvobodnémpřístupuinformacímjudikaturou

Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla)
Listopad 2024 # Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo? * Kdy vzniká zástavní právo zajišťující budoucí pohledávku? * Co je to maximální zástavní právo? * Co nesmí obsahovat zástavní smlouva? * Jak se sjednává smluvní zákaz zastavení ...
Zástavníprávopraktickyjudikaturoudůrazemnovápravidla

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou
Prosinec 2024 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
Zadáváníveřejnýchzakázekoblastisouladunejnovějšíjudikaturou

Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi)
Prosinec 2024 # Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podnikání * podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co musí být ujednáno ve smlouvě, co je dobré ujednat a čemu je dobré se vyhnout – jak z pohledu pronajímatele, tak nájemce) * práva a ...
Nájemprostorusloužícíhopodnikánípraktickybohatoujudikaturoudoporučenímismluvnípraxi

Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software v souladu s nejnovější judikaturou
Říjen 2024 # Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu. * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na ...
Veřejnézakázky:zadávámeinformačnísystémysoftwaresouladunejnovějšíjudikaturou

Právo na informace - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím s judikaturou - ON-LINE
Červenec 2024 # Program semináře: * Právo na informace - vývoj právní úpravy, mezinárodní a ústavněprávní základy, základní východiska pro výklad, judikatura, aktuální novely * Povinné subjekty a výjimky - dosavadní a nové povinné subjekty podle směrnice - rozbor změn v náhledu judikatury na podnikající ...
PrávoinformacevýkladzákonasvobodnémpřístupuinformacímjudikaturouON-LINE

Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
Červenec 2024 # Program semináře: * Specifika soutěže o veřejnou zakázku v oblasti HW a SW a ZZVZ * Soutěžíme HW: - Nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky (užívání obchodních názvů) a ZZVZ; - Zadávání dle benchmarku procesoru (specifika, rizika); - Požadavky na servis a maintenance HW v zadávací ...
ZadáváníveřejnýchzakázekoblastisouladunejnovějšíjudikaturouON-LINE

Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
Červenec 2024 # Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podnikání * podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co musí být ujednáno ve smlouvě, co je dobré ujednat a čemu je dobré se vyhnout – jak z pohledu pronajímatele, tak nájemce) * práva a ...
NájemprostorusloužícíhopodnikánípraktickybohatoujudikaturoudoporučenímismluvnípraxiON-LINE

Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE
Červenec 2024 # Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo? * Kdy vzniká zástavní právo zajišťující budoucí pohledávku? * Co je to maximální zástavní právo? * Co nesmí obsahovat zástavní smlouva? * Jak se sjednává smluvní zákaz zastavení ...
ZástavníprávopraktickyjudikaturoudůrazemnovápravidlaON-LINE

Zástavní právo (prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla) - ON-LINE
Listopad 2024 # Odborný program semináře * Co může být předmětem zástavního práva? * Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo? * Kdy vzniká zástavní právo zajišťující budoucí pohledávku? * Co je to maximální zástavní právo? * Co nesmí obsahovat zástavní smlouva? * Jak se sjednává smluvní zákaz zastavení ...
ZástavníprávopraktickyjudikaturoudůrazemnovápravidlaON-LINE

Nájem prostoru sloužícího k podnikání (prakticky, s bohatou judikaturou a doporučeními pro smluvní praxi) - ON-LINE
Prosinec 2024 # Odborný program semináře * vliv přechodných ustanovení na nájemní vztahy z let před účinností NOZ * které prostory lze pronajmout k podnikání * podstatné náležitosti nájemní smlouvy (co musí být ujednáno ve smlouvě, co je dobré ujednat a čemu je dobré se vyhnout – jak z pohledu pronajímatele, tak nájemce) * práva a ...
NájemprostorusloužícíhopodnikánípraktickybohatoujudikaturoudoporučenímismluvnípraxiON-LINE

Veřejné zakázky: zadáváme informační systémy a software v souladu s nejnovější judikaturou - ON-LINE
Červenec 2024 # Program semináře: * Veřejná zakázka na informační systémy a software – vymezení základních pojmů. * Zadavatel provozuje informační systém (často celá léta), který je třeba (najednou) „přesoutěžit“, jak postupovat dál, aneb začátek „krásného“ příběhu. * Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na ...
Veřejnézakázky:zadávámeinformačnísystémysoftwaresouladunejnovějšíjudikaturouON-LINE

judikaturou

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | judikaturou

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net