SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # ��kolen��; komunikaci

Školení: komunikaci

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem I. - Vzdělávejte se s těmi nejlepšími
Listopad 2022 # Image a charisma v roli prvního dojmu Jak svou řečí a vystupováním působíte na ostatní? Jak vypadáte, když sedíte, představujete se, když podáváte ruku, někoho oslovíte, anebo když jste účastníkem nepříjemné diskuse? Ať chceme, nebo ne, vším tím o sobě hodně prozrazujeme. Dnes již víme, že z našeho celkového dojmu udělá právě ten první 55 ...
RétorikašarmkomunikaciJanemPřeučilemVzdělávejtetěminejlepšími

Rovnou k věci: jak na otevřenou a účelnou komunikaci s jasným sdělením
Říjen 2022 # Naučíte se jasněji komunikovat a budete si ve svém vyjadřování jistější. Natrénujete, jak dávat otevřenou zpětnou vazbu (šéfovi, kolegům…), bez zbytečných emocí, které by mohly konverzaci zavést nechtěným směrem. Získáte postupy, jak vyčistit dusnou atmosféru, jak postupovat s otevřeností a získat pozitivní reakce okolí. * • jaké domněnky a očekávání komplikují vzájemnou komunikaci, • jak komunikovat přímo a s jasným sdělením, avšak se vzájemným respektem k ...
Rovnouvěci:otevřenouúčelnoukomunikacijasnýmsdělením

Typologie osobnosti jako cesta k porozumění a komunikaci
Říjen 2022 # Každý člověk má dokonalou osobnost – jen každý mluví trochu jiným jazykem. Naučíte se rychlé rozklíčovat typ a komunikační jazyk daného člověka. Dovede vás to k pochopení komunikačních schémat druhých lidí, klientů, zákazníků, kolegů i uchazečů o práci. Rychle poznáte silné i slabé stránky a budete vědět, jak komunikovat, abyste si rozuměli. * • jak komunikovat s lidmi podle typu jejich osobnosti, • výhody plynoucí z poznání typologie druhých lidí, • s ...
Typologieosobnostijakocestaporozuměníkomunikaci

Rozpoznejte skryté manipulace v komunikaci
Listopad 2022 # Seznámíte se s typy a známkami skryté manipulace. Poznáte, co manipulace způsobuje, jak vás ovlivňuje v běžném pracovním i osobním životě. Získáte tipy, jak se z manipulace vymanit a začít komunikovat lépe a hlavně prospěšněji. * • co je skrytá manipulace a proč si tuto “techniku” často předáváme z generace na generaci, • nejčastější typy skrytých manipulací a jejich důsledky, • rozpoznání skrytých manipulací u sebe i u druhých, • co s námi ...
Rozpoznejteskrytémanipulacekomunikaci

Nedostatek sebevědomí v komunikaci: projevy, důvody a řešení v konkrétních situacích
Listopad 2022 # Odpolední seminář, který vám zvedne sebevědomí a následně i náladu. V průběhu tohoto semináře si natrénujete různorodé techniky zvyšování sebedůvěry a zvládání nejistoty v nepříjemných situacích, které určitě neznáte, ale které ve svém životě ihned a opakovaně využijete. * Nebudu vás přesvědčovat, že jste vždy odolní, že se nemusíte bát a tak podobně. Předvedu vám, jak se sebevědomí doopravdy hraje. A jak taková hra může přejít z vašeho těla, svalů, mimiky… ...
Nedostateksebevědomíkomunikaci:projevydůvodyřešeníkonkrétníchsituacích

Využívejte mozek na maximum - Umění řídit svůj mozek jako klíč k efektivní komunikaci
Březen 2023 # Poznejte své vnitřní limity a otevřete se pozitivním změnám Za většinou našich problémů a úzkostí stojí mylná přesvědčení a stereotypní způsoby jednání. Podívejte se na své myšlení a komunikaci z jiného pohledu a objevte vnitřní překážky, které brzdí váš výkon. Prožijte na vlastní kůži, jaké to je, dokážete-li řídit vlastní mozek! ...
VyužívejtemozekmaximumUměníříditsvůjmozekjakoklíčefektivníkomunikaci

PR STRATEGIE PRO INTERNÍ KOMUNIKACI - - které vybrat a proč
Prosinec 2022 # Personalistika # Firemní kultura je tak dobrá, jak efektivní je interní komunikace zaměstnanců. Mnoho firem dnes zapomíná na potenciál, který skrývá zlepšení formy i obsahu interní komunikace. Nestačí jen vybrat ty pravé komunikační kanály, hlavní je vytvořit spolutvorbou atraktivní obsah, který zaujme tým na první pohled. Naučte se zachytit včas změny v PR ve svůj prospěch, protože zaměstnanci mohou významně podporovat image své firmy a značky! pro ...
STRATEGIEINTERNÍKOMUNIKACIkterévybratproč

TRÉNINK POHOTOVÝCH REAKCÍ V KOMUNIKACI
Únor 2023 # Rozvoj osobnosti # Určitě to znáte. Rozhovor skončil, dohoda proběhla. A zatímco odcházíte z jednání, dochází Vám, že jste vlastně neřekli to, co jste chtěli, napadají Vás dodatečné dotazy a argumenty, které ale nezazněly. Dost možná by jednání dopadlo úplně jinak, kdybyste se nenechali přesvědčit o řešení, které je pro Vás nakonec nevýhodné. Poznáváte se? cíl V tomto kurzu se naučíte, jak svůj úsudek zpomalit. Zjistíte, jaké nástrahy nám náš mozek a ...
TRÉNINKPOHOTOVÝCHREAKCÍKOMUNIKACI

Zákon č. 13 - 1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace
Listopad 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-878 - 2021; Zákon č. 13 - 1997 Sb., o pozemních komunikacích z pohledu úředníka, vlastníka a uživatele pozemní komunikace (webinář) Seminář je určen úředníkům obecních a krajských úřadů pověřených výkonem agendy silničního správního úřadu, dále pak starostům malých obcí, kteří nemají profesionální aparát a vykonávají uvedenou agendu osobně, a v neposlední řadě advokátům (popř. podnikovým právníkům), na něž se účastníci sporů o užívání cest nejčastěji obracejí. ...
Zákon1997Sbpozemníchkomunikacíchpohleduúředníkavlastníkauživatelepozemníkomunikace

Rétorika a šarm v komunikaci s Janem Přeučilem II. - Posuňte své rétorické dovednosti na ještě vyšší úroveň
Prosinec 2022 # Dosáhněte mistrovské mluvy pod vedením profesionálního herce Chcete si prohloubit své rétorické dovednosti s hercem a lektorem rétoriky Janem Přeučilem? Přinášíme vám nový kurz, který navazuje na první díl. Rétorické dovednosti jsou tím, co odlišuje úspěšné lidi od těch méně úspěšných. Schopnost přesvědčivého a působivého projevu je nepo...
RétorikašarmkomunikaciJanemPřeučilemPosuňterétorickédovednostiještěvyššíúroveň

Jak se vyvarovat destruktivní komunikaci
Prosinec 2022 # Cílem semináře je upozornit na hlavní typy „destruktivní komunikace“, jež ničí vztahy mezi lidmi, i na to, jak se jich vyvarovat. * • co je destruktivní komunikace a proč k ní docela často dochází, • čtyři hlavní typy destruktivní komunikace, • projevy a důsledky destruktivní komunikace, • jak destruktivní komunikaci z obou stran čelit. ...
vyvarovatdestruktivníkomunikaci

Výběr typů mostů pozemních komunikací a jejich návrh
Říjen 2022 # Cílem semináře je seznámit účastníky se správným návrhem mostů v úvodních stupních projektové dokumentace ve světle obtížnosti změn v dalším průběhu. Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT. Seminář se bude konat on-line přes aplikaci Teams. Instrukce k připojení obdrží účastníci do emailu. Po akci obdrží účastníci materiály zpracované lektorem v ...
Výběrtypůmostůpozemníchkomunikacíjejichnávrh

komunikaci

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | komunikaci

Počet kurzů: 103270
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net