SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; kontrole

Kurzy: kontrole

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení

Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2024
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-698 - 2022; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně (webinář) ...
Směrnicezákonfinančníkontrolepraktickáaplikaceveřejnésprávě2024

Zákon o kontrole v aplikační praxi
Srpen 2024 # Akreditace: MV - AK - PV-121 - 2024; Zákon o kontrole (webinář) Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odpověděli jste na obě otázky ano, ale potýkáte se ve své praxi s jeho uplatňováním? Pak přijďte na náš seminář k zákonu o kontrole vedený Ing. Tomášem Pöslem, který Vás seznámí nejen s důležitými hledisky právní úpravy, ale i praktickými aspekty kontroly, s nimiž se během své bohaté praxe setkal. Probrány budou kromě významných otázek, ...
Zákonkontroleaplikačnípraxi

Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Září 2024 # Program: * Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí) * Průběh kontroly - pověření ke kontrole, - zahájení kontroly, - práva a povinnosti kontrolujících, - protokol o kontrole a námitky proti ...
Zákonkontrolekontrolnířád

Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
Prosinec 2024 # Odborný program semináře: * Požadavky na právní úpravu kontrolních činností veřejné správy * Předmět úpravy, působnost a charakter kontrolního řádu * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu * Aplikace kontrolního řádu při provádění ...
Zákonkontrolekontrolnířádpraxi

Zákon o kontrole (kontrolní řád) - ON-LINE
Červenec 2024 # Program: * Rozsah působnosti kontrolního řádu (okruh kontrolních orgánů a rozsah kontrolních činností, které se novým kontrolním řádem řídí) * Průběh kontroly - pověření ke kontrole, - zahájení kontroly, - práva a povinnosti kontrolujících, - protokol o kontrole a námitky proti ...
ZákonkontrolekontrolnířádON-LINE

Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
Červenec 2024 # Odborný program semináře: * Požadavky na právní úpravu kontrolních činností veřejné správy * Předmět úpravy, působnost a charakter kontrolního řádu * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu * Aplikace kontrolního řádu při provádění ...
ZákonkontrolekontrolnířádpraxiON-LINE

Veřejnosprávní kontrola – Protokol o kontrole a popis kontrolních zjištění
Říjen 2024 # Proces veřejnosprávní kontroly na časové ose se zaměřením na obsah protokolu o kontrole a způsobu zpracování jednotlivých kontrolních zjištění prostřednictvím aktuálních modelových příkladů. OBSAH SEMINÁŘE Veřejnosprávní kontrola od její přípravy až po ukončení kontroly, a to prostřednictvím praktických vzorových dokumentů, které jsou zpracovány ...
VeřejnosprávníkontrolaProtokolkontrolepopiskontrolníchzjištění

Jak postupovat při kontrole u příjemce dotací
Říjen 2024 # Cílem kurzu je předání praktických zkušeností z dlouholetého výkonu kontroly na místě, příklady zjišťovaných nedostatků. OBSAH SEMINÁŘE Příprava na kontrolu: co je nutno vědět o příjemcích dotací a návratných finančních výpomocí – spolky, pobočné spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, obchodní korporace aj. právnické osoby (statutární ...
postupovatkontrolepříjemcedotací

Rozbor vzorové směrnice o vnitřní kontrole příspěvkové organizace
Listopad 2024 # Seznámení se základními oblastmi vnitřní kontroly příspěvkové organizace pomocí vzorové směrnice s variantními řešeními. Vysvětlení schvalovacích postupů v praxi příspěvkové organizace s ohledem na současný stav legislativy. Upozornění na vhodné náležitosti vnitřních směrnic. OBSAH SEMINÁŘE Úvod – legislativní rámec Řídící kontrola. ...
Rozborvzorovésměrnicevnitřníkontrolepříspěvkovéorganizace

kontrole

Celkem: 9 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | kontrole

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net