SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; kontrole

Školení: kontrole

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení

Otázky a odpovědi k veřejnosprávní kontrole u příjemce dotace
Květen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-593 - 2016, Kontrola u příjemce dotace a na co si dát v praxi pozor Cíl semináře Cílem semináře je přiblížit výkon veřejnosprávní kontroly jakožto jeden z druhů finanční kontroly. Účastníci semináře budou seznámeni s pravidly pro výkon veřejnosprávní kontroly u žadatelů - příjemců veřejné finanční podpory dle aktuálně platných ustanovení kontrolního řádu. ...
Otázkyodpovědik veřejnosprávníkontrolepříjemcedotace

Zákon o kontrole - praktické příklady
Červen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-529 - 2015; Kontrolní řád Víte, při jakém typu kontroly se použije kontrolní řád a kdo je povinen se jím řídit? Odpověděli jste na obě otázky ano, ale potýkáte se ve své praxi s jeho uplatňováním? Pak přijďte na náš seminář k zákonu o kontrole vedený Ing. Tomášem Pöslem, který Vás seznámí nejen s důležitými hledisky právní úpravy, ale i praktickými aspekty kontroly, s nimiž se během své bohaté praxe setkal. Probrány budou kromě významných otázek, jakými jsou ...
Zákonkontroleprakticképříklady

Směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě v r. 2022
Srpen 2022 # Akreditace: MV - AK - PV-72 - 2016; Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně ...
Směrnicezákonfinančníkontrolepraktickáaplikaceveřejnésprávě2022

Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů
Květen 2022 # Program semináře: * aktuality k vývoji legislativy a judikatury * novinky od dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů * povinnost dokládat soulad jako jedna ze základních změn, kterou GDPR přineslo * jaké jsou dozorové pravomoci ÚOOÚ, jaké změny zavedlo GDPR * jak probíhá kontrola ÚOOÚ, vztah ke ...
doložitsouladGDPRkontroleúřaduochranuosobníchúdajů

Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
Květen 2022 # Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu. * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu. * Aplikace kontrolního řádu při provádění správního dozoru (kontroly nepodřízených osob). * Aplikace kontrolního řádu při provádění státního dozoru nad výkonem ...
Zákonkontrolekontrolnířádpraxi

Jak doložit soulad s GDPR a to i při kontrole úřadu pro ochranu osobních údajů - ON-LINE
Květen 2022 # Program semináře: * aktuality k vývoji legislativy a judikatury * novinky od dozorových úřadů pro ochranu osobních údajů * povinnost dokládat soulad jako jedna ze základních změn, kterou GDPR přineslo * jaké jsou dozorové pravomoci ÚOOÚ, jaké změny zavedlo GDPR * jak probíhá kontrola ÚOOÚ, vztah ke ...
doložitsouladGDPRkontroleúřaduochranuosobníchúdajůON-LINE

Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi - ON-LINE
Květen 2022 # Odborný program semináře: * Rozbor jednotlivých institutů kontrolního řádu. * Použití institutů správního řádu při postupu podle kontrolního řádu. * Aplikace kontrolního řádu při provádění správního dozoru (kontroly nepodřízených osob). * Aplikace kontrolního řádu při provádění státního dozoru nad výkonem ...
ZákonkontrolekontrolnířádpraxiON-LINE

kontrole

Celkem: 7 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | kontrole

Počet kurzů: 101406
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde