SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; kvality

Školení: kvality

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení

Výrobní controlling - Řízení výkonu a kvality výroby
Říjen 2021 # Pochopte význam výrobního controllingu a ukazatelů pro efektivní řízení výroby Dobrá komunikace uvnitř firmy a vzájemné pochopení požadavků ze strany výroby, strategického managementu i pracovníků odpovědných za finanční řízení jsou podmínkou skutečné efektivity firmy. Seznamte se s principy výrobního controllingu a jeho rolí při řízení ...
VýrobnícontrollingŘízenívýkonukvalityvýroby

NASTAVENÍ A HODNOCENÍ PROGRAMU PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY INTERNÍHO AUDITU VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Listopad 2021 # Pro interní auditory, řídící a vedoucí pracovníků útvarů interního auditu, metodiky pro auditní činnost, odborníky připravující se na nezávislou validaci interních hodnocení ve veřejné správě a další, kteří se zajímají o problematiku praktického nastavení a hodnocení Programu pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu ve veřejné ...
NASTAVENÍHODNOCENÍPROGRAMUZABEZPEČENÍZVYŠOVÁNÍKVALITYINTERNÍHOAUDITUVEŘEJNÉSPRÁVĚ

Lean Six Sigma - Green Belt: zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti
Listopad 2021 # Lean Six Sigma je řídící metodika určená k průběžnému zvyšování kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snižování nákladů. Jejími hlavními úkoly jsou mj. systematicky odstraňovat plýtvání ze všech firemních procesů a zachovávat pouze aktivity, které mají skutečnou hodnotu pro zákazníka. Six Sigma znamená také 3,4 chyby na 1,000.000 operací. Pro řadu firem to je zdánlivě nedosažitelný výsledek. Pokud se management rozhodne toho dosáhnout, pak volí metodu Lean Six Sigma. Její ...
LeanSigmaGreenBelt:zvyšováníkvalityvýkonnostizákaznickéspokojenosti

Program kvality interního auditu a jeho využití pro každodenní práci auditorů
Prosinec 2021 # Vedoucí interního auditu, manažeři interního auditu a senior interní auditoři. Cíl semináře Cílem semináře je seznámit zkušené auditory s naplňováním požadavků standardu řady 1300 týkajícího se programu kvality interního auditu. Co dělat, aby to nebyla jen teorie? Jak to využít pro průběh auditní zakázky, tvorbu zprávy a komunikace s a...
Programkvalityinterníhoauditujehovyužitíkaždodennípráciauditorů

Standardy kvality sociálních služeb
Listopad 2021 # Standardy kvality sociálních služeb obecně jsou základním kritériem toho, jak se musí sociální služby poskytovat. Procedurální standardy stanovují, jak má poskytování služby vypadat. Personální standardy se věnují personálnímu zajištění služeb. Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních služeb. V tomto kurzu je věnována pozornost problematice jednotlivých kritérií standardů kvality a jejich implementaci do ...
Standardykvalitysociálníchslužeb

Interní hodnocení kvality interního auditu v souladu se standardem 1300
Listopad 2021 # Pro pokročilé interní auditory. Určeno pro Vedoucí interního auditu, manažery a senior interní auditory. Cíl semináře Cílem webináře je projít s vedoucími a manažery IA požadavky na zajištění průběžného interního hodnocení kvality výkonu činnosti interního auditu a s prováděním tzv. auditu auditu formou sebehodnocení souladu se ...
Interníhodnoceníkvalityinterníhoauditusouladustandardem1300

Kvalita a základní nástroje managementu kvality
Listopad 2021 # Na tomto kurzu Vás naučíme systematizovat jednotlivé znaky kvality, dívat se na vlastní produkty očima zákazníka a pochopit principy kontroly a zkoušení. Na praktických příkladech si vyzkoušíte aplikaci základních nástrojů managementu kvality v praxi. Kurz je také zaměřen na zlepšení vzájemných vztahů mezi pracovníky a jednotlivými odděleními pro efektivnější spolupráci v praxi. Kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na procesu zlepšování výrobních procesů a managementu ...
Kvalitazákladnínástrojemanagementukvality

APQP - Moderní plánování kvality
Listopad 2021 # Na tomto kurzu Vás naučíme používat základní metody plánování kvality produktu, seznámíte se se vstupy a výstupy jednotlivých etap metodiky APQP. Pomůžeme Vám pochopit využití základních nástrojů a metod uvedených v metodice APQP, např. FMEA, MSA, hodnocení způsobilosti, kontrolní plán. Kurz je určen pro všechny osoby, které se věnují procesu plánování kvality produktu a procesu zavádění nových výrobků, tj. manažery projektů, manažery výroby, manažery kvality. * Na tomto kurzu Vás naučíme ...
APQPModerníplánováníkvality

Řízení firmy v souladu se zásadami kvality dle ČSN EN ISO 9001 a IATF 16949
Leden 2022 # Chcete řídit vaši firmu dle osvědčených postupů a zásad kvality? Chcete se vyhnout managementu vašich lidí a produktů systémem pokus - omyl? Pak je tento kurz právě pro Vás! Správné postupy přitom existují. Stačí se s nimi seznámit, začít je dodržovat a úspěch se dostaví. Pojďme společně hledat cestu k naplnění těchto norem nejen na papíře, ale i v realitě každodenního fungování vaší firmy. * Chcete řídit vaši firmu dle osvědčených postupů a zásad kvality? Chcete se vyhnout managementu vašich ...
Řízenífirmysouladuzásadamikvality9001IATF16949

Statistické metody v řízení kvality
Listopad 2021 # Srozumitelně se seznámíte s takovou statistikou, kterou snadno aplikujete a stane se Vám sluhou [ne zlým pánem]. Pro lepší pochopení si vše procvičíte na mnoha p...
Statistickémetodyřízeníkvality

kvality

Celkem: 10 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | kvality

Počet kurzů: 97084
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni-kurzy.eu
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde