SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; lépe

Školení: lépe

Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení

Lepení folií na karoserie automobilů - Rekvalifikační kurz
Srpen 2024 # Rekvalifikační kurs LEPENÍ 3D WRAP fólií na KAROSERIE automobilu [celopolep a částečný polep vozidla fóliemi určenými pro polep karoserie, reklama na vozidle, folie na kroserie, folie namísto laku, reklama na ...
LepenífoliíkaroserieautomobilůRekvalifikačníkurz

Kurz Lepení 3D Wrap Autofólií [5dní]
Srpen 2024 # Školení pětidenní Wrap – kurz, který je určen pro začátečníky, kteří se chtějí věnovat profesionálním polepům aut. Skládá se z krátké praktické části a poté velmi intenzivní, celodenní výuky praktického lepení s lektorem po dobu jednoho týdne. Výuka probíhá na speciálních trenažerech částí automobilu a poté na celém a...
KurzLepeníWrapAutofólií5dní

Kurz Lepení autofólií bez demontáže na autoskla vozidel [Rekvalifikační 5 denní kurz]
Srpen 2024 # Rekvalifikační 5 denní kurz je určen pro začátečníky, kteří si chtějí osvojit techniky lepení autofolií a získat vzdělání, které je potřebné k vykonávání činnosti jako OSVČ. Kurz se skládá z krátké praktické části a poté intenzivní výuky praktického lepení s ...
KurzLepeníautofóliídemontážeautosklavozidelRekvalifikačnídenníkurz

Jak lépe vyjednávat v práci i v běžném životě
Srpen 2024 # Často se říká „těžko na cvičišti, lehko na bojišti“: v průběhu tohoto semináře získáte větší sebevědomí při vyjednávání, nacvičíte si reálně situace, které potřebujete v praxi řešit. Natrénujete, jak své vyjednávací argumenty podložit fakty a být si tak jistější. Získáte dovednosti, jak při vyjednávání získat na svoji stranu různé typy lidí. * • jak se dobře a klidně připravit na vyjednávání a na co v přípravě nezapomenout, • jak postupovat ...
lépevyjednávatpráciběžnémživotě

Jak udělat lépe benchmarking?
Prosinec 2024 # • Účastníci kurzu získají v souladu s požadavky návod k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu • Na konkrétních příkladech jim bude ukázáno, jak je možné metodiku benchmarkingu efektivně použít ve vlastní organizaci • Sestaví se postup aplikace na vlastních procesech * • Co je benchmarking – příklady z domácích a zahraničních firem • Proč a kdy uskutečňovat benchmarking • Postup při aplikaci benchmarkingu • Stanovení cílů be...
udělatlépebenchmarking?

Jak udělat lépe benchmarking?
Prosinec 2024 # • Účastníci kurzu získají v souladu s požadavky návod k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu • Na konkrétních příkladech jim bude ukázáno, jak je možné metodiku benchmarkingu efektivně použít ve vlastní organizaci • Sestaví se postup aplikace na vlastních procesech * • Co je benchmarking – příklady z domácích a zahraničních firem • Proč a kdy uskutečňovat benchmarking • Postup při aplikaci benchmarkingu • Stanovení cílů be...
udělatlépebenchmarking?

Asertivní desatero v praxi - Jak lépe zvládat nekomfortní situace s pomocí asertivity
Září 2024 # Posilte sebejistotu a sebeúctu, osvojte si základní pravidla asertivní komunikace Naučte se asertivně něco nebo někoho odmítat! Odolávejte nátlakovým až manipulativním situacím! Nebojte se vyjadřovat svůj negativní názor! Asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat kompromisy a také vzájemnou ...
Asertivnídesateropraxilépezvládatnekomfortnísituaces pomocíasertivity

Kurz Lepení 3D Wrap Autofólií vč. zkoušky [2 dny]
Srpen 2024 # Školení dvoudenní Wrap - samotná výuka lepení folií na karoserie vozidle probíhá formou praktického kurzu . =gt; Získáte zkušenost v celoplošném polepu vozidel do jednobarevných fólií. V praktické části a v teoretické části se také naučíte jak ve spolupráci s grafikem lze lepit grafický tisk, například reklamní fotografie v tisku. Absolvent kurzu bude schopen polepit auto kompletně, určit postup lepení, vypočítat spotřebu materiálů a posoudit vhodnost povrchu karoserie k aplikaci konkrétního ...
KurzLepeníWrapAutofóliízkouškydny

Kurz lepení folií na okna aut – tónování autoskel vč. zkoušky [2 dny]
Srpen 2024 # Školení dvoudenní je určeno pro získání statusu montážního pracoviště, předpokládá se manuální zručnost a je vhodné pro techniky, kteří mají za sebou několik nalepených oken anebo alespoň ví něco o lepení folií. Dvoudenní školení se vypisují i pro začátečníky, kdy v jednotlivých krocích dojde ke zvládnutí technologického postupu lepení a poté převážně v praktické části se učí výukou opakovaného lepení ...
Kurzlepenífoliíoknatónováníautoskelzkouškydny

Kurz lepení folií na okna aut – tónování autoskel vč. zkoušky [Jednodenní školení]
Srpen 2024 # Školení jednodenní je určeno pro získání statusu montážního pracoviště [9-15 hodin 1 den], předpokládá se úplná znalost lepení s tolerancí malých chyb, které lze v krátké praxi doučit. Složení zkoušky znalosti vyhlášky MDČR a odborná zkouška. U účastníků tohoto školení se předpokládá, že umí nalepit všechna skla [včetně zadního] s tím, že si mohou tyto dovednosti v rámci školení zdokonalit a hlavně zrychlit. Případně za účasti lektora odstranit drobné nedostatky ve své práci. Velkou část ...
KurzlepenífoliíoknatónováníautoskelzkouškyJednodenníškolení

lépe

Celkem: 12 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | lépe

Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net