SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; mírně

Kurzy: mírně

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení

Enterprise Architect pro (nejen) mírně pokročilé
Říjen 2024 # Enterprise Architect  je nástroj podporující celý životní cyklus tvorby software od sběru požadavků, přes analýzu a návrh až ke generování zdrojových kódů. Stejně tak jej lze použít pro zaznamenávání podnikové architektury, modelování obchodních procesů a dalšího. Enterprise Architect je v současné době používání nejen v mnoha velkých mezinárodních korporacích, ale i v malých a středních firmách. Cíle školení Podrobnější seznámení s nástrojem a jeho schopnostmi, Ukázat na uceleném ...
EnterpriseArchitectnejenmírněpokročilé

DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce
Srpen 2024 # Daň z přidané hodnoty srozumitelně, komplexně a na příkladech z praxe. Cílem kurzu je porozumět úmyslu zákonodárce a smyslu směrnice i jednotlivým ustanovením a probrat je na množství praktických situací a příkladů. * • co je předmětem daně, co není a proč, • pojmy a jejich opora ve Směrnici, vysvětlení a praktické dopady, • registrace plátce nejen po překročení limitní hranice, výpočet obratu, dobrovolná registrace plátce, • registrace id...
procvičovacíkurzmírněpokročiléplátce

DPH – procvičovací kurz pro mírně pokročilé až pokročilé plátce
Srpen 2024 # Daň z přidané hodnoty srozumitelně, komplexně a na příkladech z praxe. Cílem kurzu je porozumět úmyslu zákonodárce a smyslu směrnice i jednotlivým ustanovením a probrat je na množství praktických situací a příkladů. * • co je předmětem daně, co není a proč, • pojmy a jejich opora ve Směrnici, vysvětlení a praktické dopady, • registrace plátce nejen po překročení limitní hranice, výpočet obratu, dobrovolná registrace plátce, • registrace id...
procvičovacíkurzmírněpokročiléplátce

Účetnictví podnikatelských subjektů v praxi – pro mírně pokročilé
Listopad 2024 # Exkluzivně pro 1. VOX a. s. Jak zaúčtovat dotaci na pořízení dlouhodobého majetku nebo provozní dotaci? Co vše mi vstupuje do pořizovací ceny dlouhodobého majetku? K čemu slouží v účetnictví rezervy? Jak mohu optimalizovat výši daňové povinnosti pomocí opravných položek k pohledávkám? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších informací se dozvíte na tomto semináři. Získáte ucelenější pohled na účetní a daňovou problematiku dle aktuální legislativy. Probereme si jednotlivé ...
Účetnictvípodnikatelskýchsubjektůpraximírněpokročilé

Aktuální otázky vypořádání společného jmění manželů se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky (pro mírně pokročilé a pokročilé)
Říjen 2024 # Cíl semináře Seminář určený posluchačům alespoň se základními znalostmi společného jmění manželů bude zaměřen na některá složitější témata spojená se společným jměním manželů promítající se do právních otázek spojených s vypořádáním společného jmění manželů. Výklad bude zaměřen na řešení praktických otázek s využitím dosavadní a nejnovější rozhodovací praxe Nejvyššího soudu České republiky zaměřené společné jmění manželů. Obsahem semináře budou následující dílčí témata : 1) P...
AktuálníotázkyvypořádáníspolečnéhojměnímanželůzaměřenímrozhodovacípraxiNejvyššíhosouduČeskérepublikypromírněpokročilépokročilé

Umělá inteligence – od základů k mírně pokročilým – Canva
Září 2024 # Tento kurz poskytuje kompletní informace pro začátečníky i mírně pokročilé uživatele Canvy, od základních informací o programu až po praktické tipy pro vytváření poutavých grafických designů. Kurz zahrnuje rovněž praktickou část, kdy si sami účastníci vytvoří praktické výstupy typu: vizitka, pozvánka, prezentace, příspěvek na FB, Instagram, oznámení atp. Účastník pracuje stěžejně ve free verzi. Zároveň dostává informace, co je možné vytvořit při využití verze ...
UměláinteligencezákladůmírněpokročilýmCanva

Znakový jazyk pro mírně pokročilé [II. modul]
Září 2024 # Veškeré lidské dění je o komunikaci - tou dokážeme dávat i přijímat, a to nejen informace, ale také své city, vůli či myšlenky. Komunikace s handicapovanými je na první pohled jiná, ale to není důvodem, proč se ji bát! V kurzu se naučíte okolo 1000 znaků [znakovaná čeština], díky kterým budete schopni se dorozumívat se sluchově handicapovanými osobami v běžných situacích. Budete také schopni vést konverzaci či vlastní projev na různá témata [bydlení, rodina, stravování, nákup a oblečení, ...
ZnakovýjazykmírněpokročiléIImodul

Word mírně pokročilý
Červenec 2024 # Školení je určené pro uživatele programu Word, kterým již nestačí základní formátování. Posluchači se naučí vytvářet dokumenty se složitějším formátováním, s obrázky, tabulkami a grafy. Seznámí se s možnostmi zrychlení práce s textem, naučí se efektivnímu formátování pomocí stylů a nastavit složitější zápatí a záhlaví. * Kurz Word mírně pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Word mírně pokročilý se účastní maximálně 8 osob. Kurz Word mírně pokročilý probíhá ...
Wordmírněpokročilý

Excel mírně pokročilý
Červenec 2024 # Školení je určené uživatelům programu Excel, kteří chtějí používat v tabulkách vzorce a funkce, efektivně pracovat s rozsáhlými tabulkami a tabulky formátovat podle svých představ. Posluchači se naučí zadávat složitější funkce a ve vzorcích používat absolutní odkazy. Seznámí se s možnostmi zrychlení práce s rozsáhlými tabulkami a nástroji pro práci s databázemi. * Kurz Excel mírně pokročilý probíhá v malé skupině účastníků. Kurzu Excel mírně pokročilý se účastní ...
Excelmírněpokročilý

Microsoft Excel – pro mírně pokročilé
Červenec 2024 # Předpokládané znalosti Znalosti odpovídající obsahu kurzu: Microsoft Excel – základní kurz. Cíl kurzu Rychle a automatizovaně zpracovávat a prezentovat velké množství dat v programu MS Excel díky ...
MicrosoftExcelmírněpokročilé

DPH v příkladech - podrobný výklad pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní
Říjen 2024 # Bude upozorněno na navržené změny zákona o DPH – sněmovní tisk č. 726  1. den  Předmět daně z přidané hodnoty  Základní pojmy  Stanovení obratu od 1. 1. 2023, registrace plátce a identifikované osoby návrh změn od 1. 1. 2025  Stanovení místa plnění při dodání zboží a poskytnutí služby, ...
příkladechpodrobnývýkladzačátečníkymírněpokročilé2denní

Zadávání veřejných zakázek pro mírně pokročilé
Říjen 2024 # Základní plánované tematické okruhy: * Sčítací pravidla, funkční celky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky – pravidla pro věcné vymezení, dělení a spojování veřejných zakázek, odůvodňování nedělení nadlimitních veřejných zakázek, zadávání na úrovni provozních jednotek, vymezení funkčního celku a časové souvislosti, aplikace pravidel ...
Zadáváníveřejnýchzakázekmírněpokročilé

mírně

Celkem: 15 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | mírně
[?]


Počet kurzů: 138294
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net