SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; malé

Školení: malé

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

Maledivy - Neobyčejná inspirace Mastermind skupinou
Listopad 2022 # Program kurzu   Nabídka unikátní cesty, jež je kombinací lenošení a rozmazlování na nejkrásnějších plážích světa s MasterMindy, s cílem usnadnit vám pochopit sami sebe.   Proč se zúčastnit semináře na Maledivách? Pomocí imaginací se dostáváte blíže k vlastnímu sebepoznání. Lépe porozumíte tomu, co se ve vás děje. Imaginace je velice ...
MaledivyNeobyčejnáinspiraceMastermindskupinou

Malé daně – výklad zákonů
Březen 2022 # Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář 8. 3. 2022; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 9. 3. 2022; 9:00–16:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 3. seminář: 10. 3. 2022; 9:00–14:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko 4. seminář 11. 3. 2022; ...
Malédaněvýkladzákonů

Malé daně – výklad zákonů
Březen 2022 # Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář 8. 3. 2022; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 9. 3. 2022; 9:00–16:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 3. seminář: 10. 3. 2022; 9:00–14:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko 4. seminář 11. ...
Malédaněvýkladzákonů

Veřejné zakázky malého rozsahu – praktický rozbor a řešení konkrétních problémů
Červen 2022 # Cílem semináře je seznámit účastníky s komplexní problematikou veřejných zakázek malého rozsahu. Zabývat se budeme nejen jejich zákonným rámcem, ale také tématikou uveřejňování, uzavírání smluv a změn závazků z těchto smluv. Cílem je ukázat, že veřejné zadávání je oblast práva, která je zajímavá, živá a přinášející neustále nové poznatky, výzvy a nová řešení. * • výjimky ze ZZVZ a jejich odlišnosti, • stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, • ...
Veřejnézakázkymaléhorozsahupraktickýrozborřešeníkonkrétníchproblémů

Veřejné zakázky malého rozsahu – praktický rozbor a řešení konkrétních problémů
Červen 2022 # Cílem semináře je seznámit účastníky s komplexní problematikou veřejných zakázek malého rozsahu. Zabývat se budeme nejen jejich zákonným rámcem, ale také tématikou uveřejňování, uzavírání smluv a změn závazků z těchto smluv. Cílem je ukázat, že veřejné zadávání je oblast práva, která je zajímavá, živá a přinášející neustále nové poznatky, výzvy a nová řešení. * • výjimky ze ZZVZ a jejich odlišnosti, • stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, • ...
Veřejnézakázkymaléhorozsahupraktickýrozborřešeníkonkrétníchproblémů

Veřejné zakázky malého rozsahu - seminář o velkých úskalích malých zakázek
Únor 2022 # Z plánovaných tematických okruhů: * Limity přímé a zprostředkované použitelnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a jiných předpisů při kontraktaci smluv na veřejné zakázky malého rozsahu * Povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu z pohledu typu zadavatele * Povinnosti ve vztahu k veřejným zakázkám malého ...
Veřejnézakázkymaléhorozsahuseminářvelkýchúskalíchmalýchzakázek

ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU, DPP a DPČ - - mzdové souvislosti
Červen 2022 # Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty. obsah Právní úprava dohod o provedení práce Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti Odměnu lze sjednat i v jiné smlouvě – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020 Objem výkonu práce u DPČ lze sjednat i neurčitě (maximálně, nejvýše) – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020 a problémy s tím spojené Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ, periodické a mimořádné ...
ZAMĚSTNÁNÍMALÉHOROZSAHUmzdovésouvislosti

Veřejné zakázky malého rozsahu
Únor 2022 # Pro všechny úrovně. Určeno pro Interní auditory a další pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace, veřejnoprávní korporace. Cíl semináře Seminář seznámí účastníky problematikou zadávání veřejných ...
Veřejnézakázkymaléhorozsahu

Správce sítí pro malé a střední organizace
Leden 2022 # Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Správce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ukončení kurzu základní kompetence pro profesní kvalifikaci 26-002-M. Cílem tohoto kurzu je získání teoretických a praktických vědomostí a dovedností ...
Správcesítímaléstředníorganizace

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace
Leden 2022 # Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Správce operačních systémů pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje počítačovou techniku a základní síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ukončení kurzu základní dovednosti pro uvedenou kvalifikaci. Cílem tohoto kurzu je získání teoretických ...
Správceoperačníchsystémůmaléstředníorganizace

Zpracování personální agendy a další pro malé a středně velké firmy # pro malé a středně velké firmy
Únor 2022 # Povedeme vaší personální agendu přímo s vaším personalistou,, naučíme ho a nebo zdokonalíme ve všech směrech v souladu s platnou leg...
Zpracovánípersonálníagendydalšímaléstředněvelkéfirmymaléstředněvelkéfirmy

malé

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | malé

Počet kurzů: 100716
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde