SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; malé

Školení: malé

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení

Malé daně – výklad zákonů
Březen 2023 # Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář 14. 3. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 15. 3. 2023; 9:00–13:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko 3. seminář: 15. 3. 2023; 13:30–18:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 4. seminář ...
Malédaněvýkladzákonů

Malé daně – výklad zákonů
Březen 2023 # Po absolvování seminářů se budete umět orientovat v dani z nemovitých věcí, dani z hazardních her, dani silniční, ve spotřebních daních a ekologické dani. * 1. seminář 14. 3. 2023; 9:00–17:00 • Zákon o spotřebních daních a ekologická daň • Ing. Ivo Šulc 2. seminář 15. 3. 2023; 9:00–13:00 • Zákon o dani silniční • Ing. Julie Vasko 3. seminář: 15. 3. 2023; 13:30–18:00 • Zákon o dani z hazardních her • JUDr. Mgr. Michal Tuláček, Ph.D. 4. seminář ...
Malédaněvýkladzákonů

Veřejné zakázky malého rozsahu
Únor 2023 # Akreditace: MV - AK - PV-178 - 2016; Veřejné zakázky malého rozsahu Cíl semináře Cílem semináře je nebát se veřejných zakázek, ale mít k nim respekt. ...
Veřejnézakázkymaléhorozsahu

ZAMĚSTNÁNÍ MALÉHO ROZSAHU, DPP a DPČ - - mzdové souvislosti
Květen 2023 # Mzdové účetnictví # Určeno pro mzdové účetní a personalisty. obsah Právní úprava dohod o provedení práce Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti Odměnu lze sjednat i v jiné smlouvě – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020 Objem výkonu práce u DPČ lze sjednat i neurčitě (maximálně, nejvýše) – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020 a problémy s tím spojené Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ, periodické a mimořádné ...
ZAMĚSTNÁNÍMALÉHOROZSAHUmzdovésouvislosti

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY malého rozsahu - - jak nešlápnout vedle při zadávání zakázek malého rozsahu
Červen 2023 # Obchodní právo # Určeno pro zaměstnance ministerstev, územně samosprávných celků, nemocnic, pojišťoven, vysokých škol a výzkumných ústavů. cíl Seznámit osoby, které se v rámci své činnosti zabývají zadáváním veřejných zakázek s problematikou při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. V rámci semináře budou prezentovány hlavní pojmy a zásady zadávání veřejných zakázek , které se uplatní při zadávání zakázek malého rozsahu. Cílem je též upozornit na ...
VEŘEJNÉZAKÁZKYmaléhorozsahunešlápnoutvedlezadávánízakázekmaléhorozsahu

Business intelligence pro malé a střední podniky
Únor 2023 # Na kurzu získáte návod na první kroky, jak podnikat úspěšněji pomocí datové analytiky. Dozvíte se, – jak vám BI pomůže optimalizovat a zefektivnit špatně nastavené procesy, – jak propojovat data z více oddělení (marketingové, obchodní, personální ad.), – jak data využít pro automatizaci procesů a rozvoj businessu např. převedení zaměstnanců z automatizovaných pracovních pozic na obchodní, kreativní, inovativní… * • jak rostoucí množství dat ...
Businessintelligencemaléstřednípodniky

Business intelligence pro malé a střední podniky
Únor 2023 # Na kurzu získáte návod na první kroky, jak podnikat úspěšněji pomocí datové analytiky. Dozvíte se, – jak vám BI pomůže optimalizovat a zefektivnit špatně nastavené procesy, – jak propojovat data z více oddělení (marketingové, obchodní, personální ad.), – jak data využít pro automatizaci procesů a rozvoj businessu např. převedení zaměstnanců z automatizovaných pracovních pozic na obchodní, kreativní, inovativní… * • jak rostoucí množství dat ...
Businessintelligencemaléstřednípodniky

Správce sítí pro malé a střední organizace
Leden 2023 # Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Správce sítí pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ukončení kurzu základní kompetence pro profesní kvalifikaci 26-002-M. Cílem tohoto kurzu je získání teoretických a praktických vědomostí a dovedností ...
Správcesítímaléstředníorganizace

Správce operačních systémů pro malé a střední organizace
Leden 2023 # Certifikovaný profesní rekvalifikační kurz Správce operačních systémů pro malé a střední organizace navrhuje, implementuje a udržuje počítačovou techniku a základní síťovou infrastrukturu malé a střední organizace. Kurz je určen všem, kteří se chtějí ucházet o správce sítě a IT techniky v malých a středních organizacích. Posluchač získá po ukončení kurzu základní dovednosti pro uvedenou kvalifikaci. Cílem tohoto kurzu je získání teoretických ...
Správceoperačníchsystémůmaléstředníorganizace

malé

Celkem: 13 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | malé

Počet kurzů: 104365
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net