SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; manažerské

Kurzy: manažerské

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům
Říjen 2024 # Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady. * VEDENÍ LIDÍ - LEADERSHIP: Osobnost manažera, vytváření neformální autority • přístupy k vedení lidí • tradiční styly vedení lidí • ...
Manažerskédovednostianebvéstmotivovatlidivyššímvýkonům

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům
Červenec 2024 # Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady. * VEDENÍ LIDÍ - LEADERSHIP: Osobnost manažera, vytváření neformální autority • přístupy k vedení lidí • tradiční styly vedení lidí • ...
Manažerskédovednostianebvéstmotivovatlidivyššímvýkonům

Manažerské účetnictví – náklady a kalkulace v praxi
Září 2024 # Málo teorie, hodně praxe. Jak manažerské účetnictví funguje, k čemu je dobré, jak na náklady, jak jim rozumět a pracovat s nimi. Workshop zaměřený na praktickou aplikaci znalostí. Seznámíte se základními pojmy z manažerského účetnictví. Tento seminář je zaměřen zejména na nákladové účetnictví tj. na různé druhy nákladů a jejich využití v manažerské praxi. Na praktických příkladech si vyzkoušíte různé techniky práce s náklady a také zjistíte, jak vám náklady mohou pomoci při analýze ...
Manažerskéúčetnictvínákladykalkulacepraxi

Manažerské účetnictví – náklady a kalkulace v praxi
Září 2024 # Málo teorie, hodně praxe. Jak manažerské účetnictví funguje, k čemu je dobré, jak na náklady, jak jim rozumět a pracovat s nimi. Workshop zaměřený na praktickou aplikaci znalostí. Seznámíte se základními pojmy z manažerského účetnictví. Tento seminář je zaměřen zejména na nákladové účetnictví tj. na různé druhy nákladů a jejich využití v manažerské praxi. Na praktických příkladech si vyzkoušíte různé techniky práce s náklady a také zjistíte, jak vám náklady mohou pomoci při analýze ...
Manažerskéúčetnictvínákladykalkulacepraxi

Manažerské účetnictví – sestavení, porozumění a analýza rozpočtu
Říjen 2024 # Převážně praxe. Manažerské účetnictví je hlavně o pohledu do budoucna a my se v detailu podíváme na jeden z hlavních nástrojů – rozpočet. Společně si ho sestavíme, společně mu porozumíme, společně provedeme analýzu. Workshop zaměřený na praktickou aplikaci získaných znalostí. Seznámíte se se základními pojmy spojenými s rozpočetnictvím, ale hlavně si rozpočet sami sestavíte. Následně se podíváme na to, jak se s již připraveným rozpočtem pracuje (citlivostní analýza). Rozpočet bude sestaven ...
Manažerskéúčetnictvísestaveníporozuměníanalýzarozpočtu

Manažerské účetnictví – sestavení, porozumění a analýza rozpočtu
Říjen 2024 # Převážně praxe. Manažerské účetnictví je hlavně o pohledu do budoucna a my se v detailu podíváme na jeden z hlavních nástrojů – rozpočet. Společně si ho sestavíme, společně mu porozumíme, společně provedeme analýzu. Workshop zaměřený na praktickou aplikaci získaných znalostí. Seznámíte se se základními pojmy spojenými s rozpočetnictvím, ale hlavně si rozpočet sami sestavíte. Následně se podíváme na to, jak se s již připraveným rozpočtem pracuje (citlivostní analýza). Rozpočet bude sestaven ...
Manažerskéúčetnictvísestaveníporozuměníanalýzarozpočtu

Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodování
Červenec 2024 # Financial Statements for Managers as a Basis for Managerial Decision-making * Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho hospodářských operacích. Pro finanční rozhodování a řízení představují podnikové účetní výkazy základní datovou bázi. Naučíme Vás popsat racionální postup ...
Účetnívýkazymanažeryjakopodkladmanažerskérozhodování

MS Excel – manažerské nástroje
Červen 2024 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat ...
Excelmanažerskénástroje

manažerské

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | manažerské

Počet kurzů: 123612
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net