SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; manažerské

Kurzy: manažerské

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminář
Únor 2024 # Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady. * VEDENÍ LIDÍ - LEADERSHIP: Osobnost manažera, vytváření neformální autority • přístupy k vedení lidí • tradiční styly vedení lidí • ...
Manažerskédovednostianebvéstmotivovatlidivyššímvýkonůmdvoudenníseminář

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminář
Červenec 2024 # Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady. * VEDENÍ LIDÍ - LEADERSHIP: Osobnost manažera, vytváření neformální autority • přístupy k vedení lidí • tradiční styly vedení lidí • ...
Manažerskédovednostianebvéstmotivovatlidivyššímvýkonůmdvoudenníseminář

Nově na manažerské pozici: Z kolegy nadřízeným - Kompaktní know-how pro úspěšný start
Únor 2024 # Trénink u vás posílí jistotu v zacházení s vašimi podřízenými i nadřízenými a vytvoří základ pro vaši efektivní komunikaci i v nesnadných situacích Připravujete se na roli manažera? Nechte se vést profesionály, jejich zkušenostmi a radami z praxe. Dozvíte se například to, jak se nezačíná, co nikdy neříkat, jak ale naopak uděláte dobrý ...
Nověmanažersképozici:kolegynadřízenýmKompaktníknow-howúspěšnýstart

Umělá inteligence v manažerské praxi - Nová éra produktivity
Leden 2024 # Desítky praktických ukázek využití umělé inteligence. Přeskočíte teoretické detaily a skočíte rovnou do praxe. Ukážete si nástroje, které vám zjednoduší manažerskou práci. Na praktických příkladech a cvičeních si vyzkoušíte aplikace, které jsou běžně k dispozici. Osvojíte si techniky pro vytvoření perfektních zadání tak, aby vám umělá inteligence ...
Uměláinteligencev manažersképraxiNováproduktivity

Proces manažerského rozhodování v praxi: postupy, metody a nástroje
Březen 2024 # Získáte poznatky a dovednosti, které jsou důležité pro vaši základní a častou manažerskou aktivitu – rozhodování. Neboť kvalita vašeho rozhodování ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivitu fungování celé firmy. * • příprava procesu rozhodování: identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů, • tvorba portfolia rizikových variant, • výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků, • hodnocení variant rozhodování, • pa...
Procesmanažerskéhorozhodovánípraxi:postupymetodynástroje

Proces manažerského rozhodování v praxi: postupy, metody a nástroje
Květen 2024 # Získáte poznatky a dovednosti, které jsou důležité pro vaši základní a častou manažerskou aktivitu – rozhodování. Neboť kvalita vašeho rozhodování ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivitu fungování celé firmy. * • příprava procesu rozhodování: identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů, • tvorba portfolia rizikových variant, • výběr kritéria, tvorba variant a stanovení jejich důsledků, • hodnocení variant rozhodování, • pa...
Procesmanažerskéhorozhodovánípraxi:postupymetodynástroje

Jak úspěšně zvládnout prvních 100 dní na manažerské pozici: na co se soustředit a jakým chybám se vyhnout
Březen 2024 # Zaměříme se na základní manažerské předpoklady úspěšného řízení a vedení lidí. Získáte návody a nástroje k řízení a vedení spolupracovníků. Dozvíte se, jaké chyby nejčastěji dělají noví manažeři a jak se jim vyhnout. * • základní manažerské úkoly a role, • důvěryhodnost a autorita manažera, • jak zadávat a kontrolovat zadané úkoly, • jak motivovat a přesvědčovat svůj tým – praktické principy, • jak předávat zpětnou vazbu, • jak řešit konflikty a ...
úspěšnězvládnoutprvníchmanažersképozici:soustředitjakýmchybámvyhnout

Jak prezentovat manažerské informace
Prosinec 2023 # Popis Školení je součástí cyklu Diplomovaný controller , lze jej však absolvovat i samostatně. Chcete, aby vaše reporty a analýzy ostatní pochopili a měli dobré podklady pro své rozhodování? Někdy se může stát, že to, co je jasné nám a našim odborným kolegům na první pohled, druzí neumí z našich materiálů vyčíst . Neumějí si vyvodit důsledky, ...
prezentovatmanažerskéinformace

MANAŽERSKÉ ROZHOVORY
Květen 2024 # Organizační management a vedení lidí # Určeno pro všechny, kteří pracují na manažerských pozicích: nově jmenované manažery i zkušenější manažery, členy středního i vyššího managementu, pro majitele firem, vedoucí úseků a oddělení, mistry ve výrobních firmách, vedoucí projektů. Cíl připravit se na rozhovory , které jako manažer vedete se svými kolegy naučit se dovednosti, které Vám usnadní vést rozhovory tak, abyste dosáhli žádaného výsledku sdílet s ostatními ...
MANAŽERSKÉROZHOVORY

Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodováníFinancial Statements for Managers as a Basis for Managerial Decision-making
Leden 2024 # Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho hospodářských operacích. Pro finanční rozhodování a řízení představují podnikové účetní výkazy základní datovou bázi. Naučíme Vás popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích problémů, popsat metody a nástroje kauzální ...
ÚčetnívýkazymanažeryjakopodkladmanažerskérozhodováníFinancialStatementsManagersBasisManagerialDecision-making

MS Excel – manažerské nástroje
Prosinec 2023 # Základní délka kurzu je jeden den. Výuka probíhá na počítačové učebně vybavené datovým projektorem. Optimální počet posluchačů v kurzu je šest až osm. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. V průběhu kurzu je k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. Tento kurz je určen účetním, ekonomům a dalším zájemcům, kteří se chtějí naučit efektivněji využívat ...
Excelmanažerskénástroje

manažerské

Celkem: 11 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | manažerské

Počet kurzů: 111882
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net