SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; manažerské

Školení: manažerské

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení

Manažerské rozhovory - motivační a hodnotící
Srpen 2022 # Na tomto praktickém workshopu Vás naučíme techniky efektivní zpětné vazby směrem k zaměstnancům. Kurz je určen pro všechny vedoucí pracovníky, kteří chtějí zlepšit atmosféru na pracovišti, lépe pracovat s potenciálem svých zaměstnanců a přecházet konfliktním situacím. Cílem je umět nastavit úkoly z hlediska motivačního působení, pochopit důležitost uznání pro tým, umět používat zpětné vazby ke kontrole správného pochopení úkolu, seznámit se s jednotlivými typy manažerských pohovorů a vyzkoušet ...
Manažerskérozhovorymotivačníhodnotící

Účetní výkazy pro manažery jako podklad pro manažerské rozhodováníFinancial Statements for Managers as a Basis for Managerial Decision-making
Srpen 2022 # Podkladem pro řadu rozhodnutí podnikových manažerů jsou data obsažená v účetních výkazech. Od manažerů se většinou očekává, že jsou schopni orientovat se v účetních údajích, znají jejich strukturu a obsah i jejich vypovídací schopnost o stavu podniku a jeho hospodářských operacích. Pro finanční rozhodování a řízení představují podnikové účetní výkazy základní datovou bázi. Naučíme Vás popsat racionální postup identifikace a analýzy rozhodovacích problémů, popsat metody a nástroje kauzální ...
ÚčetnívýkazymanažeryjakopodkladmanažerskérozhodováníFinancialStatementsManagersBasisManagerialDecision-making

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminář
Listopad 2022 # Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti a k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady. * VEDENÍ LIDÍ - LEADERSHIP: Osobnost manažera, vytváření neformální autority • přístupy k vedení lidí • tradiční styly vedení lidí • ...
Manažerskédovednostianebvéstmotivovatlidivyššímvýkonůmdvoudenníseminář

Manažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům – dvoudenní seminář
Srpen 2022 # Zdokonalíte a rozvinete své schopnosti a dovednosti potřebné pro vedení lidí k vyšší výkonnosti i k využití potenciálu jednotlivých pracovníků. Natrénujete použití různých motivačních nástrojů. Naučíte se, jak vést lidi ke spolehlivým a samostatným výkonům pomocí různých stylů a přístupů. Zdokonalíte se ve vedení efektivní porady. * Vedení lidí - leadership: Osobnost manažera, vytváření neformální autority • přístupy k vedení lidí • tradiční styly vedení lidí • ...
Manažerskédovednostianebvéstmotivovatlidivyššímvýkonůmdvoudenníseminář

Začínám v manažerské pozici
Září 2022 # Budete se orientovat v situaci, kdy převezmete manažerské místo. Získáte základní informace, jak komunikovat, motivovat svůj tým, jak řešit obtížné nebo přímo konfliktní situace. Odnesete si praktické poznatky do dobrého začátku své manažerské praxe. * • jak zvládnout první den i týden v nové roli, • jak mě přijme tým, • co jsou mé hlavní úkoly, • důležité manažerské vlastnosti, • jak řídit své bývalé kolegy, • základy typologie členů týmu, ...
Začínámmanažersképozici

Začínám v manažerské pozici
Listopad 2022 # Budete se orientovat v situaci, kdy převezmete manažerské místo. Získáte základní informace, jak komunikovat, motivovat svůj tým, jak řešit obtížné nebo přímo konfliktní situace. Odnesete si praktické poznatky do dobrého začátku své manažerské praxe. * • jak zvládnout první den v nové roli, • jak řídit své bývalé kolegy, • jak mě přijme tým, • co jsou mé hlavní úkoly, • důležité manažerské vlastnosti, • základy typologie členů týmu, • ...
Začínámmanažersképozici

Začínám v manažerské pozici
Červenec 2022 # Budete se orientovat v situaci, kdy převezmete manažerské místo. Získáte základní informace, jak komunikovat, motivovat svůj tým, jak řešit obtížné nebo přímo konfliktní situace. Odnesete si praktické poznatky do dobrého začátku své manažerské praxe. * • jak zvládnout první týden v nové roli, • jak řídit své bývalé kolegy, • jak mě přijme tým, • co jsou mé hlavní úkoly, • důležité manažerské vlastnosti, • základy typologie členů týmu, • ...
Začínámmanažersképozici

Manažerské účetnictví
Říjen 2022 # Aktuální akce Cíle kurzu: V kurzu Manažerské účetnictví se naučíte vnímat souvislosti a principy manažerského účetnictví. Pochopíte, jak získat účetní informace, které jsou podstatné pro řízení podniku. Budete mít přehled o metodách a nástrojích, které Vám umožní sledovat hospodaření podniku. Seznámíte se se strukturou nákladů a výnosů, sestavováním kalkulací, plánů a rozpočtů. Popis: Pro koho je kurz určen: Všem, kteří se chtějí naučit manažerské účetnictví. ...
Manažerskéúčetnictví

Typologie osobnosti DISC v manažerské praxi
Září 2022 # Základní délka kurzu jsou dva dny. Kurz může být na požádání přizpůsoben do 1 – 3 dnů v závislosti na množství praktických cvičení a rozsahu probírané látky. Výuka probíhá na učebně v době od 9.00 do 16.00. Optimální počet posluchačů v kurzu je osm až deset. Součástí kurzu jsou výukové materiály. Podstatou efektivní práce jedince je dnes znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i ...
TypologieosobnostiDISCmanažersképraxi

Práce s emocemi v manažerské praxi
Listopad 2022 # Dozvíte se, jak manažersky ustát rozjitřené emoce v týmu, které by mohly přerůst v konflikt. Procvičíte si adekvátní manažerské reakce na různé emočně náročné situace, například na podřízeného v záchvatu vzteku nebo na tým v nepohodě. Natrénujete postupy, jak zachovat chladnou hlavu a přitom svůj tým podpořit i ve chvílích, kdy se k vám štěstí otočilo zády. * • jak jako manažer nepodlehnout negativním emocím a stresu v personálně komplikovaných situacích, • ...
Práceemocemimanažersképraxi

Nově na manažerské pozici: Z kolegy nadřízeným - Kompaktní know-how pro úspěšný start
Září 2022 # Trénink u vás posílí jistotu v zacházení s vašimi podřízenými i nadřízenými a vytvoří základ pro vaši efektivní komunikaci i v nesnadných situacích Připravujete se na roli manažera? Nechte se vést profesionály, jejich zkušenostmi a radami z praxe. Dozvíte se například to, jak se nezačíná, co nikdy neříkat, jak ale naopak uděláte dobrý ...
Nověmanažersképozici:kolegynadřízenýmKompaktníknow-howúspěšnýstart

Práce s emocemi v manažerské praxi
Srpen 2022 # Dozvíte se, jak manažersky ustát rozjitřené emoce v týmu, které by mohly přerůst v konflikt. Procvičíte si adekvátní manažerské reakce na různé emočně náročné situace, například na podřízeného v záchvatu vzteku nebo na tým v nepohodě. Natrénujete postupy, jak zachovat chladnou hlavu a přitom svůj tým podpořit i ve chvílích, kdy se k vám štěstí otočilo zády. * • jak jako manažer zvládnout negativní emoce v personálně komplikovaných situacích, • jednání s týmem v ...
Práceemocemimanažersképraxi

manažerské

Celkem: 18 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | manažerské

Počet kurzů: 102532
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více zde