SKOLENI.net Školení, kurzy, semináře # školení; manažeryFinancial

Kurzy: manažeryFinancial

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení

Účetní výkazy pro manažeryFinancial Statements for Managers
Červen 2023 # Tento kurz je určen jako základní modul a první krok pro získání ekonomických dovedností všem manažerům neekonomům bez ohledu na pracovní zařazení a úroveň řízení. Kurz není o praktickém účtování, ale o orientaci v základních účetních výkazech a přehledech. Získáte více jistoty při komunikaci s podnikovými účetními, ekonomickými a finančními manažery. Dosáhnete účinného a nepostradatelného nástroje pro svoji práci. Součástí kurzu je i praktické procvičení probírané látky na výkazech konkrétních ...
ÚčetnívýkazymanažeryFinancialStatementsManagers

Finanční řízení pro manažeryFinancial Management for Managers
Červen 2023 # Finanční řízení bylo dříve velmi podceňovanou částí podnikové ekonomiky, v současné době se považuje za vrchol řízení celé firmy a velmi zásadně ovlivňuje stabilitu a životnost firmy. Na kurzu proniknete do zásadních oblastí finančního řízení od vytvoření firemní strategie a nastavení procesů, přes orientaci ve finančních výkazech a práci s daty, finanční analýzou, sledování zásadních ukazatelů jako cash flow, likvidita, solventnost, controlling, risk management, až po nastavení rozpočtu na ...
FinančnířízenímanažeryFinancialManagementManagers

manažeryFinancial

Celkem: 2 seminářů, kurzů a/nebo školení


Nebo hledat pouze kurz | manažeryFinancial

Počet kurzů: 108112
Máte zájem nabízet Vaše kurzy na těchto stránkách? - Pošlete nám email na adresu info(at)skoleni.net